Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Hírek" bejegyzések listázása
Összesen: 4728 db bejegyzés

Kecskeméti kérdés: mit lehet tenni a randalírozás ellen?

Feltöltés időpontja: |

Kecskeméti kérdés: mit lehet tenni a randalírozás ellen?
A Kecskemét belvárosában működő szórakozóhelyek üzemeltetőit hívta beszélgetésre Vörösmarty Attila tanácsnok, a városrész önkormányzati képviselője. A cél egyebek között az volt, hogy elinduljon egy közös gondolkodás: mi a megoldás arra a jelenségre, hogy a fiatalok éjszakánként ittasan randalíroznak a környező utcákban, zavarva a lakók nyugalmát. A tanácsnok úgy fogalmazott: a hatóságoknak és az üzemeltetőknek közösen kell megtalálniuk a választ a régóta húzódó problémára, akár egy közös program elindításával. A beszélgetés másik témájának apropóját a budapesti tragédia adta: kellően biztonságosak-e a kecskeméti szórakozóhelyek.
button_read_more

A NAP SZENTJE: SZENT BALÁZS

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: SZENT BALÁZS
+316 táján Vincéhez, a vértanú diákonushoz hasonlóan Balázs is a korai kereszténység azon szentjei közé tartozik, akiknek emlékezete a kultuszban, a névadásban és a népszokásokban figyelemreméltó elevenséggel maradt meg, életükre vonatkozóan azonban alig rendelkezünk olyan adatokkal, amelyek történetinek tekinthetők. Többféle változatban tudósít a legendás Szent Balázs szenvedéstörténete arról, hogy szentünk örmény születésű volt, és olyan példamutató keresztény életet élt, hogy Szebaszte hívő népe püspökké választotta. Balázs erre a Szentlélek indítását követve visszavonult egy magányos hegyi barlangba, jóllehet tette nem éppen egyezett a kor püspök-eszményével. Innen vezette imádkozva, tanácsokat osztva és gyógyítva a rábízott közösséget. Vadállatok őrizték, háziállatok módjára engedelmeskedve neki.
button_read_more

Napi evangélium "Megparancsolta nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit, csak vándorbotot."

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium Megparancsolta nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit, csak vándorbotot.
Abban az időben: Jézus magához hívta a tizenkettőt, és kettesével elküldte őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkek felett. Megparancsolta nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit, csak vándorbotot: sem kenyeret, sem tarisznyát, sem pénzt az övükben. Sarut kössenek, de két ruhadarabot ne vegyenek magukra. Azután így folytatta: „Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott addig, amíg utatokat nem folytatjátok. Ha valamely helységben nem fogadnak be és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, s még a port is rázzátok le lábatokról, tanúbizonyságul ellenük.” Azok elmentek, s hirdették mindenkinek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiűztek, és olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak. Mk 6,7-13
button_read_more

Rákosi Vipera kiállítás a Porta Díszteremben

program ajánló

Feltöltés időpontja: |

Rákosi Vipera kiállítás a Porta Díszteremben
Szerdán a Porta Egyesület Dísztermében (a Barátok Temploma udvara) megnyílt a Kiskunsági Nemzeti Park Rákosi Viperáról szóló kiállítása. A hungarikumnak számító védett állatról Herbót Erzsébet a Rákosivipera-védelmi Központ oktatásszervezője, és Tóth Endre a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársa tartott előadást. Immár nyolcadik éve tart a Kiskunsági Nemzeti Park, valamint a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület összefogásával kezdeményezett Európai Uniós támogatottságot elnyerő rákosi vipera védelmi LIFE program. A program mára, nem csupán a faj megmentésére hivatott, egyre fontosabb szerepet kap az ismeretterjesztés, és a szemléletformálás. Ennek kapcsán született meg a mobil kiállítási anyag. Ennek segítségével szeretnék bemutatni, miért is fontos ez a védelmi tevékenység, melyek a program céljai, és mit kell tudnunk magáról a rákosi viperáról. A kiállítás február végéig tekinthető meg.
button_read_more

Szerzetesek világnapja: vendégünk volt Bozók Ferenc piarista tanár, költő

Feltöltés időpontja: |

Szerzetesek világnapja: vendégünk volt Bozók Ferenc piarista tanár, költő
Gyertyaszentelő ünnepe - az elkötelezett élet emléknapja, a szerzetesek világnapja is egyben. A Wojtyla Házban évről-évre megemlékeznek az Úr szolgálóiről és szolgálóleányairól. Ma délután a Piarista Közösség jeles képviselője, Bozók Ferenc atya járt közösségünkben. A vendéget Farkas P. József igazgató mutatta be a testvériségünknek. Pap, tanár, szerzetes, és költő Bozók Ferenc egyszemélyben. A jeles alkotó mindenek előtt bemutatta Kalazanczi Szent József által alapított kegyes-tanítórendet. Azt a közösséget amelynek Kecskemét is oly sokat köszönhet. A történelmi áttekintést követően a mai szerzetesek illetve rendi közösségek sajátos problémáiról is beszélt.
button_read_more

A NAP SZENTJE: SZENT PIONIOSZ vértanú

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: SZENT PIONIOSZ vértanú
+Szmirna, 250. március 12. Életével és halálával példát adott a hithirdetőknek, hogy amit másoknak hirdetnek, maguk is váltsák tettekre. Körülbelül egy évszázaddal később született, mint Szmirna szent vértanú püspöke, Polikárp (lásd: A szentek élete,108. o.), akinek a szelleme élt benne. Szmirnában működött papként, és nemcsak tanultsága, hanem szerénysége és életmódja miatt is nagy tekintélyben állt a hitetlenek előtt. A keresztények pedig apostolukként szerették, mert példamutató buzgósággal fáradozott azon, hogy a lelkeket megnyerje Krisztusnak. Vértanúságáról a közösségének egy tagja által szerkesztett tudósításában ez áll: ,,Pioniosz vértanút mindenki másnál jobban megilleti maradandó emlékezésünk. Amíg élt ugyanis, sokakat megtérített a tévutaikról. Úgy tevékenykedett közöttünk, mint egy apostol. Amikor végül magához hívta az Úr, vértanúságában hagyta nekünk hátra a végrendeletét folytonos oktatásunkra, és ebben őrizzük meg most is tanításának emlékezetét.''
button_read_more

Napi Evangélium - "A hír hallatára Jézus így bátorította a zsinagóga elöljáróját: Ne félj, csak higgy!"

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - A hír hallatára Jézus így bátorította a zsinagóga elöljáróját: Ne félj, csak higgy!
Abban az időben, amikor Jézus a bárkával ismét átkelt a Genezáreti-tó túlsó partjára, a parton nagy tömeg sereglett köréje. Ekkor odajött egy Jairus nevű férfi, a zsinagóga elöljárója, s mihelyt meglátta őt, a lába elé borult, és nagyon kérte: „Halálán van a lányom. Jöjj, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen!” Erre ő elment vele. Nagy tömeg kísérte, és tolongott körülötte. Volt ott egy asszony, aki már tizenkét éve vérfolyásban szenvedett. Sok orvos sokféle kellemetlen kezelésnek vetette alá: Mindenét rájuk költötte, de hasztalan, egyre rosszabbul lett. Hallott Jézusról, ezért átfurakodott a tömegen, és hátulról megérintette a ruháját, így gondolkodott magában: „Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok.” És azonmód megszűnt a vérfolyása. Érezte testében, hogy meggyógyult bajából. Jézus nyomban észrevette, hogy erő ment ki belőle. Megfordult a tömegben, és megkérdezte: „Ki érintette meg a ruhámat?” Tanítványai ezt válaszolták: „Látod, hogy szorongat a tömeg, mégis azt kérdezed: Ki érintett meg?” De ő mégis körülnézett, hogy lássa, ki volt az. Az asszony félve, remegve előlépett – mert hisz tudta, hogy mi történt vele –, odaborult eléje, és őszintén bevallotta neki az igazságot. Ő így szólt hozzá: „Leányom, hited meggyógyított téged. Menj békével, és bajodtól megszabadulva légy egészséges!” Még beszélt, amikor jöttek a zsinagóga elöljárójának házából és közölték: „Meghalt a lányod. Miért fárasztanád a Mestert?” A hír hallatára Jézus így bátorította a zsinagóga elöljáróját: „Ne félj, csak higgy!” Péteren, Jakabon és Jánoson, Jakab testvérén kívül senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen. Amikor odaértek az elöljáró házához, nagy riadalmat, sok siratót és jajgatót látott. Bement és így szólt hozzájuk: „Mit lármáztok itt, miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik.” Azok kinevették. Ő azonban mindenkit kiparancsolt, maga mellé vette a gyermek apját, anyját, s kísérőivel együtt bement (a helyiségbe), ahol a gyermek volt. Megfogta a kislány kezét, és azt mondta neki: „Talita kúm”, ami annyit jelent: „Kislány, mondom neked, kelj föl!” A kislány azonnal fölkelt, és járni kezdett. Tizenkét éves volt. Azok pedig magukon kívül voltak a csodálkozástól. De ő szigorúan meghagyta, hogy ezt a dolgot senki meg ne tudja. Azután szólt nekik, hogy adjanak enni a kislánynak. Mk 5,21-43
button_read_more

II. János Pál pápa életéről szóló filmet néztek a Wojtyla Házban

Feltöltés időpontja: |

II. János Pál pápa életéről szóló filmet néztek a Wojtyla Házban
A Wojtyla Barátság Központ Molnár termében hétfőn délelőtt bemutatásra került II. János Pál pápa életét bemutató filmsorozatunk második része. Karol Wojtyla Atyánk életéről és munkásságáról szóló öt részes film második fejezete is nagyon meghatotta a jelenlévőket. A központ aktivistái a vetítés alatt zsíros kenyérrel és forró teával is vendégül látták az érdeklődőket.
button_read_more

Dr Jeney Gábor plébános atya hirdetései - a főplébánia közösségi életéről

Feltöltés időpontja: |

Dr Jeney Gábor plébános atya hirdetései - a főplébánia közösségi életéről
Kecskemét plébánosa, dr. Jeney Gábor atya elküldte a most következő vasárnap fölolvasandó hirdetéseit, melyeknek portálunk is szívesen ad helyet és szívből ajánl. Február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén este 6 órakor ünnepi szentmise és gyertyaszentelés lesz templomunkban. Jövő héten első csütörtök és első péntek lesz. Csütörtökön este 5 órakor szentségimádás, 6 órakor szentmise lesz.
button_read_more

Sándor atya heti-levele a Széchenyivárosból

Feltöltés időpontja: |

Sándor atya heti-levele a Széchenyivárosból
A széchenyivárosi Szent Család Plébánia vezetője Mons. Menyhárt Sándor ismét megküldte heti lelki-program tervüket, melyet örömmel osztunk meg olvasóinkkal. A hét ünnepei, szentjei: hétfő: Bosco Szent János áldozópap szerda: Urunk Bemutatásának ünnepe (Gyertyaszentelő Boldogasszony) csütörtök: Szent Balázs püspök és vértanú szombat: Szent Ágota szűz, vértanú Szeretettel köszöntjük azokat, akiknek a héten lesz névnapja vagy születésnapja. A jó Isten áldása legyen életükön!
button_read_more
Összesen: 4728 db bejegyzés
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés