Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése

Ünnepi koszorúzással emlékeztünk az Aradi Vértanúkra - képgalériával

| Feltöltve: | | Rövid link: http://wojtyla.hu/s_!news/i__51/i__6237
Október 6-án 17:00 órakor az Aradi vértanúk terén emlékezni gyűltek össze a kecskemétiek; emlékezni az Aradi Vértanúkra, nemzeti gyásznapunkra. A 13 vértanú kivégzésének idén van a 160. évfordulója.
„Hajlamosak vagyunk ünnepként beszélni október 6-áról, pedig az nemzetünk gyásznapja, azok közül is a legnagyobb”— mondta ünnepi beszédében Nyitray András országgyűlési képviselő a délutáni megemlékezésen az Aradi vértanúk terén. Az október 6-ai műsort a Táncsics Mihály Kollégium diákjai szerkesztették, egyenként megemlékezve a vértanúkról. Az ünnepség végén a nemzetőrök és a Honvéd Hagyományőrző Egyesület díszlövéseket adtak le, majd a jelenlévők koszorúkkal, mécsesekkel rótták le tiszteletüket a mártírok előtt; így a Porta Közösségek Szövetsége is. Az aradi vértanúk utolsó mondatai: - Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt. (Vécsey Károly) - Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt szolgáltam. (Török Ignác) - A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot. (Schweidel József) - Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide. (Poeltenberg Ernő) - De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben! Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett. (Nagy-Sándor József) - A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját. (Leiningen-Westerburg Károly) - Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke, és bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek. (Lázár Vilmos) - Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon! És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom! (Láhner György) - Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat. (Knézich Károly) - Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei, virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük. (Kiss Ernő) - Tegnap hősök kellettek, ma mártírok... Így parancsolja ezt hazám szolgálata. (Dessewffy Arisztid) - Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt. (Damjanich János) - Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik ezt a szolgálatot. (Aulich Lajos)
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés