Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Hírek" bejegyzések listázása
Összesen: 4726 db bejegyzés

A NAP SZENTJE: POLOCKI SZENT JOZAFÁT

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: POLOCKI SZENT JOZAFÁT
*Vlagyimir, 1580 körül +Vityebszk, 1623. november 12. Szent Jozafát 1580 körül született a volhiniai Vlagyimirban. A terület ma Ukrajnához tartozik, akkoriban lengyel fennhatóság alatt állt. Családja a fehér ruténok közül származott. Atyja, Kuncevicz Gavriol városi tanácsos volt, édesanyját Marinának hívták. A szülők ortodox vallásúak voltak, s gyermeküket Jánosnak keresztelték.
button_read_more

Napi evangélium "Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; aki pedig elveszíti, megmenti azt az örök életre."

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; aki pedig elveszíti, megmenti azt az örök életre.
Jézus így beszélt tanítványaihoz második eljöveteléről: ?Mint ahogy Noé korában történt, úgy lesz az Emberfia napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek addig a napig, amíg Noé be nem szállt a bárkába. Akkor jött a vízözön, és elpusztította valamennyit. Ugyanígy történt Lót napjaiban is. Ettek és ittak, adtak és vettek, ültettek és építettek. De amelyik napon Lót elhagyta Szodomát, kénköves tűzeső hullott az égből, és elpusztította valamennyit. Ugyanígy lesz azon a napon is, amikor az Emberfia megjelenik. Aki abban az órában a háztetőn tartózkodik, és holmija van lenn a házban, le ne jöjjön érte, hogy elvigye! Aki a mezőn lesz, haza ne jöjjön! Emlékezzetek Lót feleségére! Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; aki pedig elveszíti, megmenti azt az (örök) életre. Mondom nektek: azon az éjszakán ketten lesznek egy fekvőhelyen; az egyiket felveszik, a másikat otthagyják. Két asszony együtt őröl; az egyiket felveszik, a másikat otthagyják. Ketten lesznek a mezőn; az egyiket felveszik, a másikat otthagyják.? A tanítványok megkérdezték: ?Hol lesz ez, Uram?? Azt felelte: ?Ahol a holttest van, odagyűlnek a sasok.? Lk 17,26-37
button_read_more

A NAP SZENTJE: TOURS-I SZENT MÁRTON

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: TOURS-I SZENT MÁRTON
*Sabaria (Pannónia), 316/317. +Candes, 397. november 8. Szent Márton, Gallia nemzeti szentje nagy szellemi és egyháztörténeti átalakulás idejében született. Amikor Pannóniában, Sabariában 316/17-ben meglátta a világot, éppen három éve múlt annak, hogy a ,,Milánói ediktum''-mal Nagy Konstantin és Licinius teljes szabadságot és elismerést biztosított az Egyháznak, és hívei számára megadta a többi polgárokkal való egyenjogúságot. Ekkor az Egyház számára a gyors terjeszkedés időszaka kezdődött, nemcsak hívei számát, hanem a befolyása alá tartozó területet illetően is. Az egyházi törvények birodalmi törvényekké emelkedtek, s ha valakit egyházi büntetés ért, annak állami büntetőjogi következményei is lettek. A vértanúk és katakombák üldözött és sokáig az élet peremén meghúzódó közösségéből néhány évtized leforgása alatt mindent meghatározó birodalmi egyház és államvallás lett, amellyel természetesen együtt járt mindaz a negatív következmény, ami az állam és Egyház szoros összefonódásából mindig adódik.
button_read_more

Napi evangélium "Isten országa nem jön el szembetűnő módon."

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium Isten országa nem jön el szembetűnő módon.
A farizeusok egyszer megkérdezték Jézustól, mikor jön el az Isten országa. Ő ezt válaszolta: ?Isten országa nem jön el szembetűnő módon. Nem lehet azt mondani: ?Nézd itt van, vagy amott!? Isten országa köztetek van.? Azután tanítványaihoz fordult: ?Jönnek napok, amikor az Emberfiának egyetlen napját is szívesen látnátok, de nem látjátok. Mondják majd nektek: ?Nézzétek, itt van, vagy amott!? Oda ne menjetek, és ne higgyétek! Mert ahogy a cikázó villám az ég egyik felétől a másikig villan, úgy jön el azon a napon az Emberfia is. Előbb azonban sokat kell szenvednie, és megvetésben kell részesülnie ettől a nemzedéktől.? Lk 17,20-25
button_read_more

A NAP SZENTJE: NAGY SZENT LEÓ PÁPA

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: NAGY SZENT LEÓ PÁPA
+Róma, 461. november 10. Szent Leó, aki az Egyházban a ,,Nagy'' megtisztelő jelzőt kapta, már jóval pápasága előtt jelentős hivatalokat töltött be a római klérusban. Azok a tulajdonságok, amelyek annyira kiemelkedővé teszik a pápák sorában, már I. Celesztin és III. Sixtus fődiákonusaként kibontakoztak benne: alapos teológiai képzettség, spekulatív készség, biztos ítélőképesség, érzékenység az idők jelei iránt, gyors reagáló képesség, s mindehhez józan tekintélytudat. Egyszóval belső dinamizmussal teljes jellem volt, ugyanakkor mély hivatástudat hatotta át egész személyiségét.
button_read_more

Napi evangélium "Kelj fel és menj! Hited meggyógyított téged."

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium Kelj fel és menj! Hited meggyógyított téged.
Jézus egyszer útban Jeruzsálem felé áthaladt Szamaria és Galilea határvidékén. Amikor betért az egyik faluba, tíz leprás férfi jött vele szembe. Még messze voltak, amikor megálltak, és hangosan így kiáltottak: ?Jézus, Mester! Könyörülj rajtunk!? Ő rájuk tekintett, és így szólt hozzájuk: ?Menjetek és mutassátok meg magatokat a papoknak.? Útközben megtisztultak. Az egyik, amikor észrevette, hogy meggyógyult, visszament, hangos szóval dicsőítette Istent, arcra borult Jézus lába előtt, és hálát adott neki. És ez az ember szamaritánus volt. Jézus megkérdezte: ?Nemde tízen tisztultak meg? Hol maradt a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszajött volna, hogy hálát adjon Istennek, csak ez az idegen?? Aztán hozzá fordult: ?Kelj fel és menj! Hited meggyógyított téged.? Lk 17,11-19
button_read_more

Wojtyla gondozottak kirándulás Kelemen-székre

Feltöltés időpontja: |

Wojtyla gondozottak kirándulás Kelemen-székre
November 9-e gyönyörű őszi napsütéses reggelén kirándulni indult a Wojtyla Barátság központ gondozottainak csapata A Kiskunsági Nemzeti Park vendégeként az 52 –es főút melletti természetvédelmi területére a Kígyósi Csatornához.valamint a Kelemen-széki madárvártához invitálták a természetszeretőket. Tóth Endre valamint Utassy Tibor a nemzeti park szakemberei fogadták a lelkes kirándulókat, hogy a nap további részét minél tartalmasabban és hasznosabban töltsék el. A program a Kígyósi-csatorna melletti természetvédelmi terület bemutatásával kezdődött ahol megismerkedhettek az érdeklődők a terület madárvilágával a csatorna hasznos és fontos szerepével. A gondozottak igyekeztek hasznossá tenni magukat, ha már ezen a területen járnak a horgászok és más gondatlan turisták által hátrahagyott szemetet, összeszedték, bezsákolták, és egy helyre gyűjtötték. Utassy Tibor elmondta mekkora kárt okoznak évről-évre a természetvédelemre fittyet hányó személyek. Rendkívül sok feladat van még, hogy rendet tegyenek nem csak a területeken hanem a fejekben akik ilyen szemetes területeket hagynak maguk után. A megérdemelt munka után következett a megérdemelt ebéd melyet, Hodován Úr a Kígyósi Csárda tulajdonosa ajánlott fel a csapatnak. Ezúttal slambrucz azaz kemény lebbencs volt a menü Kígyósi Csárda módra. A finom ételt elfogyasztását követően a Kelemen- Szék fokozottan védett területére kaptak bebocsátást a kirándulók. Itt megismerkedhettek a táj szépségével, madárvilágával, hasznos és kevésbé hasznos állataival. Időközben az időjárás szomorúbbra váltott, így elérkezett a búcsúzás pillanata, amikor megköszönve a vendéglátóknak a tartalmas és élményekben gazdag napot, hazafele vette az irányt a Barátság Központ környezetvédő csapata.
button_read_more

Napi evangélium "Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!"

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!
Abban az időben: Mivel közel volt a zsidók Húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort font, és kikergette mindnyájukat a templomból, ugyanígy a juhokat és az ökröket is, a pénzváltók pénzét pedig szétszórta. Az asztalokat felforgatta, a galambárusoknak meg azt mondta: ?Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!? Tanítványainak eszébe jutott, hogy írva van: Emészt a házadért való buzgóság. A zsidók erre így szóltak: ?Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket teszed? Jézus azt válaszolta: Romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem! A zsidók azt felelték: Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt fölépíted azt? Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor feltámadt a halálból, tanítványainak eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az Írásnak és Jézus szavainak. Jn 2,13-22
button_read_more

Dr Jeney Gábor plébános atya hirdetései - a főplébánia közösségi életéről

Feltöltés időpontja: |

Dr Jeney Gábor plébános atya hirdetései - a főplébánia közösségi életéről
Kecskemét plébánosa, dr. Jeney Gábor atya elküldte a most következő vasárnap fölolvasandó hirdetéseit, melyeknek portálunk is szívesen ad helyet és szívből ajánl. November 9-én kedden lesz a kecskeméti esperesi kerület papjainak a találkozója plébániánkon, mely 9 órakor szentmisével kezdődik. A szentmisére mindenkit szeretettel várunk.
button_read_more
Összesen: 4726 db bejegyzés
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés