Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Hírek" bejegyzések listázása
Összesen: 4752 db bejegyzés

Németh főorvos úr előadása a Wojtyla Házban

Feltöltés időpontja: |

Németh főorvos úr előadása a Wojtyla Házban
A Wojtyla Barátság Központ nagytermében hétfő délelőtt Dr. Németh Lajos, belgyógyász-kardiológus főorvos tartott előadást a magas vérnyomásról. A nyavalyát néma -, vagy alattomos betegségnek is nevezik. Okai lehetnek az elhízás, genetika, stressz, fokozott só bevitel, mozgáshiány, dohányzás, tömény alkoholfogyasztás. Tünetei a tarkótájról homlokig tartó fejfájás, szédülés, fülzúgás, hányinger. Sokakban felmerült a kérdés. Mit tehetünk mi? A könnyű testi mozgást, mint kocogást, sétálást sok orvos ajánlja, illetve a fogyás, és a cigaretta letétele is elkerülhetetlen. Az egészséges emberek elfogadható vérnyomása 140/90 Hgmm, a kezelések célja az alacsonyabb értékek elérése. A Wojtyla Család továbbra is várja visszatérő vendégként Dr. Németh Lajos főorvos urat, egy újabb érdekes témával.
button_read_more

Dr Jeney Gábor plébános atya hirdetései - a főplébánia közösségi életéről

Feltöltés időpontja: |

Dr Jeney Gábor plébános atya hirdetései - a főplébánia közösségi életéről
Kecskemét plébánosa, dr. Jeney Gábor atya elküldte a most következő vasárnap fölolvasandó hirdetéseit, melyeknek portálunk is szívesen ad helyet és szívből ajánl. A Képviselőtestület döntése és a hívek kérése alapján január 1-jétől lesz esti szentmise 6 órai kezdettel, így a reggeli fél 7-es szentmisék megszűnnek. Templomunk új hétköznapi miserendje januártól: reggel 7, 8 és este 6 óra. A szombat esti szentmise érvényes vasárnapra, így aki azon részt vesz, eleget tesz vasárnapi miselátogatási kötelezettségének.
button_read_more

Napi Evangélium - "Jézus pedig, látva hitüket, így szólt a bénához: Fiam, bocsánatot nyertek bűneid."

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - Jézus pedig, látva hitüket, így szólt a bénához: Fiam, bocsánatot nyertek bűneid.
Néhány nap múlva Jézus visszatért Kafarnaumba. Mihelyt elterjedt a híre, hogy otthon van, annyian jöttek össze, hogy még az ajtó előtti téren sem fértek el; ő pedig hirdette nekik az igét. Közben odahoztak hozzá egy bénát. Négyen vitték. Mivel a tömegtől nem fértek a közelébe, kibontották fölötte a tetőt, ahol volt, és a nyíláson át leengedték a hordágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig, látva hitüket, így szólt a bénához: „Fiam, bocsánatot nyertek bűneid.” Ült ott néhány írástudó is. Ezek így gondolkodtak szívükben: „Hogy beszélhet ez így? Káromkodik! Ki más bocsáthatja meg a bűnt, mint egyedül az Isten?” Jézus azonnal észrevette, hogy magukban ilyeneket gondolnak, így szólt tehát hozzájuk: „Miért gondoljátok ezt szívetekben? Mi könnyebb: Azt mondani a bénának: Bűneid bocsánatot nyertek, vagy azt mondani: Kelj föl, fogd ágyadat és járj? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására!” Ezzel odafordult a bénához: „Mondom neked: Kelj föl, fogd az ágyadat, és menj haza!” Az felkelt, fölvette ágyát, és mindannyiuk szeme láttára eltávozott. Mindenki elcsodálkozott. Dicsőítették Istent, és azt mondták: „Nem láttunk még ilyet sohasem!” Mk 2,1-12
button_read_more

A NAP SZENTJE: PUCCI SZENT ANTAL szervita, pap

Feltöltés időpontja: |

*Poggiole di Vernio, 1819. április 16. +Viareggio, 1892. január 12. Az a történelmi korszak, amelyben Antonio Maria Pucci született, amelyben felnőtt és apostoli tevékenységét kibontakoztatta, olyan mozgalmas és zavaros volt, mint kevés másik. Szabadságmozgalmak rendítették meg Itália államait. Toszkána nagyhercegsége, amelyben 1844- ig élt, talán az egyetlen olyan állam volt, amely viszonylagos békét élvezett. A vele határos hercegségben, Luccában, papi tevékenységének kezdetén arisztokratikus jellegű, mérsékelt politikai légkör uralkodott.
button_read_more

Napi Evangélium - "Menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot."

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - Menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot.
Abban az időben Jézus kijött a kafarnaumi zsinagógából, és elment Simon és András házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is Jézusnak. Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette. Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik. Amikor lement a nap és beesteledett, odavitték hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész város ott szorongott az ajtó előtt. Jézus pedig sokakat meggyógyított, akik különböző bajokban szenvedtek; és sok ördögöt kiűzött. De nem engedte megszólalni őket, mert tudták, hogy ő kicsoda. (Másnap) Jézus kora hajnalban felkelt, kiment (a házból), elment egy elhagyatott helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők utána mentek. Amikor megtalálták, azt mondták neki: „Mindenki téged keres!” De ő azt felelte: „Menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, – hiszen ezért jöttem.” És elment, hirdette az evangéliumot a zsinagógákban Galilea egész területén, és kiűzte az ördögöket. Mk 1,29-39
button_read_more

Sándor atya heti-levele a Széchenyivárosból

Feltöltés időpontja: |

Sándor atya heti-levele a Széchenyivárosból
A széchenyivárosi Szent Család Plébánia vezetője Mons. Menyhárt Sándor ismét megküldte heti lelki-program tervüket, melyet örömmel osztunk meg olvasóinkkal. A hét ünnepei, szentjei: Csütörtök: Szent Hiláriusz püspök és egyháztanító, Szombat: Remete Szent Pál szerzetes, Szeretettel köszöntjük azokat, akiknek a héten lesz névnapja vagy születésnapja. A jó Isten áldása legyen életükön!
button_read_more

Dr Jeney Gábor plébános atya hirdetései - a főplébánia közösségi életéről

Feltöltés időpontja: |

Dr Jeney Gábor plébános atya hirdetései - a főplébánia közösségi életéről
Kecskemét plébánosa, dr. Jeney Gábor atya elküldte a most következő vasárnap fölolvasandó hirdetéseit, melyeknek portálunk is szívesen ad helyet és szívből ajánl. A Nagytemplom Benedictus kórusa felvételt hirdet. Szeretettel várják mindazokat, akik ezt a szolgálatot örömmel vállalják. Bővebben a plakátokon.
button_read_more

ÚJ SOROZATUNK: KECSKEMÉTI SIKEREMBEREK A NAGYVILÁGBAN - Dr. Jámbor Zoltán a Delphi, európai humán erőforrás igazgatója

Feltöltés időpontja: |

Hűséges, ragaszkodó emberek. Kecskemétiek, igazi lokálpatrióták. Jelentős sikereket értek el a nagyvilágban, itthon azonban kevesen ismerik őket, hiszen nem élnek már itthon. Mindennapjaikat nem tudják követni a helyben lakók. Pedig életük, teljesítményük, tapasztalatuk - kincs! A civilnapló.hu új sorozata róluk szól, őket szeretné bemutatni. Földijeink ők, akik a világ multinacionális cégközpontjaiban (is) otthonosan mozognak, de nem felejtik azt sem, hogy honnét jöttek, kiknek mit köszönhetnek. Első vendégünk: dr. Jámbor Zoltán, az amerikai bejegyzésű Delphi cég európai HP (emberi erőforrás fejlesztés) igazgatója. Hallgassák a tanulságos interjút nyitott szívvel!

Napi Evangélium - "Ma beteljesedett az írás, amelyet az imént hallottatok."

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - Ma beteljesedett az írás, amelyet az imént hallottatok.
Abban az időben Jézus a (Szent)lélek erejével visszatért Galileába. Híre elterjedt az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és mindenki elismeréssel beszélt róla. Eljutott Názáretbe is, ahol nevelkedett. Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Izajás próféta könyvét adták oda neki. Szétbontotta a tekercset, és éppen arra a helyre talált, ahol ez volt írva: „Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent engem és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az Úr esztendeje.” Összetekerte az írást, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. Ő pedig elkezdte beszédét: „Ma beteljesedett az írás, amelyet az imént hallottatok.” Mindnyájan igazat adtak neki, de meglepődtek a magasztos igéken, amelyek ajkáról fakadtak. Lk 4,14-22a
button_read_more

A NAP SZENTJE: OSZLOPOS SZENT SIMEON szerzetes

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: OSZLOPOS SZENT SIMEON szerzetes
*Szisz, Nikopolisz mellett, 390 körül. +Antióchia mellett, 459. A korai idők szíriai szerzetesei életmódjukkal és aszketikus gyakorlataikkal megdöbbentik az utókort. Közöttük alakult ki a remeteségnek az a szinte hihetetlen formája, hogy a remete nem barlangba vagy kunyhóba húzódott vissza, hanem oszlop tetejére költözött. Ezt úgy kell elképzelnünk, hogy 3--5--10 méter magas kőoszlop tetejére feltettek egy nagy kőlapot, ezt korláttal vették körül, s a remete ott fenn imádkozott, vezekelt, böjtölt. Élelmezéséről létra segítségével a körülötte megtelepedett tanítványok gondoskodtak. A kortársak között is sokan idegenkedtek ettől az életformától, ezért mondta Szent Simeon kortársa, Theodorétosz ciruszi püspök: ,,Meggyőződésem, hogy ez az oszlopon állás nem Isten szándéka nélkül történt. Azért intem a gáncsoskodókat, hogy zabolázzák meg nyelvüket és ne fecsegjenek vakmerően. Gondolják meg, hogy Isten már többször cselekedett így, hogy a lomhábbakon segítsen.''
button_read_more
Összesen: 4752 db bejegyzés
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés