Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Hírek" bejegyzések listázása
Összesen: 4752 db bejegyzés

A NAP SZENTJE: SZENT TIMÓTEUS és SZENT TITUSZ

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: SZENT TIMÓTEUS és SZENT TITUSZ
Timóteus, Pál munkatársa a fogságban is vele volt. Hogy mennyire megbecsülte őt Pál, kitűnik abból, hogy több levélben szerepel mint munkatárs vagy címzett. Pál képviseletében Tesszalonikába (1Tesz 3), Korintusba (1Kor 4,17; 16,10) és Filippibe (Fil 2,19--23) utazik. A filippieknek arról is beszél Pál, hogy mennyire ragaszkodik Timóteushoz, mivel Jézus ügyével törődik. Titusz, a pogány származású keresztény kíséri Pált Barnabással együtt Jeruzsálembe (Gal 2,13). Pál annyira becsüli ,,testvérét'', Tituszt, hogy még utazási terveit is hozzá igazítja (2Kor 2,13). Később egy kényes üggyel kapcsolatban Korintusba megy, és jó hírekkel tér onnan vissza Pálhoz (2Kor 7). Tituszt a Szentírás buzgó misszionáriusnak ábrázolja, aki nemcsak Pál kéréseit teljesíti, hanem saját kezdeményezésre is cselekszik. Szent Pál két tanítványának égi születésnapja ismeretlen. Béda Martirologiuma (735) Szent Timóteust január 24-re teszi, és Rómában a 13. században ezen a napon kezdték ünnepelni. Szent Titusz ünnepe csak 1854-ben jelenik meg a római naptárban, február 6-án. 1969-ben őt is áthelyezték Timóteus mellé, január 26-ra.
button_read_more

Napi Evangélium - "Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé."

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé.
Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: „Békesség e háznak!” Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: Elérkezett hozzátok az Isten országa!” Lk 10,1-9
button_read_more

Napi Evangélium - "Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot!"

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot!
Abban az időben Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk: Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és azok meggyógyulnak. Mk 16,15-18
button_read_more

Sándor atya heti-levele a Széchenyivárosból (

Feltöltés időpontja: |

Sándor atya heti-levele a Széchenyivárosból (
A széchenyivárosi Szent Család Plébánia vezetője Mons. Menyhárt Sándor ismét megküldte heti lelki-program tervüket, melyet örömmel osztunk meg olvasóinkkal. A hét ünnepei, szentjei: hétfő: Szelézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító kedd: Szent Pál apostol megtérése szerda: Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök csütörtök: Merici Szent Angéla szűz péntek: Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító Szeretettel köszöntjük azokat, akiknek a héten lesz névnapja vagy születésnapja. A jó Isten áldása legyen életükön!
button_read_more

Dr Jeney Gábor plébános atya hirdetései - a főplébánia közösségi életéről

Feltöltés időpontja: |

Dr Jeney Gábor plébános atya hirdetései - a főplébánia közösségi életéről
Kecskemét plébánosa, dr. Jeney Gábor atya elküldte a most következő vasárnap fölolvasandó hirdetéseit, melyeknek portálunk is szívesen ad helyet és szívből ajánl. A Képviselőtestület döntése és a hívek kérése alapján január 1-jétől van esti szentmise 6 órai kezdettel, így a reggeli fél 7-es szentmisék megszűntek. Templomunk új hétköznapi miserendje januártól: reggel 7, 8 és este 6 óra. A szombat esti szentmise érvényes vasárnapra, így aki azon részt vesz, eleget tesz vasárnapi miselátogatási kötelezettségének.
button_read_more

Áthelyezik II. János Pál pápa sírját

Feltöltés időpontja: |

II. János Pál pápa sírhelyét a Szent Péter-bazilika grottájából a bazilikában található Szent Sebestyén-kápolnába helyezik át – közölte Federico Lombardi szentszéki szóvivő nem sokkal azután, hogy nyilvánosságra hozták a boldoggá avatás időpontját. Nem exhumálásról van szó: a koporsót nem nyitják ki. Az elhunyt Szentatya földi maradványait egyszerű, zárt márványkoporsóban őrzik majd, amelynek felirata: Beatus Ioannes Paulus II.
button_read_more

A Szentté avatási Kongregáció tájékoztatója II. János Pál boldoggá avatási eljárásáról

Feltöltés időpontja: |

A Szentté avatási Kongregáció tájékoztatója II. János Pál boldoggá avatási eljárásáról
A Szentté avatási Kongregáció tájékoztatója II. János Pál boldoggá avatási eljárásáról Január 14-én XVI. Benedek fogadta Angelo Amato bíborost, a Szentté avatási Kongregáció prefektusát és az audiencia során felhatalmazta a kongregációt Isten szolgája II. János Pál közbenjárására történt csodára vonatkozó dekrétum kihirdetésére. Ezzel a lépéssel lezárul az a folyamat, amely megelőzi a boldoggá avatás szertartását, amelynek időpontját a Szentatya határozza meg.
button_read_more

Angelo Amato bíboros, a Szentté avatási Kongregáció prefektusa II. János Pál boldoggá avatási eljárásáról

Feltöltés időpontja: |

Angelo Amato bíboros, a Szentté avatási Kongregáció prefektusa II. János Pál boldoggá avatási eljárásáról
Január 14-én XVI. Benedek pápa aláírta a II. János Pál boldoggá avatását elismerő dekrétumot, Amelyet Angelo Amato bíboros, a Szentté avatási Kongregáció prefektusa mutatott be a Szentatyának pénteken délelőtt. Ezzel a pápa elismeri az előde személyéhez fűződő csodát, vagyis Marie Simon Pierre Normand szerzetes nővér Parkinson-kórból való csodálatos gyógyulását II. János Pál közbenjárása által.
button_read_more

Május 1-jén boldoggá avatják II. János Pált

Feltöltés időpontja: |

Május 1-jén boldoggá avatják II. János Pált
Kihirdették a Szentté avatási Kongregáció dekrétumait: Január 14-én, pénteken XVI. Benedek magán kihallgatáson fogadta Angelo Amato bíborost, a Szentté avatási Kongregáció prefektusát. Az audiencia során a pápa felhatalmazta a kongregációt a következő dekrétumok kihirdetésére.
button_read_more

Sándor atya heti-levele a Széchenyivárosból

Feltöltés időpontja: |

Sándor atya heti-levele a Széchenyivárosból
A széchenyivárosi Szent Család Plébánia vezetője Mons. Menyhárt Sándor ismét megküldte heti lelki-program tervüket, melyet örömmel osztunk meg olvasóinkkal. A hét ünnepei, szentjei: hétfő: Szent Antal apát kedd: Árpád-házi Szent Margit szűz csütörtök: Szent Fábián pápa és vértanú, Szent Sebestyén vértanú, Boldog Özséb áldozópap péntek: Szent Ágnes szűz és vértanú szombat: Szent Vince diakónus és vértanú, Boldog Batthyány Strattmann László családapa
button_read_more
Összesen: 4752 db bejegyzés
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés