Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Hírek" bejegyzések listázása
Összesen: 4752 db bejegyzés

Menyhárt Sándor atya heti körleveléből

(2010. 03. 28.)

Feltöltés időpontja: |

Menyhárt Sándor atya heti körleveléből
Köszönet minden tartós élelmiszerért, amelyet a rászorulóknak hoztatók. A Plébániai Karitászunk 50 csomagot osztott szét a rászorulók között. – írja széchenyivárosi plébános - A nagyheti szertartások rendje a következő: Nagycsütörtök (a nagyteremben) 18.00 Szentmise – Az utolsóvacsoráról megemlékezünk, amelynek keretében a lábmosás szertartását is végezni fogjuk. 19.00 Jeremiás síralmai 19.30 Imádságos virrasztás 20.30 kompletorium Nagypéntek 8.00 Jeremiás síralmai 17.00 Kisgyermekes családok keresztútja (a kápolnában) 18.00 Urunk szenvedésének ünneplése – énekelt passió, kereszthódolat (a nagyteremben) 20.30 Keresztút az Arborétumban
button_read_more

MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA VÁLASZTÁSI KÖRLEVELE

Feltöltés időpontja: |

MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA VÁLASZTÁSI KÖRLEVELE
Önmagunk, fiatalságunk, nemzetünk jövőjéért felelősek vagyunk Isten előtt Kedves Testvérek! Néhány nap múlva társadalmi életünk egy nagyon fontos eseményéhez érkezünk: országgyűlési választások lesznek hazánkban. Az Egyház Krisztustól kapott küldetése, hogy hirdesse az Evangéliumot minden embernek. Az Evangélium üzenete egyaránt érvényes a társadalom, a politika, az egyéni és a közösségi élet minden területére: „…a társadalmi tanítás az Egyház részéről nem (...) illetéktelen beavatkozás. Joga van a társadalmi szféra evangelizálására, (...) amelyben az ember élete zajlik –, hogy ott visszhangozza az Evangélium felszabadító üzenetét” (Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma 70. p.).
button_read_more

Dr. Bábel Balázs tanítása a kalocsai Szent József zárdatemplomban

Feltöltés időpontja: |

Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek lelkigyakorlatot tartott nővéreknek és tanároknak a kalocsai Szent József zárdatemplomban, melyben a keresztény ember felelősségéről beszélt. Hallgassák meg az érsek atya tanítását itt, a Charitas Rádión!

Dr. Bábel Balázs prédikációja Mons. Anisich Jenő Béla temetésén

Feltöltés időpontja: |

A 95 éves korában elhunyt Mons. Anisich Jenő Béla temetése a kalocsai Főszékesegyházban kezdődött a temetési szentmisével, melyet Dr. Bábel Balázs érsek úr a papsággal bemutatott, majd a helyi temető papi kriptájába helyezték el a feltámadásig nyugalomra. Az Érsek úr beszédét meghallgathatjuk a Charitas rádióban. Fogadják szeretettel és imádkozzunk közösen az egyházmegye legidősebb papjának lelkiiüdvért.

Szentek asztalához ültek a Wojtyla Házban Gábriel arkangyal ünnepén

Feltöltés időpontja: |

Szentek asztalához ültek a Wojtyla Házban Gábriel arkangyal ünnepén
Következő állomásához érkezett a "Szentek asztala" című ismeretterjesztő és lelki sorozat a Karol Wojtyla Barátság Központban. A kezdeményezés lényege, hogy mindig valaki más látja vendégül a ház gondozottjait egy finom ebédre, vagy süteményre, gyümölcsre. A közös étkezés alkalmat ad arra, hogy a nap szentjéről, történetének üzenetéről beszélgessenek. Gábriel arkangyal ünnepén Dr. Szepes Andrea fül-orr-gégész, audiológus főorvos hozta a „jó hírt” és az ünnepi finom ebédet.
button_read_more

Napi Evangélium - „János ugyan egyetlen csodát sem tett, de amit Jézusról mondott, az igaznak bizonyult.”

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - „János ugyan egyetlen csodát sem tett, de amit Jézusról mondott, az igaznak bizonyult.”
Egy alkalommal a zsidók köveket ragadtak, hogy megkövezzék Jézust. Erre ő megkérdezte tőlük: „Sok jótettet vittem végbe köztetek Atyám nevében. Melyik jócselekedetért akartok megkövezni engem?” A zsidók ezt válaszolták: „Nem a jócselekedetért, hanem a káromkodás miatt akarunk megkövezni, mert ember létedre Istenné teszed magadat.”
button_read_more

A NAP SZENTJE: SZENT LIUDGER

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: SZENT LIUDGER
*Zuylen, 742. +Billerbeck, 809. március 26. Liudger életműve Nagy Károly idejére esik. A frízek és szászok térítésével mindaddig az angolszászok és frankok foglalkoztak. Nagy Károly a kard erejével külsőleg legyűrhette ugyan ezeket a törzseket, a szívüket azonban nem tudta meghódítani. Ezért olyan szentre volt szükség, aki mint hazai apostol meg tudta találni az utat a nép szívéhez. Ez volt Szent Liudger történeti küldetése.
button_read_more

A NAP SZENTJE: GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY
Hogyha Jézus élete József és Mária szerelmének gyümölcse lett volna, csupán emberi élet lenne. Kétségtelen, ezt az emberi gyümölcsöt Isten adoptálhatta volna, de ebben az esetben is csak egy Isten fiává lett embert ünnepelhetnénk. Márpedig a titok, amit a Szentírás és a hit megvall éppen az, hogy Isten saját egyszülött Fia lett emberré a megtestesülés által. Jézus az örök Atya ingyenes ajándéka, benne Isten az egyszülött Fiát adta nekünk. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe Szűz Mária válasza az isteni megszólításra.
button_read_more

Napi Evangélium - „Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél!

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - „Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél!
Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!”
button_read_more

„Krisztus követségében”

A jezsuiták és kalocsai iskolanővérek kínai missziója 1922-1950 között

Feltöltés időpontja: |

„Krisztus követségében”
A Kalocsai Érseki Kincstár egy újabb izgalmas, nagy volumenű tárlatnak ad otthont 2010. április 8. és október 31. között. 2010-ben kettős jubileumot ünnepel a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye: a jezsuiták és kalocsai iskolanővérek Kalocsára érkezésnek 150. évfordulóját. Ez alkalomból nyílik ez az időszaki kiállítás, mely a két szerzetesrend érdekes, eseményekben gazdag kínai missziójának történetét eleveníti fel.
button_read_more
Összesen: 4752 db bejegyzés
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés