Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Hírek" bejegyzések listázása
Összesen: 4608 db bejegyzés

A NAP SZENTJE: SZENT ÁGNES

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: SZENT ÁGNES
Január 21. +Róma, 304. (?) A 303-305 közötti években az utolsó nagy üldözési hullám szakadt a Római Birodalom keresztényeire. Diocletianus császár úgy vélte, hogy restaurációs politikája keretében föl kell számolni a kereszténységet. Sokan nem állták ki a hitnek ezt a próbatételét, mások viszont megkapták az erősség ajándékát, hogy vérükkel tegyenek tanúságot hitük mellett.
button_read_more

Napi Evangélium - „Te vagy az Isten Fia!”

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - „Te vagy az Isten Fia!”
2010. január 21. – Csütörtök Abban az időben tanítványaival együtt Jézus visszavonult a Genezáreti-tóhoz. Nagy tömeg követte Galileából. Sőt Júdeából és Jeruzsálemből, Idumeából meg a Jordánon túlról, valamint Tírusz és Szidon környékéről is nagy sokaság csatlakozott hozzá, mert hallották, hogy milyen csodálatos dolgokat visz végbe. Jézus meghagyta tanítványainak, hogy tartsanak készenlétben egy bárkát a tömeg tolongása miatt. Sokakat meggyógyított ugyanis, és aki valami bajban szenvedett, mind ott tolongott körülötte, hogy legalább megérinthesse. Még a tisztátalan lelkek is, amint meglátták Jézust, leborultak előtte, és így kiáltoztak: „Te vagy az Isten Fia!” Ő azonban szigorúan meghagyta nekik, hogy ne híreszteljék, kicsoda ő. Mk 3,7-12
button_read_more

A NAP SZENTJE: SZENT SEBESTYÉN

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: SZENT SEBESTYÉN
Január 20. +288. (?) A vértanúként tisztelt Sebestyén a legnépszerűbb szentek közé tartozik. Mint segítőszenthez fordultak hozzá pestis és más -- embereket vagy állatokat pusztító -- járvány idején. Számos testvérület és kézműves-céh tisztelte védőszentjeként, ereklyéinek birtoklásáért több helység vetélkedik. A művészet Sebestyén vértanúságát sokszor választotta témájául, és számtalan változatban dolgozta föl a mindenkori ízlésnek megfelelően. A szentek római naptára január 20-án emlékezik meg róla Fábián pápával együtt.
button_read_more

Napi evangélium - „Szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni, életet menteni vagy veszni hagyni?”

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium - „Szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni, életet menteni vagy veszni hagyni?”
2010. január 20. – Szerda Egy szombati napon Jézus betért a kafarnaumi zsinagógába. Volt ott egy fél kezére béna ember. A farizeusok figyelték Jézust, vajon meggyógyítja-e szombaton. Vádaskodni akartak ugyanis ellene. Jézus felszólította a béna kezű embert: „Állj ide középre!” Aztán megkérdezte a körülállókat: „Szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni, életet menteni vagy veszni hagyni?” Ők azonban hallgattak. Erre Jézus szívük keménységén elszomorodva haragosan végignézett rajtuk, aztán így szólt az emberhez: „Nyújtsd ki a kezedet!” A beteg kinyújtotta kezét, és meggyógyult. Erre a farizeusok kimentek, és tanakodni kezdtek a Heródes-pártiakkal, hogy miként okozhatnák Jézus vesztét. Mk 3,1-6
button_read_more

Kecskemét, Öregtemplom: szentmise az újságírókért

Az oltárnál két püspök is imádkozik az Evangélium hirdetése szabadságáért

Feltöltés időpontja: |

Kecskemét, Öregtemplom: szentmise az újságírókért
Január 24-én, vasárnap Szalézi Szent Ferenc, az újságírók védőszentje ünnepén Kecskeméten, az Öregtemplomban (Barátok) fél tizenkettőkor, dr. Bábel Balázs, Kalocsa-kecskeméti metropolita és Mayer Mihály pécsi megyés püspök ünnepi szentmisét mutat be a médiában dolgozókért. (Énekel az Aurin Énekkar. Vezényel: Durányik László.) A misét követően a Porta Egyesület dísztermében nyilik meg a Civil Napló fotósai által összeállított "KECSKEMÉT A SZOLIDARITÁS VÁROSA" című fotókiállítás. A Magyar Kultúra Napja alkalmából Mayer Mihály püspök az 1000 éves Pécsi Egyházmegye kincseiről szól majd. Kalocsa-Kecskemét érseke ekkor adja majd át a egyházmegye Szalézi-díját.
button_read_more

DR.BÁBEL BALÁZS KALOCSA-KECSKEMÉTI ÉRSEK NYILATKOZTA AZ EGYSÉG JEGYÉBEN

Feltöltés időpontja: |

Január 19-én délután hangzott el Tanúim lesztek című rádióműsorban dr. Bábel Balázs érsek úr nyilatkozata a "Keresztények Egységéért" imádkozókhoz. A főpásztor gondolatai segítik a tisztánlátást abban, hogy milyen úton juthatunk el, a teljes egységre a különöböző egyházi közösségekben. A metropolita szavait meghallgathatják a Civilnapló honlapján. Szeretettel ajánljuk mindenki figyelmébe!

Újabb felajánlás a Wojtyla Ház gondozottjainak

Feltöltés időpontja: |

Újabb felajánlás a Wojtyla Ház gondozottjainak
A mai napon újabb nagylelkű felajánlást kapott a Wojtyla Barátság Központ. 2400 darab konzerv májkrémet szállítottak a barátság házába, melyet a mai nap folyamán már el is kezdtük önkéntesek segítségével kiosztani. Gondozottjaink nagyon örültek, hogy más finomság is került a tányérjuk mellé. Sokak felelevenítették a gyerekkorban elfogyasztott májkrémes kenyérhez fűződő emlékeket. Köszönjük a felajánlást, továbbra is szívesen várjuk a segítségüket.
button_read_more

A példa ereje

Feltöltés időpontja: |

A példa ereje
Az Egyháznak részt kell vennie a világ dolgaiban, az emberi közösség életében, de nem uralkodva, hanem úgy, hogy segít és szolgál. Meg kell mutatnia a legkülönbözőbb területen tevékenykedő embereknek, hogy mit jelent Krisztussal élni, mit jelent "másokért lenni". Az Egyháznak különösen is szembe kell szállnia a gőg bűnével, az erő imádatával, az irigységgel és az illúziók kergetésével, amelyek mind a "rossz" termőtalajai. Mértékadó módon kell beszélnie a hitelességről, bizalomról, hűségről, kitartásról, türelemről, fegyelemről, alázatról, józanságról és mértékletességről. Nem szabad lebecsülnie az emberi példamutatást! Az Egyház szavának súlyát és fontosságát nem az elvont fogalmak, hanem a példák adják.

A NAP SZENTJE: NORICUMI SZENT SZEVERIN szerzetes

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: NORICUMI SZENT SZEVERIN szerzetes
Január 19. *410 körül. +Favianis (a Duna melletti Mautern), 482. január 8. Szeverin életének hátterét a római birodalom összeomlásának és a germán törzsek dél felé nyomulásának viharos időszaka adja. Noricum helyzete vigasztalan volt: fosztogató és gyújtogató hordák pusztították, mindenre rátelepedett a rettegés, a szegénység és a reménytelenség.
button_read_more

Segítőket vár a szentek asztala

Feltöltés időpontja: |

Segítőket vár a szentek asztala
Szentek asztalánál címmel egy új kezdeményezést indít útjára a Karol Wojtyla Barátság Központ. A rendezvény megálmodói szeretnék túllépni, kitágítani a szociális étkeztetés hagyományos kereteit, és új tartalommal megtölteni az önzetlenség házát. A barátság központban nem szokás ételosztásról beszélni. Az itt dolgozó aktivisták, a segítők, támogatók és szponzorok egyaránt úgy vélekednek, hogy együttműködésről, egyfajta lelki közösségről van szó. Éppen ezért tudatosan kerülik azokat a megfogalmazásokat, amely arra utalna, hogy egyesek kapnak, mások meg adnak. Mert Karol Wojtyla házában a mérőeszköz csak a szeretet lehet. Ennek a lelki közösségnek az életéhez szervesen hozzá tartozik az agapé, amikor az ételt közösen elfogyasztják, illetve kiosztják. Ezt a naponta ismétlődő csodálatos eseményt most további lelki tartalommal szeretnénk gazdagítani a szervezők, melynek során a Szentek asztala befogadja a segítőket, és megnyílik minden jótékony, szerető csatlakozni kívánó előtt.
button_read_more
Összesen: 4608 db bejegyzés
Hirdetés
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés