Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Hírek" bejegyzések listázása
Összesen: 4753 db bejegyzés

Napi evangélium "Nem mindaz, aki azt mondja nekem: Uram, Uram! ? jut be a mennyek országába."

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium Nem mindaz, aki azt mondja nekem: Uram, Uram! ? jut be a mennyek országába.
A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Nem mindaz, aki azt mondja nekem: Uram, Uram! – jut be a mennyek országába, hanem csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát. Aki hallgatja tanításomat, és tettekre is váltja, hasonlít a bölcs emberhez, aki házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és rázúdult a házra, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Mindaz pedig, aki hallgatja ugyan tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít a balga emberhez, aki házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és rázúdult a házra. Az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle.” Mt 7,21. 24-27
button_read_more

Viszonozzák a segítséget

Feltöltés időpontja: |

Viszonozzák a segítséget
A Szenteste Alapítvány „A Szegénység és a Társadalmi Kirekesztés Elleni Küzdelem Európai Év” civil programjainak keretében olyan programokat bonyolít le, amelyben a társadalom és a döntéshozók figyelmét szeretné felhívni a szegénység problémájára, illetve olyan felzárkóztató programokat, aktivitásokat, támogatásokat szervez, amelyek elősegítik a szegények kilábalását reménytelen helyzetükből. Igyekszik öntevékenységüket, öngondoskodásukat fokozni. Ennek eredménye, hogy a sok önzetlen segítséget, ingyen ebédet, adományokat viszonozva a kecskeméti Wojtyla Barátság Központ gondozottjai a Kiskunsági Nemzeti Park területén szemetet szedtek. A Kígyós-csatorna környékén, a Kelemenszékre tett kirándulásuk része volt a munkát követően a Kígyósi Csárda tulajdonosa, Hodován László által felajánlott ebéd.

Keresztszentelés Városföldön

Feltöltés időpontja: |

Keresztszentelés Városföldön
Dr. Bábel Balázs érsek szentelte fel a Városföld határában közelmúltban felújított keresztet. A fölfeszített Jézus jelét Veszelka Mihály, Városföld polgármestere, valamint Herczeg Antal vállalkozó és a Porta Egyesület keresztköre újíttatta meg, mentette meg az enyészettől. A fölszentelését követően a helyi egyházközség, valamint Polyák Imre vállalkozó vigyázza majd, hogy még nagyon sokáig hirdesse a kegyelmes Isten Evangéliumát.

Bem tábornokról tartottak előadást

Feltöltés időpontja: |

Bem tábornokról tartottak előadást
A lengyel–magyar barátság erősítése is fő célkitűzése a Wojtyla Barátság Központnak. Ennek jegyében a közelmúltban kiállítást rendeztek a lengyel származású Bem apóról, melyet első alkalommal a Piarista iskola nyolcadikosai láthattak. A kiállítást megnyitó ceremónián Kozicz János, a Piarista Általános Iskola igazgatója megnyitóbeszédében szólt a lengyel és magyar kapcsolatokról, Bem tábornok példaértékű életéről. Ezt követően dr. Jósa Iván egykori középiskolai tanár ecsetelte a jeles tábornok életútjának különböző szakaszait, benne az 1848–49-es szabadságharc győzedelmes haditetteit. A rendhagyó történelemóra lehetőségével azóta több általános és középiskola is élt.

A fiatalok is segítenének a megtört életeken

Feltöltés időpontja: |

A fiatalok is segítenének a megtört életeken
„Szegények mindig lesznek veletek” – olvasható a Bibliában is. Sajnos a probléma nem új társadalmi jelenség hazánkban. Az elmúlt időszakban a fiatalok részéről egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik az önkéntes és a szociális munka iránt, jelezve részükről, hogy a segítségnyújtásból ők is kivennék részüket. Ezen az irányvonalon elindulva a Wojtyla-ház szakintézményekkel karöltve jelenleg is dolgozik egy új oktatási projekten, egy módszertani leíráson, mely segít a mai fiatalokkal elfogadtatni a szegénységet, és megtanítja számukra, hogyan lehet a megtört életekről gondoskodni.

Régi zarándokúton haladtak Kecskemét–Hajós/ A főszékesegyházban zárult a program

Feltöltés időpontja: |

Régi zarándokúton haladtak Kecskemét–Hajós/ A főszékesegyházban zárult a program
Egy különleges zarándokúton jártak a közelmúltban a Karol Wojtyla Ház támogatói, barátai. Autóbusszal és gyalog járták be a Kecskemét–Hajós utat, melyet a régi kecskeméti hívek lovas kocsikon, vagy éppen gyalog tettek meg, hogy – Nepomuki Szent János napját követő vasárnapon – testileg megfáradva, de lélekben friss örömben, hitet tegyenek a csodatevő hajósi Szűz Máriánál.
button_read_more

Élő betlehem

Feltöltés időpontja: |

Élő betlehem
A Szenteste Alapítvány az idén „A Szegénység és a Társadalmi Kirekesztés Elleni Küzdelem Európai Év programjának részeként szervezi meg Kecskemét főterén a Barátok temploma melletti romkertben az élő betlehemet. A Wojtyla-ház gondozottjai és más szegény emberek közreműködésével, a városi önkormányzat és vállalkozók segítségével létrejött születés barlangját élő állatok és korhű jelmezbe öltözött szereplők népesítik be december 20-ától 22-éig három napon át.
button_read_more

A NAP SZENTJE: BOLDOG CAMPION ÖDÖN jezsuita, vértanú

Feltöltés időpontja: |

*London, 1540. január 25. +London,1581. december 1. Egy könyvkereskedő fiaként született Londonban 1540-ben; korai gyermeksége még VIII. Henrik (1509--1547) uralkodásának idejére esik, aki Anglia egyházát elszakította a pápától és az Anyaszentegyháztól. A vallási helyzetre az jellemző, hogy a pápához hű férfiak, mint az egykori kancellár, Morus Szent Tamás (lásd: A szentek élete, 284. o.) felségsértőkként haltak meg a vérpadon, miközben a reformátorok tanainak követőit eretnekségért fenyegették halállal.
button_read_more

Napi evangélium "Jézus fogta a hét kenyeret és a halakat, hálát adott, megtörte és odaadta tanítványainak, a tanítványok pedig a népnek."

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium Jézus fogta a hét kenyeret és a halakat, hálát adott, megtörte és odaadta tanítványainak, a tanítványok pedig a népnek.
Abban az időben Jézus a Galileai-tengerhez érkezett. Fölment egy hegyre, és leült. Nagy sokaság jött hozzá. Hoztak magukkal sántákat, bénákat, vakokat, némákat meg sok más beteget, és lába elé tették őket. Valamennyiüket meggyógyította. Amikor a nép látta, hogy a némák beszélnek, a bénák meggyógyulnak, a sánták járnak és a vakok látnak, elámult, és magasztalta Izrael Istenét. Jézus akkor összehívta tanítványait, és így szólt hozzájuk: „Sajnálom a népet. Már harmadnapja kitartanak mellettem, és nincs mit enniük. Nem akarom étlen hazaküldeni őket, hogy ki ne dőljenek az úton.” A tanítványok erre megjegyezték: „De honnan szerzünk itt a pusztában annyi kenyeret, hogy ekkora tömeget ellássunk?” Jézus megkérdezte tőlük: „Hány kenyeretek van?” „Hét, és néhány apró halunk” – felelték. Erre meghagyta a népnek, hogy telepedjék le a földre. Aztán fogta a hét kenyeret és a halakat, hálát adott, megtörte és odaadta tanítványainak, a tanítványok pedig a népnek. Miután mindnyájan ettek és jóllaktak, hét kosár kenyérmaradékot szedtek össze. Mt 15,29-37
button_read_more
Összesen: 4753 db bejegyzés
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés