Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

Napi evangélium - „Ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába."

| Feltöltve: | Forrás: www.katolikus.hu | Rövid link: http://wojtyla.hu/s_!news/i__51/i__7682
2010. február 26. – Péntek A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: Ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: „Ne ölj!” Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének: „Te esztelen!”, méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: „Te istentelen!”, méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak azután térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat! Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted. Mt 5,20-26

Elmélkedés:

Jézus korában a farizeusok vallási csoportjának tagjai számítottak a leginkább vallásos embereknek. Ők voltak azok, akik a legjobban ismerték és be is tartották a vallásosság alapját képező mózesi törvényeket. Jézus hallgatóságában joggal merülhetett fel a kérdés, hogy miként lehet felülmúlni ezt a szigorú vallásos életformát. Jézus egyrészt rámutat az említett vallási csoport hamis vallásosságára, amely eltért az isteni szándéktól, másrészt megjelöli az irgalmasság szeretet útját, amely értékek az őt követők vallásosságának alapelemei. Mégpedig olyan pillérek ezek, amelyek Isten lényegéhez tartoznak, s amelyeket az Isten képére és hasonlatosságára teremtett embernek is gyakorolnia kell.
© Horváth István Sándor

Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés