Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

Napi evangélium "Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ."

| Feltöltve: | Forrás: www.katolikus.hu | Rövid link: http://wojtyla.hu/s_!news/i__51/i__9201
Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott: az Emberfia, aki a mennyben van. Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Jn 3,13-17

Elmélkedés

Isten azért küldte el Fiát a világba, hogy általa üdvözüljön a világ ? olvassuk ma, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén az evangéliumban. Szent Pál tanítása szerint az az igazi bölcsesség, amikor az ember a Keresztben felismeri az üdvösség eszközét és nem akar másról tudni, csak a megfeszített Jézus Krisztusról. Erre a bölcsességre szeretnénk mi is eljutni Krisztus Keresztje előtti mindennapi imáinkban, hogy szívünkbe fogadjuk a Kereszt titkát. Krisztus tanítványaiként keresztünket felvéve kell követnünk Őt. A kereszt Krisztushoz tartozásunk, szenvedésünk és önmagunk számára való halálunk jele, de ugyanakkor a megdicsőülés jelévé is válik majd számunkra a feltámadásunkkor.

(c) Horváth István Sándor

Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés