Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

Napi evangélium "Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut."

| Feltöltve: | Forrás: www.katolikus.hu | Rövid link: http://wojtyla.hu/s_!news/i__51/i__9451
Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: Békesség e háznak! Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: Elérkezett hozzátok az Isten országa! De ha betértek valamelyik városba, és nem látnak titeket szívesen, menjetek ki az utcára, és mondjátok: Még a port is lerázzuk, ami városotokban a lábunkra tapadt, de tudjátok meg: Elérkezett hozzátok az Isten országa! Bizony, mondom nektek: Szodomának könnyebb sorsa lesz azon a napon, mint ennek a városnak. Lk 10,1-12

Elmélkedés

Figyelemreméltó, hogy amikor Szent Lukács evangélista a tanítványok misszióba küldéséről ír, akkor nem a tényleges munka leírására fordít figyelmet, hanem arra a cselekedetre, ahogyan Jézus elküldi őket. A küldésből derül ki számunkra a misszió természete és tartalma, s csak ebből tudunk arra következtetni, hogy miként történhetett az evangélium hirdetése egykoron.

Jézus szavaiból kiderül, hogy az evangélium hirdetésével a béke új korszaka jön el a földre, egy olyan idő, amelyben Isten igazsága alapozza meg az emberi kapcsolatokat. Az evangéliumot hirdető személyek bárányként indulnak el a világba, azaz védtelenek az ellenséges érzületű emberekkel szemben, de mindenkor számíthatnak küldőjük segítségére. A missziónak mindig az a célja, hogy Isten országának jelenléte megtapasztalható legyen mindenki számára. Ezt a célt szolgálja az evangélium üzenetének a hirdetése és a betegek gyógyítása is. Jézus felszólítása nekünk is szól, akik megismertük őt. Kész vagyok-e továbbadni másoknak szeretetét?

(c) Horváth István Sándor

Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés