Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Hírek" bejegyzések listázása
Összesen: 4771 db bejegyzés

Napi Evangélium: „Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged.”

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium: „Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged.”
A gazdag ifjúval folytatott beszélgetés után Péter apostol megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: „Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged.” Jézus így válaszolt: „Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap; most, ezen a világon otthont, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet – bár üldözések közepette –, az eljövendő világban pedig örök életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók, az utolsókból pedig elsők.” Mk 10,28-31
button_read_more

Dr. Bábel Balázs gondolatai a kalocsai főszékesegyházban

Feltöltés időpontja: |

Pünkösd ünnepe a Szentlélek eljövetelének az ünnepe. Jézus mennybemenetele után ugyanis, a Szentlélek lángnyelvek formájában leszállt a legszentebb Szűz Máriára, valamint az apostolokra. A bérmálkozók is a Szentlelket fogadják és válnak nagykorúvá a keresztségben, amikor leteszik fogadalmukat és a Püspök olajjal megjegyzi homlokukat. A kalocsai főszékesegyházban ma, május 23-án dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek mutatott be szentmisét és szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. Hallgassák meg az érsek atya prédikációját itt, a Charitas Rádió műsorán!

Dr. Bábel Balázs prédikációja Petőfiszállás-Pálosszentkúton

Feltöltés időpontja: |

Mohos Gábor, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára tartott előadást Petőfiszállás-Pálosszentkúton május 22-én a Pünkösdi Ifjúsági Találkozó keretében. A pünkösdi búcsú szombaton este kezdődött, 18 órakor Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek mutatott be szentmisét és szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. Hallgassák meg az érsek atya prédikációját itt, a Charitas Rádió műsorán!
button_read_more

BÖJTE CSABA FERENCES ATYA BESZÉDE CSÍKSOLYÓN

Elhangzott 2010. május 22-én Csíksomlyón a pünkösdi búcsú ünnepi szentmiséjén

Feltöltés időpontja: |

BÖJTE CSABA FERENCES ATYA BESZÉDE CSÍKSOLYÓN
Szívem minden melegével, szeretetével köszöntöm egyházunk főpapjait, népünk, nemzetünk elöljáróit és titeket, drága zarándoktestvéreim itt a Kárpát-medence talán egyik legszebb szentélyében, a Csíksomlyói nyeregben. Szép ez a hatalmas bazilika, mert a mi Urunk, Istenünk építette, mert hittel, imádsággal, bűnbánó szívvel megtöltöttük. Annak idején Csíkban gyerekkoromban hallottam, hogy a zarándoklásra sosincs rossz idő, legfennebb gyenge ember. Örvendek, hogy nem lettünk táposok. Nem ijedünk meg az esőtől, a széltől, a gondoktól, a bajtól. Mert sajnos tudom, hogy van sok gond, baj: az ember leül a gyóntatószékbe és hallja, hogy „most vesztettem el a munkahelyemet", „a bank el akarja venni a házamat" – krízis, gond, nehézség, családi viszályok, betegségek. És Anyánk, az egyház összegyűjt bennünket, hogy imádkozzunk és együtt közösen mondjuk, hogy „Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya!"
button_read_more

BÖJTE CSABA OFM: Tudom azt, hogy mennyi nehézség van a mai világban

Csíksomlyón, a mise előtt

Feltöltés időpontja: |

BÖJTE CSABA OFM: Tudom azt, hogy mennyi nehézség van a mai világban
Az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka Böjte Csaba ferences szerzetes. Az ünnepre készülve kérdezte őt Takács Éva emlékeiről, valamint arról, milyen útravalót szán a zarándokoknak. A www.honline.ro oldalon megjelent interjút olvashatják.
button_read_more

Bibliaóra Dr. Bábel Balázs érsekkel

Feltöltés időpontja: |

Dr. Bábel Balázs érsek Kalocsára érkezésétől kezdve a nyári hónapok kivételével minden héten csütörtök este a Katona István házban Biblia-magyarázatot tart. Fogadják szeretettel a mostani bibliaórát, melyben az érsek atya a Szentírás-magyarázatában tovább folytatta Timóteushoz és a Titushoz írt levelek magyarázatát. Dr. Bábel Balázs előadásában - ahogy múlt alkalommal is -, most sem kifejezetten a papságról beszélt, hanem a levelekben fellelhető társadalmi kérdéseket is érintő eligazításokhoz fűzte gondolatait. A most újjáalakuló kormány programjával is egy keresztény utat akar magának törni, ehhez adott érsek atya muníciót ebben az beszédében. Hallgassák meg az bibliaórán elhangzottakat itt, a Charitas Rádió műsorán.

Pünkösdi gyermeknap a Wojtyla Központban

Feltöltés időpontja: |

Pünkösdi gyermeknap a Wojtyla Központban
Jó hangulatban telt a gyermekek pünkösdje a Wojtyla Barátság Központban. A gazdag programmal a gondozottak gyermekeinek szerettek volna egy kacagásban gazdag napot szerezni a szervezők. Volt is móka és nevetés, játék minden mennyiségben. A gyerekek végtelen kreativitása ezúttal is megmutatkozott, például a rajzversenyre benyújtott alkotásokban. A nap során tartottak pünkösdi királyválasztást, sor került közös éneklésre, a kecskeméti Vadaspark segítségével pedig még állatsimogatásra is, ahol többek között kecskét, kacsát, nyuszit dédelgettek a legkisebbek. S bár az aszfaltrajz versenyt elmosta az eső, egyetlen vendégnek sem kellett unatkoznia. A program végén mindenki ajándékokkal tért haza.
button_read_more

Interjú dr. Bábel Balázs érsekkel a Gong Rádióban

Feltöltés időpontja: |

A Gong Rádió Hitvallás című műsorában beszélgetett Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsekkel Farkas P. József. Az interjúban többek között megemlékeztek II. János Pál pápa születésének 90. évfordulójáról, majd szó esett dr. Bábel Balázs metropolita hozzá fűződő személyes élményeiről is.

A FERENCES GENERÁLIS IS CSÍKSOMLYÓRA ZARÁNDOKOL PÜNKÖSDKOR

Feltöltés időpontja: |

A FERENCES GENERÁLIS IS CSÍKSOMLYÓRA ZARÁNDOKOL PÜNKÖSDKOR
Közel hatszáz éve, hogy a ferencesek letelepedtek Csíksomlyón. A századok folyamán szoros lelki kötelék alakult ki a székelyek és a szerzetesek között. Valóságos lelki kincsesbánya a ferences kolostor a nép életében, különösen is megtapasztalható ez a pünkösdi búcsú alkalmával, amikor százezrek keresik fel a magyarság leghíresebb kegyhelyét. Az idei, sorrendben a 443. pünkösdi búcsú különlegessége, hogy az ünnepi szónok a dévai árvák atyja, Böjte Csaba ferences szerzetes, és hogy első alkalommal zarándokol ide a világ ferenceseinek legfőbb elöljárója, José Rodriguez Carballo generális.
button_read_more

A NAP SZENTJE: SZENT I. JÁNOS PÁPA

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: SZENT I. JÁNOS PÁPA
+Ravenna, 526. május 18. Római hagyomány szerint János Toszkánából származott és 523. augusztus 13-án lett Hormisdas pápa utóda. Hároméves pápasága (523-- 526) nem állt kedvező csillagzat jegyében. Itáliában a keleti gótok voltak az urak Nagy Theodorich alatt (471--526), Konstantinápolyban Jusztinosz császár uralkodott (518--527). János sorsát csak a kor Kelet- és Nyugat-Róma között fennálló egyházi és politikai feszültségének ismeretében lehet megérteni. Theodorichot 498-ban elismerték Itália uralkodójának, és mint a kelet-római császár helytartója uralkodott Ravennában. Ravenna műemlékei mindmáig tanúskodnak uralkodói öntudatáról és a klasszikus műveltségnek az ő uralma alatt bekövetkezett jelentős utóvirágzásáról. A nagy műveltségű Cassiodorus segítette a királyt a régi római örökség megőrzésében.
button_read_more
Összesen: 4771 db bejegyzés
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés