Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Hírek" bejegyzések listázása
Összesen: 4709 db bejegyzés

Magyar Kultúra Napi könyvbemutató: A ferencesek titkos naplója

Feltöltés időpontja: |

Magyar Kultúra Napi könyvbemutató: A ferencesek titkos naplója
A kecskeméti Kodály Intézetben január 22-én, pénteken, 16.30 órakor a Magyar Kultúra Napja tiszteletére mutatják be a Porta Könyvek sorozat legújabb, nagy érdeklődésre számot tartó kötetét Dr. Szabó Attila levéltáros, kutató munkáját, amely A ferencesek titkos kecskeméti krónikája címmel jelent meg. Dr. Szabó Attila a kecskeméti Szent Ferenc követők históriájának egyik legnagyobb ismerője, a latin háztörténtet fordítója. A várostörténeti kuriózumokat bemutató művével bízva számíthat a kecskemétiek érdeklődésére. A rendező Porta Egyesület mindenkit szeretettel vár a találkozóra. További információ: 76/505-041
button_read_more

A NAP SZENTJE: SZENT ÁGNES

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: SZENT ÁGNES
Január 21. +Róma, 304. (?) A 303-305 közötti években az utolsó nagy üldözési hullám szakadt a Római Birodalom keresztényeire. Diocletianus császár úgy vélte, hogy restaurációs politikája keretében föl kell számolni a kereszténységet. Sokan nem állták ki a hitnek ezt a próbatételét, mások viszont megkapták az erősség ajándékát, hogy vérükkel tegyenek tanúságot hitük mellett.
button_read_more

Napi Evangélium - „Te vagy az Isten Fia!”

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - „Te vagy az Isten Fia!”
2010. január 21. – Csütörtök Abban az időben tanítványaival együtt Jézus visszavonult a Genezáreti-tóhoz. Nagy tömeg követte Galileából. Sőt Júdeából és Jeruzsálemből, Idumeából meg a Jordánon túlról, valamint Tírusz és Szidon környékéről is nagy sokaság csatlakozott hozzá, mert hallották, hogy milyen csodálatos dolgokat visz végbe. Jézus meghagyta tanítványainak, hogy tartsanak készenlétben egy bárkát a tömeg tolongása miatt. Sokakat meggyógyított ugyanis, és aki valami bajban szenvedett, mind ott tolongott körülötte, hogy legalább megérinthesse. Még a tisztátalan lelkek is, amint meglátták Jézust, leborultak előtte, és így kiáltoztak: „Te vagy az Isten Fia!” Ő azonban szigorúan meghagyta nekik, hogy ne híreszteljék, kicsoda ő. Mk 3,7-12
button_read_more

A NAP SZENTJE: SZENT SEBESTYÉN

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: SZENT SEBESTYÉN
Január 20. +288. (?) A vértanúként tisztelt Sebestyén a legnépszerűbb szentek közé tartozik. Mint segítőszenthez fordultak hozzá pestis és más -- embereket vagy állatokat pusztító -- járvány idején. Számos testvérület és kézműves-céh tisztelte védőszentjeként, ereklyéinek birtoklásáért több helység vetélkedik. A művészet Sebestyén vértanúságát sokszor választotta témájául, és számtalan változatban dolgozta föl a mindenkori ízlésnek megfelelően. A szentek római naptára január 20-án emlékezik meg róla Fábián pápával együtt.
button_read_more

Napi evangélium - „Szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni, életet menteni vagy veszni hagyni?”

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium - „Szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni, életet menteni vagy veszni hagyni?”
2010. január 20. – Szerda Egy szombati napon Jézus betért a kafarnaumi zsinagógába. Volt ott egy fél kezére béna ember. A farizeusok figyelték Jézust, vajon meggyógyítja-e szombaton. Vádaskodni akartak ugyanis ellene. Jézus felszólította a béna kezű embert: „Állj ide középre!” Aztán megkérdezte a körülállókat: „Szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni, életet menteni vagy veszni hagyni?” Ők azonban hallgattak. Erre Jézus szívük keménységén elszomorodva haragosan végignézett rajtuk, aztán így szólt az emberhez: „Nyújtsd ki a kezedet!” A beteg kinyújtotta kezét, és meggyógyult. Erre a farizeusok kimentek, és tanakodni kezdtek a Heródes-pártiakkal, hogy miként okozhatnák Jézus vesztét. Mk 3,1-6
button_read_more

Kecskemét, Öregtemplom: szentmise az újságírókért

Az oltárnál két püspök is imádkozik az Evangélium hirdetése szabadságáért

Feltöltés időpontja: |

Kecskemét, Öregtemplom: szentmise az újságírókért
Január 24-én, vasárnap Szalézi Szent Ferenc, az újságírók védőszentje ünnepén Kecskeméten, az Öregtemplomban (Barátok) fél tizenkettőkor, dr. Bábel Balázs, Kalocsa-kecskeméti metropolita és Mayer Mihály pécsi megyés püspök ünnepi szentmisét mutat be a médiában dolgozókért. (Énekel az Aurin Énekkar. Vezényel: Durányik László.) A misét követően a Porta Egyesület dísztermében nyilik meg a Civil Napló fotósai által összeállított "KECSKEMÉT A SZOLIDARITÁS VÁROSA" című fotókiállítás. A Magyar Kultúra Napja alkalmából Mayer Mihály püspök az 1000 éves Pécsi Egyházmegye kincseiről szól majd. Kalocsa-Kecskemét érseke ekkor adja majd át a egyházmegye Szalézi-díját.
button_read_more

DR.BÁBEL BALÁZS KALOCSA-KECSKEMÉTI ÉRSEK NYILATKOZTA AZ EGYSÉG JEGYÉBEN

Feltöltés időpontja: |

Január 19-én délután hangzott el Tanúim lesztek című rádióműsorban dr. Bábel Balázs érsek úr nyilatkozata a "Keresztények Egységéért" imádkozókhoz. A főpásztor gondolatai segítik a tisztánlátást abban, hogy milyen úton juthatunk el, a teljes egységre a különöböző egyházi közösségekben. A metropolita szavait meghallgathatják a Civilnapló honlapján. Szeretettel ajánljuk mindenki figyelmébe!

Újabb felajánlás a Wojtyla Ház gondozottjainak

Feltöltés időpontja: |

Újabb felajánlás a Wojtyla Ház gondozottjainak
A mai napon újabb nagylelkű felajánlást kapott a Wojtyla Barátság Központ. 2400 darab konzerv májkrémet szállítottak a barátság házába, melyet a mai nap folyamán már el is kezdtük önkéntesek segítségével kiosztani. Gondozottjaink nagyon örültek, hogy más finomság is került a tányérjuk mellé. Sokak felelevenítették a gyerekkorban elfogyasztott májkrémes kenyérhez fűződő emlékeket. Köszönjük a felajánlást, továbbra is szívesen várjuk a segítségüket.
button_read_more

A példa ereje

Feltöltés időpontja: |

A példa ereje
Az Egyháznak részt kell vennie a világ dolgaiban, az emberi közösség életében, de nem uralkodva, hanem úgy, hogy segít és szolgál. Meg kell mutatnia a legkülönbözőbb területen tevékenykedő embereknek, hogy mit jelent Krisztussal élni, mit jelent "másokért lenni". Az Egyháznak különösen is szembe kell szállnia a gőg bűnével, az erő imádatával, az irigységgel és az illúziók kergetésével, amelyek mind a "rossz" termőtalajai. Mértékadó módon kell beszélnie a hitelességről, bizalomról, hűségről, kitartásról, türelemről, fegyelemről, alázatról, józanságról és mértékletességről. Nem szabad lebecsülnie az emberi példamutatást! Az Egyház szavának súlyát és fontosságát nem az elvont fogalmak, hanem a példák adják.

A NAP SZENTJE: NORICUMI SZENT SZEVERIN szerzetes

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: NORICUMI SZENT SZEVERIN szerzetes
Január 19. *410 körül. +Favianis (a Duna melletti Mautern), 482. január 8. Szeverin életének hátterét a római birodalom összeomlásának és a germán törzsek dél felé nyomulásának viharos időszaka adja. Noricum helyzete vigasztalan volt: fosztogató és gyújtogató hordák pusztították, mindenre rátelepedett a rettegés, a szegénység és a reménytelenség.
button_read_more
Összesen: 4709 db bejegyzés
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés