Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

Napi Evangélium - "Megadatik ugyanis nektek abban az órában, hogy mit mondjatok."

| Feltöltve: | Forrás: www.katolikus.hu | Rövid link: http://wojtyla.hu/s_!news/i__51/i__8569
Abban az időben Jézus így tanította apostolait: Íme, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok! Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, és zsinagógáikban megostoroznak titeket. Helytartók és királyok elé hurcolnak miattam, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor pedig bíróság elé állítanak, ne töprengjetek azon, hogyan és mit beszéljetek! Megadatik ugyanis nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Hiszen nem ti beszéltek, hanem Atyátok Lelke szól belőletek. Halálra adja majd testvér a testvérét, és apa a fiát. A gyermekek szüleik ellen támadnak, és megöletik őket. Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért. Aki azonban mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Amikor pedig az egyik városban üldöznek titeket, meneküljetek a másikba! Bizony, mondom nektek: Nem járjátok végig Izrael városait, amíg el nem jön az Emberfia. Mt 10,16-23

Elmélkedés:

Megadatik ugyanis nektek abban az órában, hogy mit mondjatok – mondja Jézus. Sajnos előfordult már, hogy valaki erre a mondatra hivatkozva nem készült a prédikációra, aztán a végén csodálkozott, hogy mégsem adatott meg neki, hogy mit mondjon. A Léleknek igencsak meg kellene erőltetnie magát, hogy szólni tudjon az ilyen esetekben. De nem is azt kell érteni alatta, hogy az egyetemistáknak nem kell készülniük a vizsgákra, mert majd a Szentlélek megsegíti őket. Isten Lelke ugyanis pótolja a mi emberi mulasztásainkat, s csak akkor számíthatunk a támogatására, ha minden tőlünk telhetőt megtettünk. Ha a pap rendesen felkészül a prédikációra vagy a tanuló a vizsgákra, akkor emberi gyengeségét is fel tudja használni a Szentlélek. Ez a mondat kifejezetten az üldözések esetére vonatkozik, amikor a keresztény ember a fenyegetések és a halálveszély ellenére is tanúságot tesz hitéről, és nem tagadja meg Krisztust. Az ilyen határhelyzetekben szintén mindenkor számíthatunk a Lélek erősítésére, nehogy hitünket megtagadva letérjünk az üdvösség útjáról. 
© Horváth István Sándor

Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés