Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

Pietro Parolin bíboros a szinódusról, Kínáról és a pápa közelgő útjairól

| Feltöltve: | Forrás: http://hu.radiovaticana.va/ | Rövid link: http://wojtyla.hu/s_!news/i__51/i__21165
Rádiónk munkatársa elsőként arról kérdezte a vatikáni államtitkárt, hogy várható-e a pápa részéről egy szinódus utáni dokumentum kibocsátása. Parolin bíboros utalt rá, hogy a szokásnak megfelelően a szinódusi atyák ez alkalommal is átnyújtották a pápának az összejövetel zárójelentését, amelyet a Szentatya döntésének megfelelően már közzétettek. Idáig még nem volt szó arról, hogy a pápa közzé tesz-e vagy sem egy dokumentumot, amelyben összefoglalja a püspöki összejövetelen felmerült reflexiókat, javaslatokat. Amennyiben erre sor kerül, valószínűleg nem kell sokáig várni, hogy a téma ne veszítsen frissességéből.

Az elmúlt héten Pekingben járt vatikáni küldöttségről szólva Parolin bíboros elmondta, hogy ez a látogatás nem az első, hanem része egy folyamatnak, amelynek célja a Szentszék és Kína közötti kapcsolatok normalizálása. A Vatikán a világ országainak nagy többségével (179 állammal) tart fenn kapcsolatokat. Már maga a párbeszéd ténye is pozitív – fejtette ki a vatikáni bíboros államtitkár.

Parolin bíboros a Nostra aetate k. zsinati nyilatkozat 50. évfordulójára rendezett ünnepi megemlékezésen nyilatkozott rádiónknak. A megemlékezés egyben arra is felhívta a figyelmet, hogy a vallási vezetők felelősek az értékek átadásában –hangsúlyozta a vatikáni államtitkár. Meg kell teremteni azokat a különböző típusú feltételeket, amelyek segíthetik a béke megvalósulását. A béke mindenekelőtt az emberek szívében születik meg. Olyan szívben, amely békében van Istennel, embertársaival, önmagával. Ebben az értelemben a vallások alapvetően hozzájárulhatnak a békéhez. Ma, mivel számos esetben az erőszakot Isten nevében igazolják, a vallási vezetők rendkívül nagy kötelessége és felelőssége, hogy rávilágítsanak ennek az állításnak a hamis voltára, továbbá hogy felhívják a különböző vallások követőit a béke építésére.

Lehetséges a béke Szíriában? – erre a kérdésre válaszolva Pietro Parolin bíboros államtitkár a következőket mondta:

- A béke lehetséges, ha vannak személyek, akik készen állnak építésére. A béke nem automatikusan valósul meg, ha azonban vannak olyan személyek, akik a bonyolult helyzetben is jóakarattal arra törekszenek, hogy újraszőjék a béke szálait, akkor a béke megvalósulhat. Ha csak az ellenszegülésre, a másik leküzdésére van akarat, akkor ez nehéz. Szíriában pontosan ezt a felelősségérzetet és közös akaratot kell megtalálni ahhoz, hogy létrejöjjön a béke.

K: A pápa egy hónap múlva Afrikába megy. Aggodalmat okoz-e az al-Shabaab iszlámista csoport jelenléte vagy a Közép-Afrikát sújtó erőszak?

V: - Úgy gondolom, hogy fennáll az aggodalom. Azonban gondolom, hogy ha a pápa elutazik, akkor meg vannak az utazás feltételei. Mondjuk úgy, hogy ezeket a jelenségeket ellenőrzik, legalább is a pápalátogatás idején. Azt hiszem, hogy maga az a tény, hogy az utazás megvalósul, azt jelenti, hogy fennállnak a minimális feltételek arra, hogy a pápa elutazhasson, és ott tartózkodjon a program lebonyolításához szükséges időtartamra.

A pápa fél elutazni?- tette fel a kérdést rádiónk munkatársa. Nem hiszem, hogy a pápa fél, mert ha valaki fél, akkor evidens, hogy nem utazik. A pápa azonban mindenhová megy – hangzott Parolin bíboros válasza. Hozzátette: a Szentatya valószínűleg hitéből merít bátorságot. Kifejezett kívánsága volt, hogy afrikai utazása magába foglalja a Közép-Afrikai Köztársaságnak szóló látogatást is az ottani konfliktushelyzet miatt, mert úgy gondolja, hogy szavai, amelyeket a keresztényekhez, a katolikusokhoz, de minden érdekelt félhez intéz, jelentős hozzájárulást nyújthatnak a béke építéséhez. Tehát készen áll arra, hogy esetleges kockázatokkal is szembenézzen.

A vatikáni bíboros államtitkár az interjú végén spanyol nyelven intézett üzenetet a mexikóiakhoz, akik néhány hónap múlva fogadják Ferenc pápa látogatását.  

„A mexikóiakat szívből üdvözlöm, mindig emlékezem azokra az időkre, amikor ott voltam. Azt kívánom, hogy a mexikói nép találja meg vallási és katolikus gyökereiben az erőt, hogy mindig előre haladjon nagy reménységgel és nagy elkötelezettséggel. Isten áldja meg mindnyájukat, miközben várakoznak a Szentatya látogatásának fontos pillanatára: legyen valóban a nagy öröm és egyben a keresztény elkötelezettség megújulásának pillanata” – hangzott a vatikáni államtitkár üzenete a mexikói hívekhez.

(vm)

Hirdetés
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés