Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Hírek" bejegyzések listázása
Összesen: 4752 db bejegyzés

TALÁLKOZÁSOK FALUN-VÁROSON: ÉRSEKI VIZITÁCIÓ HARTÁN

Feltöltés időpontja: |

Vasárnap a németajkú Hartára látogatott dr. Bábel Balázs, Kalocsa-kecskeméti érsek, metropolita. Az egyházmegye első papjának erős szándéka, hogy az év vasár- és ünnepnapjain végig látogassa a reá bízott kisebb és nagyobb - tanyasi, falusi, kis- és nagyvárosi - katolikus közösségeket. Ilyenkor a tanítás, és az Eucharistia nemes papi szolgálatok mellett alkalma van arra is, hogy a gyülekezetek tagjaival beszélgessen, megismerje az emberek bánatát, örömét. Örömmel ajánljuk a Főpásztor február 28-adiki homiliáját elmélkedésre, tanulásra - a lelkek épülésére. Harta után dr. Bábel Balázs atya Dunatetétlenen misézett. Az ottani közösség előtt elmondott buzdítását szerdán adjuk közre. Eúton is köszönjük munkatársunk, a Szalézi Szent Ferenc díjas Barotai Imre címzetes kanonok segítségét, azt hogy elkészítette és elküldte a szerkesztőségünkhöz a hanganyagot.

Napi evangélium - „Ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába."

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium - „Ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába.
2010. február 26. – Péntek A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: Ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: „Ne ölj!” Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének: „Te esztelen!”, méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: „Te istentelen!”, méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak azután térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat! Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted. Mt 5,20-26
button_read_more

Felelősséggel az egyház javaiért

Feltöltés időpontja: | Farkas P. József

Felelősséggel az egyház javaiért
Interjú dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti érsekkel - Év kezdete van, a civil életben a költségvetések és zárszámadások időszaka. Az egyházszervezetben is ismerősek ezek a fogalmak? – kezdjük a beszélgetést Dr. Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érsekével. - Vannak hasonlóságok – mondja a főpásztor. - A ránk hagyott, ránk bízott vagyonnal nekünk is tisztességesen – tehát racionálisan - kell gazdálkodunk. Annyi a különbség, hogy az egyházban szolgálóknak Isten és ember előtt is el kell tudni számolni. Itt is vannak munkabérek, költségek. Egyik oldalon a tartozik, a másikon a követel adatai találhatók. Készül egy gazdasági-pénzügyi beszámoló az év végén, amely tisztán és világosan bemutatja a változásokat, a működéssel járó terheket és, a bevételeket.
button_read_more

ÉRSEKI BIBLIÓRÁK KALOCSÁN: SZENT PÁL PASZTORÁLIS LEVELEI

Feltöltés időpontja: |

Nagy érdeklődéssel fogadták a hívek dr. Bábel Balázs, érsek atya újabb bibliai elemző óráját, amelyet a szokásos időben, csütörtök délután tartott Kalocsán, a Katona István Házban. Folytatódott Szent Pál leveleinek a bemutatása, különös tekintettel az iratok pasztorális vonatkozásaira. Barotai Imre atya jóvoltából honlapunkon ismét publikálhatjuk a főpapi tanítást. Fogadják/halgassák szeretettel....

TAVASZI MUNKÁK: A WOJTYLA HÁZ GONDOZOTTJAI RENDSZERESEN TAKARÍTJÁK A KÖRNYÉK KÖZTEREIT

Feltöltés időpontja: |

TAVASZI MUNKÁK: A WOJTYLA HÁZ GONDOZOTTJAI RENDSZERESEN TAKARÍTJÁK A KÖRNYÉK KÖZTEREIT
A tisztaság fél egészség - így hangzik az a magyar mondás, melynek szellemében ma délelőtt a Wojtyla Barátság Központ tavaszi nagytakarítást szervezett a környékbeli köztereken, a ház gondozottjainak bevonásával. A ház körüli munkálatokon volt ma leginkább a hangsúly: többek között gereblyézés, utcasöprés, a kertek rendbe rakása. Míg egyesek a kinti feladatokat intézték, mások az intézményen belül szorgoskodtak. Kitakarították a mellékhelyiségeket, lepókhálóztak, és lemosták a falakat. Hogy minderre a munkára legyen energiájuk zsíros kenyérrel, és teával kínáltuk őket reggel. Ebédosztásra már készen is lettek, és jöhetett a megérdemelt pihenés. A folytatás holnap következik.
button_read_more

Napi evangélium - „Kérjetek, és adnak nektek; keressetek, és találtok."

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium - „Kérjetek, és adnak nektek; keressetek, és találtok.
2010. február 25. – Csütörtök A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Kérjetek, és adnak nektek; keressetek, és találtok; zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek. Mert aki kér, az kap; aki keres, az talál; aki zörget, annak ajtót nyitnak. Kicsoda az közületek, aki fiának követ ad, amikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér, ki ad kígyót neki? Ha tehát ti – bár rosszak vagytok – tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább jót ad a ti mennyei Atyátok azoknak, akik kérik őt. Amit tehát akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük! Ez ugyanis a mózesi törvény és a próféták tanítása.” Mt 7,7-12
button_read_more

A WOJTILA HÁZ AKTIVISTA KÖRE ISMÉT ELKÍSÉRT EGY MAGÁNYOS EMBERT A SÍRIG

Feltöltés időpontja: |

A WOJTILA HÁZ AKTIVISTA KÖRE ISMÉT ELKÍSÉRT EGY MAGÁNYOS EMBERT A SÍRIG
Kedden február 24-én újabb hozzátartozó nélkül elment testvérünket kísértünk el utolsó utjára, a kecskeméti köztemető ravatalozójától a névtelenek, magányosok parcellájig. Szomorú/megrázó, de fölemelő szolgálat ez. A délelőtt kilenc órakor kezdődő búcsúzáson a Wojtyla Barátság Központ aktivistái voltak csak jelen. Az imák, a versek ezúttal, Halasi Mihályné született Seres Mária lelkiüdvéért szóltak, aki 69 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot, és szülei, minden bizonnyal szebb és tartalmasabb életet reméltek neki. Hogy miként élt?/miért nekünk, ismeretleneknek kellett eltemetnünk? Csak az Úr tudja! A sírjára tett virágok, koszorúk és mécsesek mind - az egyetemes emberi testvériség csodáját, örömét hírdették. Nyugodjon Marika békében, lelke a Jóistennél találjon nyugalmat!
button_read_more

A NAP SZENTJE: SZENT MÁTYÁS APOSTOL

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: SZENT MÁTYÁS APOSTOL
Február 24. Ünnepe: a világegyházban május 14., a magyar naptárban február 24. Ha a tizenkét tanítványról beszélünk, akik nyilvános működésének éveiben a legközelebb álltak Jézushoz, nem lehet szó nélkül elmenni az áruló Júdás mellett, kinek személye a keresztény gondolkodás és teológia számára minden időben nehezen föloldható botrány volt. Bár egyfajta üdvösségtörténeti beállítottságú teológia szerint Júdás nem tett semmi mást, csak amit az isteni megváltó szándék megengedett, a keresztény hagyomány gonosz és kétségbeesett véget tulajdonított neki. Máté evangéliuma szerint (27,5) fölakasztotta magát.
button_read_more

Napi evangélium - „Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében."

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium - „Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében.
2010. február 24. – Szerda, Szent Mátyás apostol Jézus így tanított az utolsó vacsorán: „Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben! Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket!
button_read_more

Újabb boldog kerékpár tulajdonos a Wojtyla Központban

Feltöltés időpontja: |

Újabb boldog kerékpár tulajdonos a Wojtyla Központban
A tél bár erőlködik, de egyre valószínűbb, hogy hamarosan beköszönt a tavasz. A súlyos télikabátokat, hótaposókat, felváltja a könnyebb tavaszi öltözet. A féltve őrzött kerékpárok is előkerülnek a kamrákból, mely nagyban segíti a hozzánk érkező rászorulókat közlekedésükben. Azonban nem mindenki tudhat magáénak egy ilyen járgányt. Ezen a problémán igyekezett enyhíteni egy jólelkű adományozó. A mai napon február 23-án az Ő jóvoltából újabb kerékpárt adhattunk át egyik gondozottunknak, aki nagy örömmel vette át az ajándékot, és ígéretet tett, hogy nagyon fog rá vigyázni. Az adományozónak ez úton mondunk köszönetet a nagylelkű ajándékért.
button_read_more
Összesen: 4752 db bejegyzés
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés