Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Hírek" bejegyzések listázása
Összesen: 4677 db bejegyzés

Újabb képek! - WOJTYLÁS VENDÉGSÉG A PIÁROS KECSKEMÉT/PÁLOSSZENTKÚT-ZARÁNDOKLATON - BÜSZKÉK VAGYUNK RÁTOK!

A FACEBOOK - BARÁTSÁG KÖZPON-on élő közvetítés adtunk reggel 6-ótától

Feltöltés időpontja: |

Újabb képek! - WOJTYLÁS VENDÉGSÉG A PIÁROS KECSKEMÉT/PÁLOSSZENTKÚT-ZARÁNDOKLATON - BÜSZKÉK VAGYUNK RÁTOK!
Pénteken nulla-órakor indult a kisasszonynapi piarista gyalogos zarándoklat Kecskemét-Helvécia-Fölöpjakab-Pálosszentkút vonalon. A Wojtyla Ház misszió illetve a Porta Katolikus Munkacsoport ez évben aktív távgyalóglót/megfigyelőt delegált a csoportba Molnár Zoltán intézményvezető személyében. 6:10-kor kaptuk a jelentést Molnár úrtól, hogy a csapat - lehetnek vagy százan - elérte Fölöpjakab határát. Gyakorlatilag fél úton jár. A kedvük jó, lelkesek és úgy érzik, hogy probléma nélkül lelépik asz előttük levő 25 kilómétert. Portálunk olvasóinak jelezzük: a nap folyamán többször is adunk hírt a piár diákok/és tanárok, no és a Portások (tesszük hozzá büszkén!) e derék vállalásáról. Kívánjuk, hogy a Szűzanya védelmezze a századot. Ők pedig győztesen énekeljék uti céljuk elérésekor: ÁVE MÁRIA! Megjöttünk a pálos testvérek ősi kultusz-központjába....
button_read_more

A NAP SZENTJE: Kisboldogasszony

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: Kisboldogasszony
Mária születése hajnalcsillag az emberiség egén. A megváltás művének kezdete. Isten kegyelmét, szeretetét ünnepeljük, amely Máriában megjelent a világban. Mária születése öröm, ahogy minden születés öröm, mert a reményt erősíti bennünk. Valami szép, valami szent kezdődik. Szűz Mária az Egyház ősmintája. Benne fog fellobbanni a világ Világossága. Élő Vízforrás fakad majd benne. Ő lesz az akol, ahová érkezik a jó Pásztor. Nemzedékek várakozása teljesedett be azzal, hogy az idők teljességében Isten egyszülött Fia „megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett” De ma még csak az üdvösség hajnalát, Szent Anna és Joakim leányának születését ünnepeljük. Szeplőtelenül fogantatott, szeplőtelenül élt. Közbenjárása újítsa meg Egyházunkat! (Adoremusz 2004)
button_read_more

A NAP SZENTJE: SZENT KORBINIÁNUSZ püspök

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: SZENT KORBINIÁNUSZ püspök
*Châtres, Melun mellett, 680 körül. +730 (?) szeptember 8. München-Freising érseksége eredetét Korbiniánusz tevékenységére vezeti vissza, aki a 8. század elején hozzáfogott, hogy megszervezze az Egyházat Bajorországban. Életéről jól tudósít Arbeo, aki 764-től 784-ig Freising negyedik püspöke volt, és Korbiniánusz csontjait Freisingbe vitette, hogy ott ébren tartsa az első püspök emlékét. Arbeo ezzel személyes háláját is lerótta, mert gyermekkorában a szent mentette meg a vízbefulladástól.
button_read_more

Napi evangélium "Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg a népét bűneitől."

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg a népét bűneitől.
Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Miel?tt azonban egybekeltek volna, kit?nt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélekt?l. A férje, József igaz ember volt, nem akarta ?t megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ? váltja meg a népét bőneitől. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt jelenti: Velünk az Isten. Mt 1,18-23
button_read_more

A NAP SZENTJE: SZENT MÁRK, ISTVÁN és MENYHÉRT KASSAI VÉRTANÚK

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: SZENT MÁRK, ISTVÁN és MENYHÉRT KASSAI VÉRTANÚK
Körösi Márk: * Krizevac (Horvátország), 1588. Grodziecki Menyhért: * Czeszyn (Szilézia), 1584. Pongrácz István: * Alvinc (Erdély), 1582. Meghaltak: Kassa, 1619. szeptember 7. Neveik sorrendje, a régebben föltételezett születési sorrendet tükrözi. Az újabb kutatások szerint azonban valószínű, hogy éppen Márk az (születési helyéről nevezték Körösinek), aki hármuk közül a legfiatalabb volt. 1611-ben, huszonhárom éves korában iratkozott be a római Collegium Germanico-Hungaricumba, s eszerint születési éve: 1588. Születési helye a horvátországi Krizevac (= Körös). Családi neve valószínűleg Stjepinac. Középiskolai tanulmányait Grazban végezte, ugyanott hallgatott bölcsészetet is. Majd a zágrábi egyházmegye papnövendékeként került Rómába, ahonnan pappá szentelve 1615-ben tért haza. Rövid körösi tevékenysége után Pázmány érsekprímás fölfigyelt rá, és meghívta elöljárónak az Oláh Miklós prímás által létesített nagyszombati papnevelő intézetbe. 1618-ban már esztergomi kanonok, komáromi főesperes, valamint a káptalan Széplakon levő birtokának uradalmi igazgatója. Itt is kapcsolatban maradt nevelőinek és tanárainak szerzetesrendjével, a jezsuitákkal. Széplaki jószágigazatósága idején részt vett 1619 júliusában azon a nyolcnapos lelkigyakorlaton, amelyet Homonnán tartottak, s amelynek végén későbbi vértanútársa, Grodecz Menyhért letette utolsó szerzetesi fogadalmát.
button_read_more

Napi evangélium "Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van."

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van.
Abban az id?ben Jézus ezt mondta apostolainak: Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak? És mégsem hull a földre egy se közülük Atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják! Ne féljetek hát: sokkal többet értek ti a verebeknél! Ha valaki megvall engem az emberek el?tt, én is megvallom ?t Atyám el?tt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek el?tt, én is megtagadom ?t Atyám el?tt, aki a mennyekben van. Mt 10,28-33
button_read_more

KÖZTÉR-KÖZÖRÖM: épül, szépül a Wojtyla tér és környéke

Feltöltés időpontja: |

KÖZTÉR-KÖZÖRÖM: épül, szépül a Wojtyla tér  és környéke
Nagyívű beruházás indul a Karol Wojtyla-téren és a környéken. Hamarosan a remek tervet is ismertetni tudjuk. Most is örömhírrel szolgálhatunk: az Ilona utca hamarosan új burkolatot kap. A munkálatok nagy iramban folynak....
button_read_more

Napi evangélium: Szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni….?

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium: Szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni….?
Jézus az egyik szombaton elment a kafarnaumi zsinagógába, és tanítani kezdett. Volt ott egy jobb kezére béna ember. Az írástudók és a farizeusok figyelték Jézust, vajon meggyógyítja-e szombaton; hogy aztán okot találjanak a vádaskodásra. Ő azonban ismerte gondolataikat. Megszólította tehát a béna kezű embert: Kelj fel, és állj ide a középre! Az felkelt és odaállt. Jézus akkor hozzájuk fordult: Kérdem tőletek: Szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni, életet menteni vagy pusztulni hagyni? Végignézett rajtuk, aztán így szólt az emberhez: Nyújtsd ki a kezedet! Az megtette, és meggyógyult a keze. Erre esztelen harag szállta meg őket, és arról kezdtek tanakodni, hogy mit tegyenek Jézussal. Lk 6,6-11

Várható időjárás

Feltöltés időpontja: |

Várható időjárás
Várható időjárás az ország területére péntek estig: Eleinte nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd napközben északnyugat felől fokozatosan egyre többfelé felszakadozik a felhőzet, és néhány órás napsütésre is számítani lehet. Eleinte nyugaton, majd északkeleten szórványosan, másutt helyenként várható eső, zápor. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, csak helyenként élénkülhet meg a nyugati, északnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17, 22 fok között alakul. Késő este 10, 16 fok valószínű.

A NAP SZENTJE: NAGY SZENT GERGELY PÁPA

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: NAGY SZENT GERGELY PÁPA
*Róma, 540 körül +Róma, 604. március 12. A 6. században a római népet szinte megszakítás nélkül járványok, éhínség és nyomor sújtották. A népvándorlás különféle hódítói irgalmatlanul pusztították az ókori emlékeket. Az emberekben általános elkeseredettség uralkodott, és boldognak mondták a holtakat, mert egyszer s mindenkorra megszabadultak e földi élet bajaitól. A történelemben újonnan feltűnő népek kíméletlen nyers erővel keresték a helyüket ott, ahol a régebbi népek gyengébb ellenállást tanúsítottak. Így a félig pogány, félig ariánus longobárdok Pannónia felől 568-ban betörtek Itáliába. Alboin királyuk vezetésével meghódították Ravenna körzetét, ahol a császári helytartónak, az exarchának csak kevés katonája volt. Hatalmukba kerítették a római hercegséget és Rómától délre is néhány területet, amelyek eredetileg bizánci fennhatóság alá tartoztak.
button_read_more
Összesen: 4677 db bejegyzés
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés