Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Hírek" bejegyzések listázása
Összesen: 4701 db bejegyzés

MEGHÍVÓ - a Kecskeméti Városszépítő Egyesület közgyűlésére

Feltöltés időpontja: |

MEGHÍVÓ - a Kecskeméti Városszépítő Egyesület közgyűlésére
A Kecskeméti Városszépítő Egyesület vezetősége tisztelettel meghívja Önt soron következő ülésére, melynek időpontja:2010. december 8. (szerda) 17:00 óra, helyszíne a Kecskeméti Képtár - Cifrapalota (Kecskemét, Rákóczi út 1.) Az ülés témái: 1. Értékek – Védelem – Megőrzési stratégiák kulturális örökségünkben Kecskemét helyi értékeinek fenntartható fejlesztése a civil társadalom és az Önkormányzat együttműködésével
button_read_more

PORTO MAURIZIÓI SZENT LÉNÁRD ferences népmisszionárius

Feltöltés időpontja: |

PORTO MAURIZIÓI SZENT LÉNÁRD ferences népmisszionárius
*Imperia, 1676. december 20. +Róma, 1751. november 26. Leonardo da Porto Maurizio Észak-Itáliában, a mai Imperiában született. Az északi hegyvidék lakóiról azt tartják, hogy kemény, komoly emberek. Lénárd szülei, Domenico Casanuova és Anna Maria Benza továbbadták e tulajdonságokat fiúknak, Paolo Girolamónak. Paolo volt ebből a házasságból az egyetlen gyermek; anyja két évvel fia születése után meghalt. Apja második házasságából hét gyermek született; közülük ketten követték Lénárdot a ferences rendbe.
button_read_more

Napi Evangélium - „Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak."

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - „Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak.
Abban az időben Jézus a következő hasonlatot mondta tanítványainak: „Nézzétek a fügefát és a többi fákat! Amikor látjátok, hogy már hajtanak, tudjátok, hogy közel van a nyár. Ugyanígy ti is, amikor látjátok, hogy mindez bekövetkezik, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa. Bizony, mondom nektek: Nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez meg nem történik. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak.” Lk 21,29-33
button_read_more

Dr Jeney Gábor plébános atya hirdetései - a főplébánia közösségi életéről

Feltöltés időpontja: |

Dr Jeney Gábor plébános atya hirdetései - a főplébánia közösségi életéről
Kecskemét plébánosa, dr. Jeney Gábor atya elküldte a most következő vasárnap fölolvasandó hirdetéseit, melyeknek portálunk is szívesen ad helyet és szívből ajánl. A héten lesz első csütörtök, első péntek; csütörtökön este 5 órakor szentségimádás és szentmise, pénteken 6 órakor szentmise lesz.
button_read_more

Sándor atya heti-levele a Széchenyivárosból

Feltöltés időpontja: |

Sándor atya heti-levele a Széchenyivárosból
A széchenyivárosi Szent Család Plébánia vezetője Mons. Menyhárt Sándor ismét megküldte heti lelki-program tervüket, melyet örömmel osztunk meg olvasóinkkal. A hét ünnepei, szentjei: Kedd: Szent András apostol, Péntek: Xavéri Szent Ferenc áldozópap, Szombat: Damaszkuszi Szent János áldozópap és egyháztanító, Vasárnap: Advent 2. vasárnapja.
button_read_more

A NAP SZENTJE: ALEXANDRIAI SZENT KATALIN szűz, vértanú

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: ALEXANDRIAI SZENT KATALIN szűz, vértanú
+4. század eleje. Katalin, a szép királylány az egyiptomi Alexandriában élt és műveltségével kitűnt kortársai közül. Amikor Maxentius császár (305-- 312) meglátogatta Alexandriát, halálos ítélettel fenyegették meg mindazokat, akik nem áldoznak a bálványoknak. Katalin a császár elé lépett, és a kereszt jelét rajzolva magára, értésére adta, hogy keresztény. Bátran vallomást tett arról, hogy egyedül az Úr Jézus Krisztust követi, mert a filozófusok és a költők műveinek tanulmányozása során felismerte e világ bölcsességének hiábavalóságát. A császárnak tetszett Katalin beszéde, de őt is kényszeríteni akarta a bálványok előtti áldozatra. Katalin ezt megtagadta és lehetőséget kért a császártól, hogy tudományos vitában védje meg hitét. Maxentius ezért sürgősen Alexandriába hívatta birodalma leghíresebb ötven bölcselőjét. A tudományukra hiú bölcselők azonban egymás után hajoltak meg Katalin érvelése előtt. A császár dühében máglyára ítélte valamennyit. Amikor ezeket jajgatások közepette a vesztőhelyre vitték, Katalin azzal biztatta őket, hogy a tűzhalál pótolhatja a keresztséget, és ha hisznek, elnyerik az örök életet.
button_read_more

Napi evangélium "Nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok."

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium Nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok.
Jézus így jövendölt Jeruzsálem pusztulásáról és a saját második eljöveteléről: Amikor látjátok, hogy Jeruzsálemet hadsereg veszi körül, tudjátok meg, hogy elérkezett a pusztulása! Akkor, akik Júdeában vannak, fussanak a hegyekbe; akik a városban meneküljenek el; és akik vidéken vannak, vissza ne térjenek! A bosszúállás napjai ezek, hogy beteljesedjék mindaz, amit az Írás mond. Jaj, a várandós és szoptatós anyáknak azokban a napokban! Nagy gyötrelem lesz a földön, és az ítélet haragja sújtja ezt a népet. Lesznek, akiket kardélre hánynak. Sokakat fogságba hurcolnak pogány népek közé. Jeruzsálemet pogányok tiporják, amíg idejük be nem telik. Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a földön pedig kétségbeesett rettegés támad a népek között a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják, hogy mi történik a világgal. A mindenség összetartó erői megrendülnek. Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint eljön a felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor mindez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok. Lk 21,20-28
button_read_more

Újra megterítik a szeretet asztalait - Lapszemle

Feltöltés időpontja: |

Újra megterítik a szeretet asztalait - Lapszemle
A kecskeméti Karol Wojtyla Barátság Központ szervezésében az idei adventi időszakban is megvendégelik majd a város szegényeit. "60 éve űzték el Kecskemétről a Ferenceseket, de az ő szellemüket nem tudják elűzni, az ő szellemiségük újra-és újra visszatér!" - ezzel a gondolattal nyitotta delmagyar.hu-nak adott nyilatkozatát a kecskeméti Karol Wojtyla Barátság Központ igazgatója.
button_read_more

A NAP SZENTJE: BOLDOG DUFRESSE GÁBOR-TAURIN misszionárius, püspök, vértanú

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: BOLDOG DUFRESSE GÁBOR-TAURIN misszionárius, püspök, vértanú
*Lezoux, 1750. december 8. +Csengtu,1815. szeptember 14. A kínai misszió 18. századi történetét sokszor tekintik a hanyatlás és visszalépés évszázadának. Kanghszi császár 1722-ben bekövetkezett halála után Kínában burkolt keresztényüldözés folyt, mely tartományról tartományra terjedve ismételten véres egyedi üldözésekben tört ki. Ennek -- a keresztény hitvallás dicsőséges példái mellett -- nemcsak az egyének és a közösségek hittagadása lett a következménye, hanem a külföldiek egyre szigorúbbá váló szemmeltartása miatt a hithirdetők számának folytonos csökkenése is. Mindehhez járult még a jezsuita rend feloszlatása. Kívülről tekintve a 18. század valóban a visszalépés jegyében állt; és mégis a hősiesség századának kell nevezni. Egyszerű keresztények, akik hitoktatókként álltak a felszámolt közösségek élén, vagy a külföldi hittérítőket vezették útjaikon; maguk a kínai és külföldi hithirdetők, a sokféleképpen megfélemlített nyáj pásztorai hősies hitvallók voltak. A csendes és szinte névtelen főpásztorok közé tartozott Dufresse Gábor is.
button_read_more
Összesen: 4701 db bejegyzés
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés