Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

Napi Evangélium - "Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél!"

| Feltöltve: | Forrás: www.katolikus.hu | Rövid link: http://wojtyla.hu/s_!news/i__51/i__11054
Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!” Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: „Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben, és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!” Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta neki: „A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.” Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!” Ezután az angyal eltávozott. Lk 1,26-38

Elmélkedés:

A mai napon Jézus születésének hírüladását ünnepeljük, azaz azt az eseményt, amikor az angyal megjelenik Máriának Názáretben és meghozza neki Isten üzenetét, hogy gyermeke fog születni. Mária először zavarba jött, majd miután az angyal beavatta az isteni tervbe, hittel igent mondott arra. Istennek minden emberrel, velünk is tervei vannak, de ezek csak akkor valósulhatnak meg, ha meghajlunk akarata előtt és engedelmeskedünk neki. Jézus édesanyjának alázata legyen számunkra példa, aki önmagát egészen átadta Istennek. Az isteni kegyelemmel együttműködve engedi, hogy Isten nagy dolgokat műveljen általa, olyan dolgokat, amelyek az emberiség üdvösségét szolgálják. Törekedjünk Urunk velünk kapcsolatos szándékainak megismerésére és elfogadására!
© Horváth István Sándor

Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés