Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

Napi Evangélium - „Mester, követlek téged, bárhová mégy.”

| Feltöltve: | Forrás: www.katolikus.hu | Rövid link: http://wojtyla.hu/s_!news/i__51/i__8509
Amikor Jézus látta, hogy nagy tömeg veszi körül, meghagyta tanítványainak, hogy hajózzanak át a Genezáreti-tó túlsó partjára. Ekkor egy írástudó lépett hozzá, és így szólította meg: Mester, követlek téged, bárhová mégy.” Jézus figyelmeztette: „A rókáknak odújuk van, az ég madarainak fészkük, de az Emberfiának nincs hová lehajtania fejét.” Egy másik tanítványa pedig ezt kérte tőle: „Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat.” Jézus azonban így válaszolt: „Kövess engem, és hagyd a holtakra, hogy eltemessék halottaikat!” Mt 8,18-22

Elmélkedés:

Időnként elfog minket a lelkesedés. Időnként nagy elhatározásokat teszünk. Időnként fáradhatatlan lendülettel vágunk neki új utaknak. De aztán valami mégis visszahúz. Egy titokzatos erő fékezi lendületünket. Emelkedésünket megakadályozza valami, ami a földhöz köt. Jó szándékainkat néha egészen apró dolgok semmisítik meg. 
Krisztus követéséhez nem elegendő a szándék. Nem elegendő, ha kinyilvánítjuk akaratunkat követésére. Egész életünket neki kell adnunk, mindenben azt a sorsot kell vállalnunk, amit Krisztus is vállalt. Felismerem-e, meg tudom-e nevezni azt, ami gátol abban, hogy teljesen Jézusért éljek? S vajon le tudom-e küzdeni ezt az akadályt? 
© Horváth István Sándor

Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés