Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

Napi evangélium - „Szavad jutalmaként menj! A gonosz lélek elhagyta leányodat.”

| Feltöltve: | Forrás: www.katolikus.hu | Rövid link: http://wojtyla.hu/s_!news/i__51/i__7523
2010. február 11. – Csütörtök Jézus egyszer Tírusz és Szidon vidékére vonult vissza. Itt betért egy házba, és bár rejtve akart maradni, jelenléte mégsem maradhatott titokban. Egy asszony, akinek leányát tisztátalan lélek szállta meg, tudomást szerzett róla, odasietett hozzá, és a lábához borult. Az asszony szír-föníciai származású pogány volt. Azt kérte tőle, hogy űzze ki leányából a gonosz lelket.
Jézus először elutasította: „Hadd lakjanak jól előbb a gyermekek; mert nem helyes, ha elveszik a gyermekek kenyerét, és a kiskutyáknak vetik!” De az asszony így folytatta: „Igaz, Uram, de az asztal alatt a kiskutyák is esznek abból, amit a gyermekek elmorzsálnak.” Jézus azt válaszolta: „Szavad jutalmaként menj! A gonosz lélek elhagyta leányodat.” Amikor hazaért, leányát az ágyon fekve találta. Már elhagyta a gonosz lélek. Mk 7,24-30 Elmélkedés: Néhány alkalommal Jézus olyan kijelentést tesz, amelyek szerint küldetése Izrael népéhez szól. E kijelentések azonban nem jelentenek kizárólagosságot, azaz nem úgy kell értelmeznünk őket, mintha csak a választott néphez küldte volna el Őt a mennyei Atya. Jézus ugyan a választott nép, tehát saját népe körében tanít és gyógyít csodákkal, de egynéhány alkalommal átlépve e határt a pogány származásúak számára is megnyitja az isteni jótéteményekben való részesedés lehetőségét. A mai evangéliumi rész is egy ilyen esetről szól, amikor egy pogány asszony lányát szabadítja meg a gonosz lélektől. Jézus cselekedetei tehát távlatot nyitnak, s azt jelzik, hogy az Isten által felkínált üdvösség nem csupán egyetlen népnek, hanem az egész emberiségnek, minden nemzetnek szól. © Horváth István Sándor
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés