Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

Napi Evangélium - „Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni."

| Feltöltve: | Forrás: www.katolikus.hu | Rövid link: http://wojtyla.hu/s_!news/i__51/i__8398
Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni.Bizony, mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből egy „í” betű sem, sőt egy vessző sem, amíg minden be nem teljesedik. Aki tehát csak egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában. Mt 5,17-19

Elmélkedés:

A hegyi beszéd következő részében Jézus a törvények megtartásáról beszél. Saját szavai szerint ő nem megszünteti a régi törvényeket, hanem a korábbiakat tökéletessé téve ad új törvényt. Máté evangéliumában ez a rész az egyik legellentmondásosabb szakasz. A probléma abban áll, hogy ha a szavak köznapi értelmében Jézus megerősíti az ószövetségi törvényeket, akkor a keresztény egyházak miért nem tartják meg ezeket? Miért nem tartjuk meg az összes ószövetségi törvényt? A szentírástudósok ez idáig nem tudtak megegyezni a kérdésben, egyesek teljesen újraértelmezik a mondást, mások tagadják hitelességét. Úgy tűnik, hogy ez az újszövetségi tanítás nem a szertartásokra és a vallási élet külső formáira vonatkozó ószövetségi törvényre vonatkozhat, hanem inkább az erkölcsi törvényre, amelynek foglalata a tízparancsolat, valamint az Isten és felebaráti szeretet, melyeket minden keresztény egyház megtart. Istennek ezt a szívünkbe írt törvényét kell megvalósítani életünkben és erre kell tanítanunk másokat.
© Horváth István Sándor

Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés