Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Hírek" bejegyzések listázása
Összesen: 4770 db bejegyzés

Várjuk a keresztény és értékorientált üzletembereket egy közös találkozóra!

Feltöltés időpontja: |

Várjuk a keresztény és értékorientált üzletembereket egy közös találkozóra!
Március 24-én – immár második alkalommal – szervezi meg az ÉrMe Üzleti Hálózat a II. ÉrMe Üzleti Találkozót, amelyre várnak minden olyan vállalkozást, akik számára fontosak az emberi és az üzleti értékek, a tisztességes üzletszerzés, a becsületes munkavégzés és a pontos elszámolás. Akik tisztelik az ügyfelet, a megbízót, a munkatársakat és a versenytársakat is, akik a legjobb tudásuk szerint, magas színvonalon és korrekt áron végzik tevékenységüket, akiknek meggyőződésük, hogy a bizalom, a felelősség és az értékteremtés nemcsak a magánéletben, hanem az üzletben is fontos.
button_read_more

KEDD AZ ÖRÖMÖK ÉS A MEGLEPETÉSEK NAPJA VOLT A WOJTYLA HÁZBAN

Feltöltés időpontja: |

KEDD AZ ÖRÖMÖK ÉS A MEGLEPETÉSEK NAPJA VOLT A WOJTYLA HÁZBAN
E hét keddjén felajánlásokban bővelkedett a Wojtyla Barátság Központ élete. A Magyar Hírlap munkatársai érdeklődésüket és elismerésüket kifejezve a szervezet iránt almát és konzervet hoztak Budapestről. A Margaréta nyugdíjas otthon néhai idős lakójának egykori szobabútorát és konyhabútorát kapta meg a Wojtila Ház két rászoruló családja. Gondozottunk Kispatakiné, nagyon örült a konyhabútornak, mert a helyiség, ahol főzött nemrégiben leégett. Odaveszett a konyhabútor, és vele együtt az edények, tányérok is, de a család keddje örömmel telt, hiszen megérkezett a pótlás. Ez úton is köszönjük a Magyar Hírlapnak, és az Idősgondozó szolgálatnak segítségüket.

A NAP SZENTJE: CÓRDOBAI SZENT EULOGIUS püspök

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: CÓRDOBAI SZENT EULOGIUS püspök
+Córdoba, 859. március 11. A 8. század eleje óta a Pireneusi-félsziget az arabok kezében volt, csak Asturiában tudott egy keresztény ország szembeszegülni az iszlám rohamával. Szent II. Alfonz (792--842) és III. Alfonz (866--910) vezetésével ez a kis ország a 9. században olykor még ellentámadásba is lendült, bár ellenfelét sem kiszorítani, sem döntően megverni nem tudta. A nép tömegesen tért át a mohamedán hitre, a hitehagyók mellett azonban egy kisebbség, a mozarabok szilárdan kitartottak keresztény hitük mellett.
button_read_more

Napi evangélium - Egyesek azonban azt mondták: „Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.”

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium - Egyesek azonban azt mondták: „Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.”
2010. március 11. – Csütörtök Egy alkalommal Jézus egy néma emberből űzött ki ördögöt. Amint az ördög kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta. Egyesek azonban azt mondták: „Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.” Mások próbára akarták tenni, és égi jelet követeltek tőle.
button_read_more

A NAP SZENTJE: OGILVIE SZENT JÁNOS

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: OGILVIE SZENT JÁNOS
*Banffshire, 1579. +Glasgow, 1615. március 10. Az Ogilvie-k még ma is Skócia egyik legelőkelőbb ,,klánja''. Anyja révén pedig John Ogilvie rokona volt a híres Stuart és Douglas klánnak is. A skóciai hitszakadás következtében rokonai részben katolikusok, részben protestánsok voltak. Őt magát kálvinistának nevelték. Amikor tizenhárom éves lett, apja Franciaországba küldte tanulni.
button_read_more

Napi Evangélium - „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat."

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat.
2010. március 10. – Szerda A hegyi beszédben Jézus ezt mondta tanítványainak: „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy i betű, sem egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában.” Mt 5,17-19
button_read_more

ASZTRIK AZ ÉTER HULLÁMAIN: sikeres műsor a Gong Rádióban

Feltöltés időpontja: |

Asztrik nyomában. Egy sikeres, havi rendszerességgel jelentkező műsor címe ez, amit az érseki misszió rádiós változatának is tekinthetünk. Mint ismert, sokan megfordulnak egy olyan térségi rádió stúdiójában, mint amilyen a Gong. Közöttük – egyfajta pasztorális felfogásnak megfelelően – dr. Bábel Balázs, Kalocsa-kecskeméti érsek is rendszeresen válaszol a hallgatóság feltett kérdéseire. Szóba kerülnek ilyenkor az aktualitások, ízelítőt kaphatunk például a húsvéti szentbeszédből, ismerteti a szentatya a püspöki kar legutóbbi ülésének aktualitásait, de nem ijed meg az olyan kényes kérdésektől sem, mint például az ír püspökök által bevallott, - osztrák és német területeken felszínre került - pedofilia. A színvonalas műsor változata rendszeresen megjelenik a Civil Naplóban, és az internetre is felkerül.
button_read_more

NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT HITTANÁROKNAK - ÉRSEKI ÚTMUTATÁSSAL

Feltöltés időpontja: |

Térjetek meg! Próbáljátom meg újra tisztázni az életeteket: milyen barátságban vagytok Krisztussal? A többi között erről is beszélt dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskeméti érsek, szombaton azoknak a hittan tanároknak, akik hívatásszerűen a gyermekek vallásos nevelésével foglalkoznak. A fölvételt - amelyet a lelkigyakorlaton Barotai Imre atya rögzített - örömmel ajánljuk a szélesebb publikum figyelmébe is.

Érseki bibliaóra Kalocsán - Timóteussal és Titusszal

Feltöltés időpontja: |

A kalocsai főszékesegyház az exegézis iránt fogékonyabb közössége két ünnepet köszönt hetente. Az Úr napja, a vasárnap az egyik. A másik a csütörtök - amikor Könyvek Könyvének olvasásában, megértésében mélyülnek el - vezetőjük pedig, nem kisebb tudós, mint az egyházmegye első papja, dr. bábel Balázs metropolita. A Civilnaplo - munkatársunknak, Barotai Imre atyának köszönhetően - rendszeresen közreadhatja az elemzést, a bibliaóra hanganyagát. Ezt tesszük most is, reméljük örömöt adunk az Ige jobb megismeréséért fáradozó közönségünknek. Hallgassák szeretettel....

A NAP SZENTJE: SZENT KÁZMÉR

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: SZENT KÁZMÉR
Március 4. *Krakkó, 1458. október 3. +Grodnó, 1484. Kázmér IV. Kázmér lengyel király hat fia közül másodikként született 1458. október 3-án a krakkói királyi várban. Édesanyja, II. Habsburg Albert Erzsébet nevű leánya nevelte kilencedik évéig. Akkor a híres történetíró, Dlugosz Jan kanonok, majd egy idő múlva az ismert humanista, Callimachus Buonaccorsi lett a tanítója. Így Kázmér és testvérei alapos és átfogó műveltségre tettek szert, amely egyformán kiterjedt a klasszikus és a kortárs irodalomra. Szellemi iskoláztatásával egy időben folyt kiképzése a lovagi szolgálatban is. A történeti források nem említik az ifjú herceg különösebb vallásos érdeklődését vagy jámborságát. Úgy látszik azonban, hogy nemeslelkűsége és jó emlékezőtehetsége révén kiemelkedett testvérei közül. Mivel szülei anyai örökösödés jogán igényt tartottak a cseh és a magyar koronára, 1471-ben Wladiszlávot, az elsőszülöttet Prágában királlyá tették, Kázmérnak pedig ugyanabban az évben a magyar koronát kellett volna megszereznie Magyarország erőszakos meghódításával. A magyar hadjárat azonban Korvin Mátyás ellen balul ütött ki, s a történtek mély és tartós benyomást tettek Kázmérra. Apja viszont egyre jobban bevonta a lengyel államügyekbe, és utódjául jelölte őt.
button_read_more
Összesen: 4770 db bejegyzés
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés