Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Hírek" bejegyzések listázása
Összesen: 4726 db bejegyzés

A NAP SZENTJE: OGILVIE SZENT JÁNOS

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: OGILVIE SZENT JÁNOS
*Banffshire, 1579. +Glasgow, 1615. március 10. Az Ogilvie-k még ma is Skócia egyik legelőkelőbb ,,klánja''. Anyja révén pedig John Ogilvie rokona volt a híres Stuart és Douglas klánnak is. A skóciai hitszakadás következtében rokonai részben katolikusok, részben protestánsok voltak. Őt magát kálvinistának nevelték. Amikor tizenhárom éves lett, apja Franciaországba küldte tanulni.
button_read_more

Napi Evangélium - „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat."

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat.
2010. március 10. – Szerda A hegyi beszédben Jézus ezt mondta tanítványainak: „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy i betű, sem egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában.” Mt 5,17-19
button_read_more

ASZTRIK AZ ÉTER HULLÁMAIN: sikeres műsor a Gong Rádióban

Feltöltés időpontja: |

Asztrik nyomában. Egy sikeres, havi rendszerességgel jelentkező műsor címe ez, amit az érseki misszió rádiós változatának is tekinthetünk. Mint ismert, sokan megfordulnak egy olyan térségi rádió stúdiójában, mint amilyen a Gong. Közöttük – egyfajta pasztorális felfogásnak megfelelően – dr. Bábel Balázs, Kalocsa-kecskeméti érsek is rendszeresen válaszol a hallgatóság feltett kérdéseire. Szóba kerülnek ilyenkor az aktualitások, ízelítőt kaphatunk például a húsvéti szentbeszédből, ismerteti a szentatya a püspöki kar legutóbbi ülésének aktualitásait, de nem ijed meg az olyan kényes kérdésektől sem, mint például az ír püspökök által bevallott, - osztrák és német területeken felszínre került - pedofilia. A színvonalas műsor változata rendszeresen megjelenik a Civil Naplóban, és az internetre is felkerül.
button_read_more

NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT HITTANÁROKNAK - ÉRSEKI ÚTMUTATÁSSAL

Feltöltés időpontja: |

Térjetek meg! Próbáljátom meg újra tisztázni az életeteket: milyen barátságban vagytok Krisztussal? A többi között erről is beszélt dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskeméti érsek, szombaton azoknak a hittan tanároknak, akik hívatásszerűen a gyermekek vallásos nevelésével foglalkoznak. A fölvételt - amelyet a lelkigyakorlaton Barotai Imre atya rögzített - örömmel ajánljuk a szélesebb publikum figyelmébe is.

Érseki bibliaóra Kalocsán - Timóteussal és Titusszal

Feltöltés időpontja: |

A kalocsai főszékesegyház az exegézis iránt fogékonyabb közössége két ünnepet köszönt hetente. Az Úr napja, a vasárnap az egyik. A másik a csütörtök - amikor Könyvek Könyvének olvasásában, megértésében mélyülnek el - vezetőjük pedig, nem kisebb tudós, mint az egyházmegye első papja, dr. bábel Balázs metropolita. A Civilnaplo - munkatársunknak, Barotai Imre atyának köszönhetően - rendszeresen közreadhatja az elemzést, a bibliaóra hanganyagát. Ezt tesszük most is, reméljük örömöt adunk az Ige jobb megismeréséért fáradozó közönségünknek. Hallgassák szeretettel....

A NAP SZENTJE: SZENT KÁZMÉR

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: SZENT KÁZMÉR
Március 4. *Krakkó, 1458. október 3. +Grodnó, 1484. Kázmér IV. Kázmér lengyel király hat fia közül másodikként született 1458. október 3-án a krakkói királyi várban. Édesanyja, II. Habsburg Albert Erzsébet nevű leánya nevelte kilencedik évéig. Akkor a híres történetíró, Dlugosz Jan kanonok, majd egy idő múlva az ismert humanista, Callimachus Buonaccorsi lett a tanítója. Így Kázmér és testvérei alapos és átfogó műveltségre tettek szert, amely egyformán kiterjedt a klasszikus és a kortárs irodalomra. Szellemi iskoláztatásával egy időben folyt kiképzése a lovagi szolgálatban is. A történeti források nem említik az ifjú herceg különösebb vallásos érdeklődését vagy jámborságát. Úgy látszik azonban, hogy nemeslelkűsége és jó emlékezőtehetsége révén kiemelkedett testvérei közül. Mivel szülei anyai örökösödés jogán igényt tartottak a cseh és a magyar koronára, 1471-ben Wladiszlávot, az elsőszülöttet Prágában királlyá tették, Kázmérnak pedig ugyanabban az évben a magyar koronát kellett volna megszereznie Magyarország erőszakos meghódításával. A magyar hadjárat azonban Korvin Mátyás ellen balul ütött ki, s a történtek mély és tartós benyomást tettek Kázmérra. Apja viszont egyre jobban bevonta a lengyel államügyekbe, és utódjául jelölte őt.
button_read_more

Napi Evangélium - „Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, akkor még ha a halottak közül támad is fel valaki, annak sem hisznek.”

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - „Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, akkor még ha a halottak közül támad is fel valaki, annak sem hisznek.”
2010. március 4. – Csütörtök Egy alkalommal Jézus ezt a példabeszédet mondta el a farizeusoknak: „Volt egy gazdag ember. Bíborba és patyolatba öltözködött, és mindennap dúsan lakmározott. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a gazdag kapuja előtt, tele fekéllyel. Szívesen jóllakott volna az ételmaradékból, amely a gazdag ember asztaláról lehullott, de abból sem adtak neki. Csak a kutyák jöttek, és nyalogatták a sebeit. Meghalt a koldus, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. A gazdag is meghalt, és eltemették.
button_read_more

Napi Evangélium - „Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul mindenkiért.”

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - „Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul mindenkiért.”
2010. március 3. – Szerda Jézus Jeruzsálembe indult. Útközben magához hívta tizenkét tanítványát és bizalmasan közölte velük: „Most fölmegyünk Jeruzsálembe. Ott az Emberfiát a főpapok és írástudók kezére adják, halálra ítélik, majd kiszolgáltatják a pogányoknak, megcsúfolják, megostorozzák és keresztre feszítik, de harmadnapra feltámad.”
button_read_more

PÜSPÖKI MEGEMLÉKEZÉS A VÉRTANÚ PLÉBÁNOSRÓL, KENYERES JÁNOSRÓL 2.

Feltöltés időpontja: |

Évtizedekig tabu téma volt Kenyeres János életéről szólni. A mártír ugyanis életpéldájával, halálával, döntésével: lázító példa. Erről is szólt a többi között Dr. Varga Lajos, a váci egyházmegye segédpüspöke a tiszavárkonyi emlékmisén. Nagyszámú papság és a zsúfolásig megtelt templom hallgatósága előtt visszaidézte a vértanúság részleteit, körülményeit. MOST ADJUK A FŐPAPI MEMENTÓT! A képeket a szentmisén Barotai Imre atya készítette, aki maga is nagy tisztelője a mártír plébánosnak, és aki együtt misézett a templomban koncelebráló mintegy harminc paptestvérrel.

TOVÁBB SZÉPÜL A KÉKESDI TEMPLOM: A PÉCSI PÜSPÖK ÉS A PORTA KÖZÖS ADOMÁNYÁVAL

Feltöltés időpontja: |

TOVÁBB SZÉPÜL A KÉKESDI TEMPLOM: A PÉCSI PÜSPÖK ÉS A PORTA KÖZÖS ADOMÁNYÁVAL
A Dunántúli Napló a napokban számolt be róla, hogy tovább épüól/szépül a kékesdi templom a tavaly szeptemberi felszentelése óta. A pécsi megyéspüspök és a Porta Katolikus Munkacsoportja jóvoltából, közös adományából elkészült a Dévényi Sándor, Kossuth-díjas építőművész által tervezett nyugati ablak. A több mint kilenc négyzetméteres, ólomkeretes színes üveg kivitelezője Holtság Károly kecskeméti üvegművész volt. Persze van jónéhány más forrás, közel s távolról jött adakozó. A Fájdalmas Szűz Máriát és a János apostolt ábrázoló muzeális értékű szobrok is helyükre kerülhettek a Kolping kapcsolatok útján, a németországi Augsburg városából, szintén adományból. A templom befejezéséhez további adományokat remélnek a templomépítők az 50400113-11036973 számlaszámra, vagy a személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlásával.
button_read_more
Összesen: 4726 db bejegyzés
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés