Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

Napi Evangélium - „Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél!

| Feltöltve: | Forrás: www.katolikus.hu | Rövid link: http://wojtyla.hu/s_!news/i__51/i__7900
Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!”

Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: „Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben, és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!”
Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta neki: „A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.”
Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!” Ezután az angyal eltávozott.
Lk 1,26-38
 

Elmélkedés:

Az angyali üdvözletből Mária megtudja, hogy gyermeke fog születni, mi pedig az ő különleges szerepéről értesülünk az üdvtörténetben. Isten különleges feladatra választja ki, hívja meg őt: legyen a megváltó édesanyja. Aki viszont különleges megbízást kap Istentől, az számíthat Isten különleges segítségére is. Erre utal az angyal kijelentése: „Az Úr veled van!”. Jézus anyjának további életében megfigyelhetjük az isteni kegyelem hatékonyságát. Az angyali üzenetből megtudjuk továbbá, hogy, hogy Isten nem hagyja magára az emberiséget, a bűnös embert, hanem Megváltót ígér és küld. A názáreti lányhoz hasonlóan nekünk is érdemes elfogadnunk Isten szándékát, hogy az isteni szeretet a megnyilvánuljon életünkben.
© Horváth István Sándor

Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés