Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Hírek" bejegyzések listázása
Összesen: 4752 db bejegyzés

Napi Evangélium - „Békesség e háznak!”

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - „Békesség e háznak!”
2010. január 26. – Kedd, Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: „Békesség e háznak!” Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: Elérkezett hozzátok az Isten országa!” Lk 10,1-9
button_read_more

Hirdessük az evangéliumot az interneten is – ajánlja a pápa

Feltöltés időpontja: |

Hirdessük az evangéliumot az interneten is – ajánlja a pápa
A web, a világháló ma már az evangélium hirdetésének nélkülözhetetlen eszköze. XVI. Benedek pápa a május 16-i tömegtájékoztatási világnapra szóló üzenetében, amelyet január 23-án, szombaton délelőtt mutattak be a vatikáni sajtóteremben, arra buzdítja a papokat: legyenek Jézus tanúi a világ végső határáig, legyenek jelen a digitális világban is.
button_read_more

Ferences Akadémia: A Ferencesek titkos kecskeméti krónikája

Feltöltés időpontja: |

Ferences Akadémia: A Ferencesek titkos kecskeméti krónikája
A magyar kultúra napján január 22-én a Ferences Akadémia idei első rendezvénye keretén belül könyv bemutatót rendezett egyesületünk a Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet dísztermében.. „A Ferencesek titkos kecskeméti krónikája” címmel mutatta be könyvét Dr. Szabó Attila kutató levéltáros a Bács- Kiskun Megyei levéltár volt igazgatója. A hangulatos este keretén belül bepillantást nyerhetett a közönség a ferences szerzetesek életébe, szokásaiba, történelmébe. Megtudhattuk hogyan forrt egybe Kecskemét és a szerzetesek élete a régmúlt idején. A latin nyelven íródott kéziratokból fordított könyv igazán izgalmas, változatos élményt jelenthet mindenkinek, aki ezt a könyvet elolvassa. A bemutató végén rövid agapere hívtuk a kedves jelenlévőket.
button_read_more

A NAP SZENTJE: SZENT PÁL APOSTOL

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: SZENT PÁL APOSTOL
*Tarzusz (Kilikia) +Róma, 67. A világot, amelyben Pál munkálkodott, a keleti-hellénisztikus szinkretizmus, azaz a nyugati és a keleti kultúrák óriási, állandó keveredése jellemzi. A legkülönbözőbb vallások találkoznak egymással. Új vallási közösségek jönnek létre, melyek mind-mind számos követőre találnak a sors hatalma alól megváltást keresők, isteni oltalmat és életet remélők között. Keletkezőfélben van a gnózis, az a filozófiai- vallási mozgalom, amely a 2. században majd halálos fenyegetést jelent a kereszténységnek. A sztoikus filozófia a világpolgárságot hirdeti. A római birodalom a Földközi-tenger térségének népeit egyesíti saját uralma és közigazgatása alatt. Egységes lesz a jog, a pénz, a mérték, a súly stb. Római utak kötik össze egymással a legtávolibb tartományokat. A kereskedés és a közlekedés virágkorát éli. Egységes nyelv támad, az úgynevezett koiné-görög. Mindezeknek a tényezőknek döntő jelentőségük van Pál életművében, mely az Egyház történelmi jelentőségű fordulatát jelzi.
button_read_more

Százezer dollár adomány Haitinak

Feltöltés időpontja: |

Százezer dollár adomány Haitinak
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia gyorssegélyként százezer dollár adományt utalt át a terület megsegítésére. Vatikáni utasításra a Dominikai Köztársaságban található Apostoli Nunciatúrára utazik a magyarországi nunciatúrán titkárként szolgálatot teljesítő Kurian Mathew Vayalunkal pápai káplán, tanácsos, hogy a szomszédos országból segítsen a nemzetközi segélyek helyszínre juttatásában és az ország újjáépítésének előmozdításában. Vayalunkal atya magával viszi a püspöki konferencia együttérzését kifejező üzenetet is.
button_read_more

Napi evangélium - "Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik."

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium - Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik.
2010. január 25. – Hétfő, Szent Pál apostol megtérése Abban az időben Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk: Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és azok meggyógyulnak. Mk 16,15-18
button_read_more

Átadták a Szalézi Szent Ferenc díjakat - képgalériával

Feltöltés időpontja: |

Január 24-én délután ünnepélyes keretek között adták át az idei Szalézi Szent Ferenc díjakat a Porta Egyesület dísztermében. A kitüntetést nyolc évvel ezelőtt alapították, és azok a szerkesztők, újságírók, tv-s, rádiós munkatársak kapják meg akik tehetségüket, tudásukat, publikációs lehetőségeiket a katolikus hit, az Evangélium terjesztése, az egyházmegye szolgálatára áldozták.
button_read_more

MÁTYUS ISTVÁN: KECSKEMÉT A SZOLIDARITÁS VÁROSA

Mayer Mihály pécsi püspök nyitota meg fotóriporterünk kiállítását

Feltöltés időpontja: |

MÁTYUS ISTVÁN: KECSKEMÉT A SZOLIDARITÁS VÁROSA
Mayer Mihály, pécsi megyéspüspök vasárnap délben, a Porta Egyesület dísztermében nyitotta meg, fotóriporterünk, Mátyus István kiállítását amelyet „KECSKEMÉT A SZOLIDARITÁS VÁROSA” címmel emeltek falra, állítottak össze a 2009. adventi főtéri szeretetvendégségek emlékezeteként. A főpásztor kiemelte a fényképész nemes szolgálatát, tehetségét, hűségét, bátorságát és következetességét, de figyelmeztetett: az alkotói teljesítmény csak az egyik érték, amelyet respektálni kell. A másik – és ha lehet mondani: a fontosabb – hogy egy város képes egy ilyen igazi charitas-mű létrehozására, ilyen akció megszervezésére, életben tartására. Jó lehet ott élni - mondotta - ahol ennyi örömet tud teremteni a szeret, ahol így forrásozik a szolidaritás, a szeretet, a segíteniakarás. A püspök gratulált – az éppen távol-keleti fotó túrán levő - képszerzőnek és ugyanúgy dr. Zombor Gábor polgármesternek is, az egyik fővédnöknek. Az utóbbinak Kecskeméthez; a városhoz, amely tudja mit jelent: közösségi felelősség, szolidaritás, testvériség.
button_read_more

Szentmise az újságírókért - képgalériával

Feltöltés időpontja: |

Ma, január 24-én van Szalézi Szent Ferenc, az újságírók védőszentjének ünnepe. Ebből az alkalomból ünnepi szentmisét mutattak be a kecskeméti Szent Miklós-templomban, melynek főcelebránsa dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek volt. Koncelebrált még Mayer Mihály püspök, a Pécsi Egyházmegye főpásztora, Bárkányi Ernő atya, Érseki tanácsos, a Barátok templomának templom igazgatója; Farkas László plébános, helynök és Barotai Imre váci tb. kanonok, penitenciárius, hitoktatási felügyelő. Az ünnepi mise végén Mayer Mihály püspük úr közelgő névnapja alkalmából köszöntte Bábel Balázs érseket. A püspök úr köszöntését és az érsek atya prédikációját meghallgathatja itt, a Charitas Rádió archívumában.
button_read_more

A KECSKEMÉTI SZENT CSALÁD PLÉBÁNIA HIRDETÉSEI

Feltöltés időpontja: |

A KECSKEMÉTI SZENT CSALÁD PLÉBÁNIA HIRDETÉSEI
A hét (január 25-től - január 31-ig) szentjei: hétfő:Szent Pál apostol megtérése kedd: Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök szerda: Merici Szent Angéla szűz csütörtök: Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító vasárnap: Bosco Szent János áldozópap
button_read_more
Összesen: 4752 db bejegyzés
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés