Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Hírek" bejegyzések listázása
Összesen: 4728 db bejegyzés

"Pro Regno Dei - Isten Országáért"- Kecskemét- Kalocsa érseke 60 éves az idén

Feltöltés időpontja: |

Pro Regno Dei - Isten Országáért- Kecskemét- Kalocsa érseke 60 éves az idén
Krisztusban Kedves Hívek! Ezzel a jelmondattal vállalta el Főpásztorunk a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye javára történő koadjutor érseki kinevezését, az akkor már nagybeteg Dankó László érsek mellé. 1999. április 10-i püspökké szentelése, majd 1999. június 25-i székfoglalása után a Szent Koronát hozó Asztrik apát 90.-ik utódaként vezet bennünket, papjait és híveit Isten Országútján. De nem csak minket, hanem egyenes, tiszta beszédével határainkon innen és túl is sokakat kapcsol Krisztushoz és erősít meg a jóban, nemzettudatban, a tenni akarásban. Dr. Bábel Balázs érsek úr 2010. október 18-án 60 éves. Ez a kerek évszám alkalmat ad arra, hogy őt születésnapja alkalmából idén nagyobb ünnepélyességgel köszöntsük, mint ahogy azt egyébként szűk körben tenni szoktuk. Ezért tisztelettel és szeretettel meghívom a Főegyházmegye papjait, diakónusait, szerzeteseit és híveit Kalocsára, a Főszékesegyházban 2010. október 18-án délelőtt 10.00 órakor kezdődő ünnepi szentmisére, ahol együtt köszöntjük és ünnepeljük Főpásztorunkat. Reménykedem abban, hogy minél nagyobb számban osztozunk a saját Főpásztorunk iránti örömben és érte Istennek mondott hálaadásban! Krisztusban szeretettel: Dr. Mészáros István s.k. általános helynök

A NAP SZENTJE: SZENT VENCEL

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: SZENT VENCEL
*903/905. +Altbunzlau, 929/935. szeptember 28. Vencel herceg a cseh Premysl uralkodóház gyermekeként született 903- ban vagy 905-ben. Atyja, Vratiszláv herceg volt a csehek második keresztény uralkodója; anyja, Drahomira hercegnő keresztény volt ugyan, de lelkületében még a pogány szellem élt. Vencel fejlődésére igen nagy hatással volt Vratiszláv édesanyja, Ludmilla, akit később szentként tisztelt az Egyház.
button_read_more

Napi evangélium "Uram, akarod-e, hogy lehívjuk az égből a villámot, hadd pusztítsa el őket?"

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium Uram, akarod-e, hogy lehívjuk az égből a villámot, hadd pusztítsa el őket?
Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai, elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött maga előtt. Ezek elindultak, betértek a szamaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De azok nem fogadták be Jézust, mert Jeruzsálembe tartott. Ennek láttán a tanítványok, Jakab és János felháborodtak: Uram, akarod-e, hogy lehívjuk az égből a villámot, hadd pusztítsa el őket? De ő hozzájuk fordult és megfeddte őket: Nem tudjátok, hogy milyen lelkület van bennetek. Az Emberfia nem azért jött, hogy az embereket elpusztítsa, hanem hogy megmentse. Ezután másik faluba mentek. Lk 9,51-56
button_read_more

A NAP SZENTJE: PÁLI SZENT VINCE

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: PÁLI SZENT VINCE
*Ranquine, 1581. április 24. +Párizs, 1660. szeptember 27. Szülei, Jean de Paul és Bertrande de Moras szegényparasztok voltak, akik szerződéses szolgálattal keresték a kenyerüket. Ranquine-ban éltek. Ezt a Pouy melletti kis falut 1828-ban a szent iránti tiszteletből St. Vincent de Paul-nak nevezték el. Vince gyermek- és ifjúkoráról semmi rendkívülit nem jegyeztek föl az életrajzírók, csak annyit tudunk, hogy szülei egészen kicsi korától fogva papnak szánták. Tizenöt éves lehetett, amikor a daxi kollégiumban megkezdte tanulmányait, mert itt akadt egy jótevő M. de Comet személyében, aki vállalta taníttatásának költségeit. Daxból áttelepült Toulouse-ba. A perigeux-i püspök 1600. október 12-én szentelte pappá Chateaul'Eveque-ben. Négy évvel később bakkalaureátust szerzett teológiában. Pályázott egy plébániára, s még Rómába is elment megszerzése érdekében, de valaki más kapta meg helyette a kívánt állást. Nagy szüksége lett volna valami javadalomra, mert nemcsak szegényen élt, hanem sok adóssága is volt. Ennek tulajdonítható, hogy 1605 elején két évre eltűnt, anélkül, hogy hitelezőit kielégítette volna.
button_read_more

Napi Evangélium - "Aki befogadja ezt a gyermeket az én nevemben, engem fogad be."

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - Aki befogadja ezt a gyermeket az én nevemben, engem fogad be.
Egyszer az a kérdés merült fel a tanítványok között, hogy ki a legnagyobb közülük. Mivel Jézus ismerte szívük gondolatait, odahívott egy gyermeket, maga mellé állította, és így szólt tanítványaihoz: Aki befogadja ezt a gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Mert aki a legkisebb köztetek, az a legnagyobb. Ekkor János vette át a szót: Mester, láttunk valakit, aki ördögöt űzött ki a te nevedben. Megtiltottuk neki, mert nem követ téged velünk együtt. Jézus így válaszolt: Ne tiltsátok meg, mert aki nincs ellenetek, az veletek van. Lk 9,46-50
button_read_more

Sándor atya heti-levele a Széchenyivárosból

Feltöltés időpontja: |

Sándor atya heti-levele a Széchenyivárosból
A széchenyivárosi Szent Család Plébánia vezetője ismét megküldte heti lelki-program tervüket, melyet örömmel osztunk meg olvasóinkkal.A hét ünnepei, szentjei: Hétfő: Páli szent Vince áldozópap, Kedd: Szent Vencel vértanú, Szerda: Szent Mihály, Gábor és Rafael Főangyalok, Csütörtök: Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító, Péntek: Lisieux-i Szent Teréz szűz és egyháztanító, Szombat: Szent Őrzőangyalok.
button_read_more

A NAP SZENTJE: SZENT GELLÉRT

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: SZENT GELLÉRT
*Velence (Itália), 980 körül +Buda, 1046. szeptember 24. Szentünk azoknak a sorába tartozik, akik nem hazánk földjén látták meg a napvilágot, de életük, működésük és haláluk ide kapcsolja őket. Velence volt a szülőföldje, az a lagúnák szabdalta szigetföld, amelynek első lakói a helyi hagyomány szerint Attila hunjai elől menekültek ide a szárazföld városaiból és falvaiból. Öt éves volt, amikor szülei -- apját Sagredo Gellértnek hívták -- áteveztek vele a Szent Márk-székesegyházzal átellenben lévő San Giorgio-szigetre. Úgy látszott ugyanis, hogy György nevű kisfiúk (Szent György napján született, ezért kapta a keresztségben ezt a nevet) nem marad életben. Fogadalmat tettek, hogy ha a gyermek a sziget bencés szerzeteseinek imájára meggyógyul, Istennek szentelik az életét, és mindjárt a monostorban hagyják. A gyermek fölgyógyult, ott maradt, és fokozatosan bevezették őt a kor szellemi és a Szent Benedek rend lelki életébe, fegyelmébe. 15 éves lehetett, amikor édesapja Jézus iránti szeretetből szentföldi zarándoklatra indult. Társaival együtt elérte Palesztina partjait, ahol rabló arabok támadták meg őket. Csatára került a sor, s bár a támadókat megfutamították, édesapja holtan maradt a csatatéren. Így teljesült az a vágya, miszerint abban a földben szeretne pihenni, amelyet a Megváltó vére öntözött... Az ő emlékére vette föl az ifjú György a Gellért nevet. Nem sokkal később az édesanyját is elvesztette, a San Giorgio monostor sírboltjába temették el.
button_read_more

Napi evangélium "Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja."

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja.
Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak? És mégsem hull a földre egy se közülük Atyátok tudta nélkül! Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják! Ne féljetek hát: sokkal többet értek ti a verebeknél! Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van. Mt 10,28-33
button_read_more

A NAP SZENTJE: Pietrelcinai szent Pio szerzetes

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: Pietrelcinai szent Pio szerzetes
Pió atya a nagyhírű gyóntató, aki Istenhez vonzotta sebeivel és életáldoztával az embereket. Isten akaratát kereste és teljesítette élete minden napján. Erősödjön meg hitünk, hogy a bűnbánat nem megaláz, hanem sokkal inkább felemel bennünket.
button_read_more

Napi evangélium "Heródes, a negyedes fejedelem mindenről értesült, amit Jézus tett és hirdetett."

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium Heródes, a negyedes fejedelem mindenről értesült, amit Jézus tett és hirdetett.
Heródes, a negyedes fejedelem mindenről értesült, amit Jézus tett és hirdetett. Nyugtalanság fogta el, mert egyesek azt mondták: János támadt fel a halálból. Mások szerint: Illés jelent meg újra. Voltak, akik azt állították: A régi próféták közül kelt életre valamelyik. Heródes így töprengett: Jánost lefejeztettem. Ki lehet hát az, akiről ilyeneket hallok? És kereste az alkalmat, hogy személyesen láthassa Jézust. Lk 9,7-9
button_read_more
Összesen: 4728 db bejegyzés
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés