Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

Napi Evangélium - "Isten ments, Uram! Ez nem történhet veled!"

| Feltöltve: | Forrás: www.katolikus.hu | Rövid link: http://wojtyla.hu/s_!news/i__51/i__8834
Abban az időben: Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: Kinek tartják az emberek az Emberfiát? Ezt válaszolták: Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának. ő tovább kérdezte őket: Hát ti, kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia. Erre Jézus azt mondta neki: Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait: Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Akkor lelkére kötötte a tanítványoknak, el ne mondják senkinek, hogy ? a Messiás. Ettől kezdve Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól; megölik, de a harmadik napon feltámad a halálból. Erre Péter félrevonta ?t, és óva intette: Isten ments, Uram! Ez nem történhet veled! Mire ő Péterhez fordult: Távozz tőlem, sátán! Botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére! Mt 16,13-23

Elmélkedés: Péter apostol vallomását követ?en Jézus megjövendöli szenvedését és el?ször beszél tanítványainak saját haláláról. Ennek hallatára a néhány perccel korábban csodálatos hitvallást tev? Péter nemtetszését fejezi ki. Ne csodálkozzunk gondolkozásán! Krisztus szenvedésének és halálának ténye, valamint a sok emberi szenvedés látványa ma is megosztja az embereket. Vannak, akik kitartanak Krisztus iránti hitük megvallásában, de vannak olyanok is, akik elfordulnak t?le. Ha egy kicsit türelmesen várnának, ?k is kiállnák a hit próbáját, s láthatnák, hogy a kereszthalálnál megmutatkozó jézusi er?tlenséget és gyengeséget harmadnapra legy?zi a feltámadás ereje. Próbáljuk mindig elfogadni Isten szándékait az életünkben, még akkor is, ha az els? pillanatra értelmetlennek t?nik is számunkra! Az Istent szeret?knek minden, még a szenvedés és a halál is a javukra válik.
© Horváth István Sándor

Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés