Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Hírek" bejegyzések listázása
Összesen: 4728 db bejegyzés

Napi evangélium "Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!"

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!
Abban az időben: Mivel közel volt a zsidók Húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort font, és kikergette mindnyájukat a templomból, ugyanígy a juhokat és az ökröket is, a pénzváltók pénzét pedig szétszórta. Az asztalokat felforgatta, a galambárusoknak meg azt mondta: ?Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!? Tanítványainak eszébe jutott, hogy írva van: Emészt a házadért való buzgóság. A zsidók erre így szóltak: ?Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket teszed? Jézus azt válaszolta: Romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem! A zsidók azt felelték: Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt fölépíted azt? Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor feltámadt a halálból, tanítványainak eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az Írásnak és Jézus szavainak. Jn 2,13-22
button_read_more

Dr Jeney Gábor plébános atya hirdetései - a főplébánia közösségi életéről

Feltöltés időpontja: |

Dr Jeney Gábor plébános atya hirdetései - a főplébánia közösségi életéről
Kecskemét plébánosa, dr. Jeney Gábor atya elküldte a most következő vasárnap fölolvasandó hirdetéseit, melyeknek portálunk is szívesen ad helyet és szívből ajánl. November 9-én kedden lesz a kecskeméti esperesi kerület papjainak a találkozója plébániánkon, mely 9 órakor szentmisével kezdődik. A szentmisére mindenkit szeretettel várunk.
button_read_more

A NAP SZENTJE: SZENT IMRE HERCEG

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: SZENT IMRE HERCEG
*Székesfehérvár, 1000--1007 között +Veszprém közelében(?), 1031. szeptember 2. Szent Istvánnak, a magyarok első királyának és feleségének, Boldog Gizellának a hagyomány szerint több gyermeke volt. Így a Képes Krónika több fiúról tesz említést. A gyermekek azonban nagyobbrészt már kiskorukban meghaltak, nevét is csak kettőnek ismerjük. Volt egy Ottó nevű fiuk, aki valószínűleg még 1000 előtt született és korán elhunyt. A másik fiú, Imre nevét anyai nagybátyjától, II. Szent Henrik császártól vette (Henricus, Enricus, Emericus, Emreh, Imreh, Imre). Hogy melyik évben született, nem tudjuk biztosan. Általában az 1007-es évet szokták elfogadni, de a legújabb történetírás az 1000 és 1007 közötti évekre teszi születésének idejét, helyét pedig Székesfehérvárra.
button_read_more

Napi evangélium "Éberen várjátok tehát az Emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok."

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium Éberen várjátok tehát az Emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok.
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: ?Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony, mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a szolgák. Gondoljátok meg: ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni házába. Éberen várjátok tehát az Emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok.? Lk 12,35-40
button_read_more

Sándor atya heti-levele a Széchenyivárosból

Feltöltés időpontja: |

Sándor atya heti-levele a Széchenyivárosból
A széchenyivárosi Szent Család Plébánia vezetője ismét megküldte heti lelki-program tervüket, melyet örömmel osztunk meg olvasóinkkal. A hét ünnepei, szentjei: kedd: A Lateráni Bazilika felszentelése szerda: Nagy Szent Leó pápa csütörtök: Szent Márton püspök péntek: Szent Jozafát püspök és vértanú szombat: Magyar szentek és boldogok.
button_read_more

A NAP SZENTJE: BORROMEI SZENT KÁROLY

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: BORROMEI SZENT KÁROLY
*Arona, 1538. október 2. +Milánó, 1584. november 3. Borromei Károly a milánói hercegség egyik legnevezetesebb családjából származott, amelynek a Lago Maggiore mentén kastélyai és földbirtokai voltak. A család alapítója, egy bizonyos Padovából való Vitaliani, a milánói herceg tanácsosa, miután anyjától fölvette a Borromei nevet, 1445-ben Arona grófja lett. Politikai hatalmuk és tekintélyük nem utolsó sorban a nagy vagyonból fakadt, mert a Borromeiek között bankárok is voltak, és Londonban meg Barcelonában fiókintézetük volt. Ugyanakkor a családtagok a diplomáciában és a politikában is tevékenykedtek, és jól szerepeltek a franciákkal vívott háború idején.
button_read_more

Napi evangélium "Nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs szüksége megtérésre."

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium Nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs szüksége megtérésre.
Abban az időben vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók zúgolódtak emiatt, és azt mondták: ?Ez szóba áll a bűnösökkel és együtt étkezik velük.? Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik: ?Ha közületek valakinek száz juha van, és egy elvész belőlük, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet, s nem megy-e az elveszett juh után, amíg meg nem találja? Ha megtalálta, örömében vállára veszi, hazasiet vele, összehívja barátait és szomszédait, és azt mondja nekik: ?Örüljetek velem, mert megtaláltam elveszett juhomat.? Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs szüksége megtérésre. Ha pedig egy asszonynak tíz drachmája van, és elveszít egy drachmát, nem gyújt-e világot, nem sepri-e ki a házát, nem keresi-e gondosan, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, összehívja barátnőit meg a szomszédasszonyokat, és azt mondja: ?Örüljetek velem, mert megtaláltam elveszett drachmámat.? Mondom nektek, az Isten angyalai is éppen így örülnek majd egy megtérő bűnösnek.? Lk 15,1-10
button_read_more

Szerdán zarándokok indultak a régi kecskeméti búcsújárók útvonalán: Kecel-Császártöltés-Hajós-Kalocsa útvonalon

Feltöltés időpontja: |

Szerdán zarándokok indultak a régi kecskeméti búcsújárók útvonalán: Kecel-Császártöltés-Hajós-Kalocsa útvonalon
A Gong Rádió egész megyét lefedő nyilvánossága is követte a Karol Wojtyla Ház által szervezett zarándoklat történéseit szerdán reggeltől késő estig. Az utazás egyik fő vállalása: autóbusszal és gyalog, bejárni azt az utat, amelyen a régi kecskeméti hívek lovaskocsikon, vagy éppen gyalog tettek meg/jártak be, hogy - Nepomuki Szent János napját követő vasárnapon - testileg megfáradva, de lélekben friss örömben, hitet tegyenek a csodatevő hajósi Szűz Máriánál.
button_read_more

A NAP SZENTJE: PORRES SZENT MÁRTON

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: PORRES SZENT MÁRTON
*Lima, 1569. december 9. +Lima, 1639. november 3. Márton atyja, Juan de Porres Burgosból származó spanyol lovag volt. Előkelő család sarjaként az Alcantarai Lovagrend tagjai közé tartozott, s mint sokan mások, ő is útra kelt a nemrég fölfedezett Amerika felé, hogy gazdagságot és hírnevet szerezzen magának. Amikor a hódító harcok befejeződtek, Juan lovag Panamában telepedett le, valószínűleg egy indián falu ura lett. De nem volt megelégedve helyzetével, ezért hamarosan Peru felé vette útját és Limában próbált szerencsét. Útjára elkísérte egy néger leány, Anna Velázquez, akinek a lovag megígérte, hogy feleségül veszi. Ennél szebb álma egy színes bőrű leánynak nem is lehetett, de az álom soha nem valósult meg.
button_read_more

Napi evangélium "Aki közületek nem mond le mindarról, amije van, nem lehet az én tanítványom."

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium Aki közületek nem mond le mindarról, amije van, nem lehet az én tanítványom.
Abban az időben, amikor Jézust nagy népsokaság követte, ő hozzájuk fordult, és így szólt: ?Aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivérét és nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet az én tanítványom. Aki tehát nem hordozza keresztjét, és nem így követ engem, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki közületek tornyot akar építeni, vajon nem ül le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, hogy van-e miből befejeznie? Mert ha az alapokat lerakta, de (az építkezést) befejezni nem tudta, mindenki, aki csak látja, gúnyolni kezdi: ?Ez az ember építkezésbe fogott, de nem tudta befejezni.? Vagy, ha egy király hadba vonul egy másik király ellen, előbb leül és számot vet, vajon a maga tízezer katonájával szembe tud-e szállni azzal, aki húszezerrel jön ellene. Mert ha nem, követséget küld hozzá, amikor még messze van, és békét kér tőle. Tehát mindaz, aki közületek nem mond le mindarról, amije van, nem lehet az én tanítványom.? Lk 14,25-33
button_read_more
Összesen: 4728 db bejegyzés
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés