Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Hírek" bejegyzések listázása
Összesen: 4771 db bejegyzés

A NAP SZENTJE: SZENT KÁZMÉR

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: SZENT KÁZMÉR
Március 4. *Krakkó, 1458. október 3. +Grodnó, 1484. Kázmér IV. Kázmér lengyel király hat fia közül másodikként született 1458. október 3-án a krakkói királyi várban. Édesanyja, II. Habsburg Albert Erzsébet nevű leánya nevelte kilencedik évéig. Akkor a híres történetíró, Dlugosz Jan kanonok, majd egy idő múlva az ismert humanista, Callimachus Buonaccorsi lett a tanítója. Így Kázmér és testvérei alapos és átfogó műveltségre tettek szert, amely egyformán kiterjedt a klasszikus és a kortárs irodalomra. Szellemi iskoláztatásával egy időben folyt kiképzése a lovagi szolgálatban is. A történeti források nem említik az ifjú herceg különösebb vallásos érdeklődését vagy jámborságát. Úgy látszik azonban, hogy nemeslelkűsége és jó emlékezőtehetsége révén kiemelkedett testvérei közül. Mivel szülei anyai örökösödés jogán igényt tartottak a cseh és a magyar koronára, 1471-ben Wladiszlávot, az elsőszülöttet Prágában királlyá tették, Kázmérnak pedig ugyanabban az évben a magyar koronát kellett volna megszereznie Magyarország erőszakos meghódításával. A magyar hadjárat azonban Korvin Mátyás ellen balul ütött ki, s a történtek mély és tartós benyomást tettek Kázmérra. Apja viszont egyre jobban bevonta a lengyel államügyekbe, és utódjául jelölte őt.
button_read_more

Napi Evangélium - „Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, akkor még ha a halottak közül támad is fel valaki, annak sem hisznek.”

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - „Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, akkor még ha a halottak közül támad is fel valaki, annak sem hisznek.”
2010. március 4. – Csütörtök Egy alkalommal Jézus ezt a példabeszédet mondta el a farizeusoknak: „Volt egy gazdag ember. Bíborba és patyolatba öltözködött, és mindennap dúsan lakmározott. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a gazdag kapuja előtt, tele fekéllyel. Szívesen jóllakott volna az ételmaradékból, amely a gazdag ember asztaláról lehullott, de abból sem adtak neki. Csak a kutyák jöttek, és nyalogatták a sebeit. Meghalt a koldus, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. A gazdag is meghalt, és eltemették.
button_read_more

Napi Evangélium - „Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul mindenkiért.”

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - „Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul mindenkiért.”
2010. március 3. – Szerda Jézus Jeruzsálembe indult. Útközben magához hívta tizenkét tanítványát és bizalmasan közölte velük: „Most fölmegyünk Jeruzsálembe. Ott az Emberfiát a főpapok és írástudók kezére adják, halálra ítélik, majd kiszolgáltatják a pogányoknak, megcsúfolják, megostorozzák és keresztre feszítik, de harmadnapra feltámad.”
button_read_more

PÜSPÖKI MEGEMLÉKEZÉS A VÉRTANÚ PLÉBÁNOSRÓL, KENYERES JÁNOSRÓL 2.

Feltöltés időpontja: |

Évtizedekig tabu téma volt Kenyeres János életéről szólni. A mártír ugyanis életpéldájával, halálával, döntésével: lázító példa. Erről is szólt a többi között Dr. Varga Lajos, a váci egyházmegye segédpüspöke a tiszavárkonyi emlékmisén. Nagyszámú papság és a zsúfolásig megtelt templom hallgatósága előtt visszaidézte a vértanúság részleteit, körülményeit. MOST ADJUK A FŐPAPI MEMENTÓT! A képeket a szentmisén Barotai Imre atya készítette, aki maga is nagy tisztelője a mártír plébánosnak, és aki együtt misézett a templomban koncelebráló mintegy harminc paptestvérrel.

TOVÁBB SZÉPÜL A KÉKESDI TEMPLOM: A PÉCSI PÜSPÖK ÉS A PORTA KÖZÖS ADOMÁNYÁVAL

Feltöltés időpontja: |

TOVÁBB SZÉPÜL A KÉKESDI TEMPLOM: A PÉCSI PÜSPÖK ÉS A PORTA KÖZÖS ADOMÁNYÁVAL
A Dunántúli Napló a napokban számolt be róla, hogy tovább épüól/szépül a kékesdi templom a tavaly szeptemberi felszentelése óta. A pécsi megyéspüspök és a Porta Katolikus Munkacsoportja jóvoltából, közös adományából elkészült a Dévényi Sándor, Kossuth-díjas építőművész által tervezett nyugati ablak. A több mint kilenc négyzetméteres, ólomkeretes színes üveg kivitelezője Holtság Károly kecskeméti üvegművész volt. Persze van jónéhány más forrás, közel s távolról jött adakozó. A Fájdalmas Szűz Máriát és a János apostolt ábrázoló muzeális értékű szobrok is helyükre kerülhettek a Kolping kapcsolatok útján, a németországi Augsburg városából, szintén adományból. A templom befejezéséhez további adományokat remélnek a templomépítők az 50400113-11036973 számlaszámra, vagy a személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlásával.
button_read_more

MEGEMLÉKEZÉS A VÉRTANÚ PLÉBÁNOSRÓL, KENYERES JÁNOSRÓL 1.

Feltöltés időpontja: |

Évtizedekig tabu téma volt Kenyeres János életéről szólni. A mártír ugyanis életpéldájával, halálával, döntésével: lázító példa. Erről is szólt a többi között Dr. Varga Lajos, a váci egyházmegye segédpüspöke a tiszavárkonyi emlékmisén. Nagyszámú papság és a zsúfolásig megtelt templom hallgatósága előtt visszaidézte a vértanúság részleteit, körülményeit. A képeket a szentmisén Barotai Imre atya készítette, aki maga is nagy tisztelője a mártír plébánosnak, és aki együtt misézett a templomban koncelebráló mintegy harminc paptestvérrel.

ELNÖKI VIZIT: „Ez a ház a szegények szolgálatának nemes példája, köszönöm állhatatos és szeretetteljes munkájukat.”

Feltöltés időpontja: |

ELNÖKI VIZIT: „Ez a ház a szegények szolgálatának nemes példája, köszönöm állhatatos és szeretetteljes munkájukat.”
A fenti sorokat a Wojtyla Barátság Központ vendégkönyvébe Dr. Sólyom László köztársasági elnök úr jegyezte be, 2010. március 1-jén. A jeles személyiség dél-alföldi látogatásának második napján, hétfőn töltött egy órát az intézmény alapítóival, szponzoraival, és kedvezményezetteivel.
button_read_more

DUNATETÉTLENEN SZERETETTEL FOGADTÁK A FŐPÁSZTORT

Feltöltés időpontja: |

"Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek..." - Jézus Krisztustól kapott hiteles küldetéssel indul nap mint nap missziós útra dr. Bábel Balázs metropolita, a Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegye érseke. Legutóbb a térség egyik - lélekszámát tekintve - legkisebb egyházközségében mondott szentmisét és olyan homiliát, mintha Csíksolyón, a több százezres hallgatóság előtt beszélne. A Lélek nem sokaság dolga... Vagy úgyis mondhatnánk - idézve Berzsenyit - "Nem sokaság, hanem lélek..." Deo Gratias !

TI VAGYTOK A FÖLD SÓJA

Feltöltés időpontja: |

Március 10-én, szerdán TI VAGYTOK A FÖLD SÓJA címmel az ökumenikus házaskör szervezésében nagyböjti kerekasztal-beszélgetés lesz, melyben városunk római és görög katolikus, református, evangélikus és baptista egyházközségeinek egy-egy világi képviselője vall hitéről, a böjthöz kapcsolódó egyházi hagyományokról, valamint arról, hogyan képviseli a krisztusi értékeket és a a keresztény egységtörekvéseket a családjában és a munkájában. Helyszín: az evangélikus egyházközség tanácsterme (Szabadság tér 3., Luther-udvar). Kezdési időpont: 17 óra Minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak a szervezők!

TALÁLKOZÁSOK FALUN-VÁROSON: ÉRSEKI VIZITÁCIÓ HARTÁN

Feltöltés időpontja: |

Vasárnap a németajkú Hartára látogatott dr. Bábel Balázs, Kalocsa-kecskeméti érsek, metropolita. Az egyházmegye első papjának erős szándéka, hogy az év vasár- és ünnepnapjain végig látogassa a reá bízott kisebb és nagyobb - tanyasi, falusi, kis- és nagyvárosi - katolikus közösségeket. Ilyenkor a tanítás, és az Eucharistia nemes papi szolgálatok mellett alkalma van arra is, hogy a gyülekezetek tagjaival beszélgessen, megismerje az emberek bánatát, örömét. Örömmel ajánljuk a Főpásztor február 28-adiki homiliáját elmélkedésre, tanulásra - a lelkek épülésére. Harta után dr. Bábel Balázs atya Dunatetétlenen misézett. Az ottani közösség előtt elmondott buzdítását szerdán adjuk közre. Eúton is köszönjük munkatársunk, a Szalézi Szent Ferenc díjas Barotai Imre címzetes kanonok segítségét, azt hogy elkészítette és elküldte a szerkesztőségünkhöz a hanganyagot.
Összesen: 4771 db bejegyzés
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés