Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Hírek" bejegyzések listázása
Összesen: 4726 db bejegyzés

Hogy ír a Wojtyla Ház programjáról egy középiskolás diáklány? "Egy ölelés ideális ajándék"

A Hugó Ball csak álnév - egy érző ifjú lélek fátyla

Feltöltés időpontja: |

Hogy ír a Wojtyla Ház programjáról egy középiskolás diáklány?  Egy ölelés ideális ajándék
Mikor megérkeztem a Wojtyla Társaság központjához, az épület kertjében már készülődtek az ölelés napjára. Már hallottam ilyen kezdeményezésről, ezért amikor gereblyéző gondozottak mellett haladtam el, odaléptem hozzájuk és megöleltem őket. Az egyik férfi annyira megörült nekem, hogy társainak is megmutatta, hogy megöleltem. Szívhez szóló volt látni, mennyire felvidítottam valakit egy egyszerű öleléssel. Később egy férfival beszélgettem a társaságról, a feladatokról, az életükről...
button_read_more

Napi evangélium "Gondoljátok meg: Ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni házába."

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium Gondoljátok meg: Ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni házába.
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Gondoljátok meg: Ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni házába. Éberen várjátok tehát az Emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok.? Péter megkérdezte: ?Uram, csak nekünk mondod ezt a példabeszédet, vagy mindenkinek?? Az Úr így válaszolt: ?Ki a hű és okos sáfár, akit ura szolgái fölé rendel, hogy ha eljön az ideje, kiadja részüket az élelemből? Boldog az a szolga, akit hazatérő ura ebben a tevékenységben talál. Bizony, mondom nektek, hogy minden vagyonát rábízza. De ha a szolga azt mondja magában: ?Uram bizonyára késni fog?, és elkezdi verni a többi szolgát és szolgálót, eszik-iszik meg részegeskedik, és megérkezik ennek a szolgának az ura olyan napon, amikor nem is várja, és olyan órában, amikor nem gondolja, bizony kegyetlenül megbünteti, és a hűtlenek sorsára juttatja. Az a szolga, aki ismeri ura akaratát, de nem áll készen, hogy akarata szerint járjon el, sok verést kap. Aki azonban nem ismeri, s így tesz olyat, amiért büntetést érdemel, csak kevés verést kap. Mert aki sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon.? Lk 12,39-48
button_read_more

A NAP SZENTJE: KERESZTES SZENT PÁL

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: KERESZTES SZENT PÁL
*Ovada (Genova), 1694. január 3. +Róma, 1775. október 8. Pál édesapja, Lucas Danei kereskedő volt a Genovai Köztársaságban lévő Ovada városban. Első felesége korán meghalt, ezért másodszor is megházasodott. Második felesége, Anna-Maria Massari tizenhat gyermekkel ajándékozta meg. Pál 1694. január 3-án született, s hamarosan utána, a következő évben jött világra János nevű öccse, aki később hűséges társa lett. 1709-ben a család Ovadából visszaköltözött az apa születési helyére, az Alessandria melletti Castellazóba.
button_read_more

Napi Evangélium - „Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál.”.

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - „Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál.”.
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony, mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a szolgák. Lk 12,35-38
button_read_more

A NAP SZENTJE: AVILAI NAGY SZENT TERÉZ

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: AVILAI NAGY SZENT TERÉZ
*Avila, 1515. március 28. +Alba de Torres, 1582. október 4. Teréz abban a történeti korszakban élt, amikor a spanyol királyság kultúrája fénykorában és hatalma csúcsán állt. A család ősei oroszlánként harcoltak a mórok ellen, és ismételten inkább felgyújtották a várukat, mintsem átadják az ellenség kezére. Teréz szintén harcra született.
button_read_more

Napi Evangélium - "Féljetek attól, akinek hatalma van, hogy kárhozatra vessen."

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - Féljetek attól, akinek hatalma van, hogy kárhozatra vessen.
Egyszer olyan nagy tömeg gyűlt Jézus köré, hogy csaknem agyontaposták egymást. Így beszélt akkor tanítványaihoz: Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól! Nincs olyan rejtett dolog, amely napfényre ne kerülne; sem olyan titok, amely ki ne tudódnék. Amit szűk körben bizalmasan mondtatok, nyilvánosan elbeszélik, és amit zárt ajtók mögött fülbe súgtatok, szájról szájra adják. Mint barátaimnak, azt mondom nektek: ne tartsatok azoktól, akik megölik a testet, de többre nincs hatalmuk. Megmondom nektek, kitől féljetek. Féljetek attól, akinek - azonfelül, hogy megöl - arra is hatalma van, hogy kárhozatra vessen. Újból mondom: ettől féljetek! Nemde öt veréb sem ér többet, mint két krajcár? Isten mégsem feledkezik meg egyetlenegyről sem. Sőt, számon tartja fejetek minden hajszálát is. Ne féljetek tehát! Sokkal többet értek ti, mint a verebek. Lk 12,1-7
button_read_more

A Városházáról jelentjük: megalakult Kecskemét új közgyűlése

Feltöltés időpontja: |

A Városházáról jelentjük: megalakult Kecskemét új közgyűlése
Megtartotta első, alakuló ülését Kecskemét újonnan megválasztott képviselő-testülete. A közgyűlésnek a következő négy évben a polgármesterrel együtt 22 tagja lesz. Dr. Zombor Gábor munkáját négy alpolgármester segíti. Ennek egyik oka a korábbiakhoz képest sokkal több feladat, hiszen a testület tagjainak száma csak kétharmada a korábbinak, a bizottságok száma pedig kilencről ötre csökkent. Ma reggel ökumenikus áldásra gyűlt össze Kecskemét új képviselőtestülete a Nagytemplomban. Ezt követően, kilenc órakor kezdődött a Városháza Dísztermében az alakuló ülés, amelyen levetítették Schmidt Pál köztársasági elnök videóüzenetét, aki arra biztatta a testületet: tegyék félre a pártpolitikát, és helyezzék előtérbe az önkormányzati érdekeket. A vetítés után dr. Erdei Attila, a Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatta a jelenlévőket a választás eredményéről, és átadta a polgármester és a képviselők bársonybevonatú megbízóleveleit.
button_read_more

A NAP SZENTJE: SZENT I. CALLISTUS PÁPA

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: SZENT I. CALLISTUS PÁPA
+ Vsz. 222. A pápák életéről a 2. századig meglehetősen keveset tudunk. Legtöbbjüknek csak a neve maradt fenn, sőt néha az is nehezen követhető a hagyomány folyamatában. A 3. századtól azonban a pápák egyre határozottabb alakot öltenek mint az egyháztörténelem főszereplői. Közéjük tartozik Callistus pápa is.
button_read_more

Napi Evangélium - "Jaj nektek, törvénytudók! Lefoglaltátok a tudás kulcsát."

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - Jaj nektek, törvénytudók! Lefoglaltátok a tudás kulcsát.
Jézus egy lakomán így korholta a farizeusokat: Jaj nektek, akik síremléket építetek azoknak a prófétáknak, akiket a ti atyáitok megöltek! Ezzel is csak azt igazoljátok, hogy helyeslitek atyáitok cselekedeteit, és egyetértetek velük: azok megölték őket, ti meg sírt készítetek nekik. Nem hiába mondja Isten bölcsessége: Prófétákat és apostolokat küldök hozzájuk. Némelyeket közülük megölnek, másokat üldözni fognak. E nemzedéknek számot kell adnia minden próféta véréről, amelyet kiontottak a világ kezdetétől, Ábel vérétől egészen Zakariás véréig, akit az oltár és a templomépület között megöltek. Igenis, mondom nektek: felelősségre vonják mindezért ezt a nemzedéket. Jaj nektek, törvénytudók! Lefoglaltátok a tudás kulcsát. Magatok nem mentetek be vele, az odaigyekvőket pedig megakadályozzátok. Amikor ezeket elmondta nekik, az írástudók és a farizeusok nagy felháborodásukban különféle kérdésekkel kezdték faggatni. Azon fondorkodtak, hogy rajtakapják valami olyan kijelentésén, amellyel vádolhatják. Lk 11,47-54
button_read_more

Napi Evangélium - "Elhanyagoljátok az igazságosságot és az Isten szeretetét."

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - Elhanyagoljátok az igazságosságot és az Isten szeretetét.
Egy farizeus lakomáján így beszélt Jézus az asztalnál ülőkhöz: Jaj nektek, farizeusok! Tizedet adtok mentából, rutából és minden apró veteményből, de elhanyagoljátok az igazságosságot és az Isten szeretetét. Ezt meg kell tenni, azt meg nem szabad elhagyni! Jaj nektek, farizeusok! Szeretitek a főhelyeket a zsinagógában, és a köszöntéseket a nyilvános tereken. Jaj nektek! Olyanok vagytok, mint azok a sírok, amelyeket kívülről nem lehet észrevenni. Az emberek fölöttük járnak ? anélkül, hogy tudnák. Erre egy törvénytudó méltatlankodni kezdett: Mester, ha ilyeneket mondasz, minket is gyalázol. Ő azonban így folytatta: Jaj nektek is, törvénytudók! Elviselhetetlen terheket raktok az emberekre, ti magatok azonban még egy ujjal sem segítetek azokat a terheket hordozni. Lk 11,42-46
button_read_more
Összesen: 4726 db bejegyzés
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés