Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Hírek" bejegyzések listázása
Összesen: 4701 db bejegyzés

Érdemkeresztet és rózsát kapott az érsek

Feltöltés időpontja: |

Érdemkeresztet és rózsát kapott az érsek
A Magyar Köztársaság Érdemrend Középkeresztje kitüntetést adományozta dr. Bábel Balázs metropolitának Schmitt Pál köztársasági elnök. A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érseket a magyarság egysége melletti kiállásáért, a keresztény értékek következetes képviseletéért, egyházi műemlékeink megóvása érdekében végzett tevékenységéért kapta meg a rangos elismerést, melyet a napokban ünnepélyes keretek között vehetett át a Sándor Palotában.
button_read_more

A NAP SZENTJE: SKÓCIAI SZENT MARGIT

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: SKÓCIAI SZENT MARGIT
*Reska, 1047. +Edinburgh, 1093. november 16. Margit sorsát, születésétől haláláig a világtörténelem jobban meghatározta, mint a többi fejedelmi családból született gyermekét. Ezt életrajzírója, Durmferline-i Theoderich szerzetes is érezhette, mert a szent életrajzában -- amelyet Margit leányának, Matildnak, Anglia királynőjének írt -- a szokásosnál nagyobb helyet szentelt a történeti eseményeknek.
button_read_more

Napi evangélium "Ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia."

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium Ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia.
Abban az időben: Jézus Jerikó városán haladt át. Élt ott egy Zakeus nevű gazdag ember, aki a vámosok feje volt. Szerette volna látni és megismerni Jézust, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony termetű volt. Így hát előrefutott, felmászott egy vad fügefára, hogy láthassa, mert Jézusnak arra kellett elhaladnia. Amikor Jézus odaért, felnézett és megszólította: ?Zakeus, gyere le gyorsan, mert ma a te házadban kell megszállnom. Erre ő sietve lejött, és örömmel fogadta Jézust. Akik ezt látták, méltatlankodva megjegyezték: Bűnös embernél száll meg. Zakeus azonban odaállt az Úr elé, és így szólt: ?Nézd, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megkárosítottam, négyannyit adok helyette.? Jézus kijelentette: ?Ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia. Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett.? Lk 19,1-10
button_read_more

Rendhagyó történelem óra a Wojtyla Barátság Központban

Feltöltés időpontja: |

Rendhagyó történelem óra a Wojtyla Barátság Központban
A mai napon november 15-én, megtelt a Barátság Központ kiállító terme diák sereggel. Ezúttal a Piarista Iskola két nyolcadik osztálya érkezett a Pintér terembe. Az apropót az adta, hogy ezen a napon nyílt meg a Lengyel Kulturális Intézet által összeállított kiállítási anyaga Bem tábornokról. A megnyitóra Kozicz Jánost a Piarista Általános Iskola igazgatóját kérte föl az intézmény, ki rövid megnyitó beszédében szólt a lengyel és magyar kapcsolatokról, Bem tábornok példaértékű életéről. Ezt követően dr. Józsa Iván történelemtanár, történész ecsetelte a jeles tábornok életútjának különböző szakaszait, benne a 48-49-es szabadságharc győzedelmes haditetteit. A rendhagyó történelem óra végén pár gondolattal bemutatták a diákoknak a Wojtyla Barátság Központ feladatát és lengyel kapcsolatait. A megnyitót követően süteménnyel vendégelték meg a Központ dolgozói a tárlatra érkezőket, majd közös, a Lengyel-Magyar barátság háza előtt készült fotóval zárult a rendezvény.
button_read_more

A kalocsai érseki hivatal közleménye a hajósi érseki kastély státuszával kapcsolatban

Feltöltés időpontja: |

A kalocsai érseki hivatal közleménye a hajósi érseki kastély státuszával kapcsolatban
A Hajósi Érseki Kastélyt több mint száz évvel ezelőtt az akkori kalocsai érsek elajándékozta, hogy abban árvaházat létesítsenek. Az azóta eltelt évtizedekben több intézmény működött a kastély falai között. A mostani felújítását a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat végezte el, mint jelenlegi tulajdonos és üzemeltető, a DAOP-2.1.1/B pályázat támogatásával. A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyének sem tulajdoni része, sem anyagi kötődése nincs a Hajósi Érseki Kastélyhoz. Természetesen az épített műemlékek védelmét a Főegyházmegye fontosnak tartja, ezért is láthatók a kiállításon egyházi intézményektől kölcsönzött tárgyak. A folyamatos félreértések további elkerülése végett a fenti nyilatkozat megtételét az Érseki Hivatal elengedhetetlennek tartja. Kalocsai Érseki Hivatal/Magyar Kurír

A NAP SZENTJE: POLOCKI SZENT JOZAFÁT

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: POLOCKI SZENT JOZAFÁT
*Vlagyimir, 1580 körül +Vityebszk, 1623. november 12. Szent Jozafát 1580 körül született a volhiniai Vlagyimirban. A terület ma Ukrajnához tartozik, akkoriban lengyel fennhatóság alatt állt. Családja a fehér ruténok közül származott. Atyja, Kuncevicz Gavriol városi tanácsos volt, édesanyját Marinának hívták. A szülők ortodox vallásúak voltak, s gyermeküket Jánosnak keresztelték.
button_read_more

Napi evangélium "Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; aki pedig elveszíti, megmenti azt az örök életre."

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; aki pedig elveszíti, megmenti azt az örök életre.
Jézus így beszélt tanítványaihoz második eljöveteléről: ?Mint ahogy Noé korában történt, úgy lesz az Emberfia napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek addig a napig, amíg Noé be nem szállt a bárkába. Akkor jött a vízözön, és elpusztította valamennyit. Ugyanígy történt Lót napjaiban is. Ettek és ittak, adtak és vettek, ültettek és építettek. De amelyik napon Lót elhagyta Szodomát, kénköves tűzeső hullott az égből, és elpusztította valamennyit. Ugyanígy lesz azon a napon is, amikor az Emberfia megjelenik. Aki abban az órában a háztetőn tartózkodik, és holmija van lenn a házban, le ne jöjjön érte, hogy elvigye! Aki a mezőn lesz, haza ne jöjjön! Emlékezzetek Lót feleségére! Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; aki pedig elveszíti, megmenti azt az (örök) életre. Mondom nektek: azon az éjszakán ketten lesznek egy fekvőhelyen; az egyiket felveszik, a másikat otthagyják. Két asszony együtt őröl; az egyiket felveszik, a másikat otthagyják. Ketten lesznek a mezőn; az egyiket felveszik, a másikat otthagyják.? A tanítványok megkérdezték: ?Hol lesz ez, Uram?? Azt felelte: ?Ahol a holttest van, odagyűlnek a sasok.? Lk 17,26-37
button_read_more

A NAP SZENTJE: TOURS-I SZENT MÁRTON

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: TOURS-I SZENT MÁRTON
*Sabaria (Pannónia), 316/317. +Candes, 397. november 8. Szent Márton, Gallia nemzeti szentje nagy szellemi és egyháztörténeti átalakulás idejében született. Amikor Pannóniában, Sabariában 316/17-ben meglátta a világot, éppen három éve múlt annak, hogy a ,,Milánói ediktum''-mal Nagy Konstantin és Licinius teljes szabadságot és elismerést biztosított az Egyháznak, és hívei számára megadta a többi polgárokkal való egyenjogúságot. Ekkor az Egyház számára a gyors terjeszkedés időszaka kezdődött, nemcsak hívei számát, hanem a befolyása alá tartozó területet illetően is. Az egyházi törvények birodalmi törvényekké emelkedtek, s ha valakit egyházi büntetés ért, annak állami büntetőjogi következményei is lettek. A vértanúk és katakombák üldözött és sokáig az élet peremén meghúzódó közösségéből néhány évtized leforgása alatt mindent meghatározó birodalmi egyház és államvallás lett, amellyel természetesen együtt járt mindaz a negatív következmény, ami az állam és Egyház szoros összefonódásából mindig adódik.
button_read_more

Napi evangélium "Isten országa nem jön el szembetűnő módon."

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium Isten országa nem jön el szembetűnő módon.
A farizeusok egyszer megkérdezték Jézustól, mikor jön el az Isten országa. Ő ezt válaszolta: ?Isten országa nem jön el szembetűnő módon. Nem lehet azt mondani: ?Nézd itt van, vagy amott!? Isten országa köztetek van.? Azután tanítványaihoz fordult: ?Jönnek napok, amikor az Emberfiának egyetlen napját is szívesen látnátok, de nem látjátok. Mondják majd nektek: ?Nézzétek, itt van, vagy amott!? Oda ne menjetek, és ne higgyétek! Mert ahogy a cikázó villám az ég egyik felétől a másikig villan, úgy jön el azon a napon az Emberfia is. Előbb azonban sokat kell szenvednie, és megvetésben kell részesülnie ettől a nemzedéktől.? Lk 17,20-25
button_read_more
Összesen: 4701 db bejegyzés
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés