Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Hírek" bejegyzések listázása
Összesen: 4728 db bejegyzés

Napi Evangélium - „Atyánk! Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod.”

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - „Atyánk! Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod.”
Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát; Ekkor egyik tanítványa arra kérte: Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni tanítványait. Jézus erre így szólt hozzájuk: Amikor imádkoztok, ezt mondjátok: Atyánk! Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétőnek. És ne vígy minket kísértésbe. Lk 11,1-4
button_read_more

BARBÁR MÓDON ELPUSZTÍTOTTAK EGY MŰVÉSZIEN FARAGOTT ÚTSZÉLI KERESZTET - KI A TETTES? KI A FELELŐS?

Feltöltés időpontja: |

BARBÁR MÓDON  ELPUSZTÍTOTTAK  EGY MŰVÉSZIEN FARAGOTT ÚTSZÉLI  KERESZTET - KI A TETTES? KI A FELELŐS?
Ősz elején Városföld határában egy elhagyatott keresztet szabadítottak ki a Wojtyla ház önkéntesei az ember nagyságú parlagfűből, és napraforgó táblából. A Herczeg és Társai Kft. vállalta, hogy beszállítja a keresztet, és felújítja. Tegnap került rá sor, de borzalmas látvány fogadta őket. A keresztet valaki ledöntötte. Kinek lehetett útjában? Nem tudni. Lehet, hogy a gazda? Vagy egy idegen? Rejtély. A tettet - bárki is csinálta – a Wojtyla házban sokan megvetették.
button_read_more

Napi evangélium "Mária a jobbik részt választotta. Nem is veszíti el soha."

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium Mária a jobbik részt választotta. Nem is veszíti el soha.
Abban az időben: Jézus és tanítványai miközben Jeruzsálem felé haladtak, betértek az egyik faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Ennek nővére, Mária odaült az Úr lábához, és hallgatta szavait. Márta meg sürgött-forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt: Uram - méltatlankodott -, nem törődöl vele, hogy nővérem egyedül hagy szolgálni? Szólj neki, hogy segítsen nekem. Az Úr azonban így válaszolt: Márta, Márta, te sok mindennel törődöl, és téged sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta. Nem is veszíti el soha. Lk 10,38-42
button_read_more

Sándor atya heti-levele a Széchenyivárosból

Feltöltés időpontja: |

Sándor atya heti-levele a Széchenyivárosból
A széchenyivárosi Szent Család Plébánia vezetője ismét megküldte heti lelki-program tervüket, melyet örömmel osztunk meg olvasóinkkal. A hét ünnepei, szentjei: Hétfő: Assisi Szent Ferenc Szerda: Szent Brúnó áldozópap Csütörtök: Rózsafüzér Királynője Péntek: Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya Szombat: Szent Dénes püspök és társai vértanúk.
button_read_more

A NAP SZENTJE: SZENT JEROMOS

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: SZENT JEROMOS
*Stridon, 347 körül +Betlehem, 419/420. szeptember 30. Jeromos (Hieronymus) 347-ben, a Dalmácia és Pannónia határán fekvő Stridon városában született. Szülei ugyan keresztények voltak, de őt kiskorában nem keresztelték meg. Iskoláit szülővárosában kezdte, s mindjárt az első időkben kitűnt, hogy tehetséges, de fegyelmezetlen, nehezen kezelhető, büszke lélek lakik benne. Eleven ésszel és jó gondolkodókészséggel volt megáldva, ám rendkívül érzékeny, szenvedélyes, gyanakvó és rátarti jellem volt. Egész fiatalon Milánóba, majd Rómába küldték retorikát és filozófiát tanulni. Róma, a birodalom fővárosa elbűvölte a vidéki ifjú lelkét.
button_read_more

Napi evangélium "Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut."

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut.
Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: Békesség e háznak! Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: Elérkezett hozzátok az Isten országa! De ha betértek valamelyik városba, és nem látnak titeket szívesen, menjetek ki az utcára, és mondjátok: Még a port is lerázzuk, ami városotokban a lábunkra tapadt, de tudjátok meg: Elérkezett hozzátok az Isten országa! Bizony, mondom nektek: Szodomának könnyebb sorsa lesz azon a napon, mint ennek a városnak. Lk 10,1-12
button_read_more

Napi evangélium "Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség."

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség.
Egy alkalommal: Amikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik hozzá, így szólt: Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség. Nátánáel megkérdezte: Honnan ismersz engem? Jézus így felelt: Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt. Nátánáel erre elismerte: Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael Királya. Jézus így szólt: Azért hiszel, mert azt mondtam: Láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél. Majd így folytatta: Bizony, bizony, mondom nektek: látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel-alá szállnak az Emberfia felett. Jn 1,47-51
button_read_more

Ökumené - ahogy a Wojtyla Házban megvalósul - Református gondolatok egy katolikus pápa házában

Feltöltés időpontja: |

Ökumené - ahogy a Wojtyla Házban megvalósul -  Református gondolatok egy katolikus pápa házában
Nagytiszteletű Varga Nándor. a kecskeméti református gyülekezet vezető lelkésze jött el látogatóba a Karol Wojtyla Barátság Központba. A vizit önmagában is egy nagyon szép történet, hiszen református vezető jön egy katolikus pápáról elnevezett intézménybe. Így is kifejezve az ökumenét, a felekezetek közötti együtt munkálkodás testvériség eszméjét. A Hét Pecsétes Titkos Könyvről, a látomások fontos gondolatairól szólt a Biblia magyarázatában. Felhívta az emberek figyelmét, hogy a legnehezebb pillanatokban is megoldást jelenthet a hit, a remény, és a szeretet . A mai napi ebédet a Halász Gábor Húsüzem és a Holló ház felajánlásaként vehettük magunkhoz. Finom babgulyás volt és alma. A P&P cég felajánlásaként pizza-szelet is gazdagította a menűt. Szép nap volt megint a Wojtylában, kiáradt az Isten szeretete, és megmutatkozott ismét, hogy testvérek vagyunk; így jó élni.
button_read_more

Hajléktalan Műhely tanácskozás a Wojtyla Házban

Feltöltés időpontja: |

Hajléktalan Műhely tanácskozás a Wojtyla Házban
A Karol Wojtyla Barátság Központban tartotta szerdán délelőtt, aktuális tél előkészítő ülését a Kecskeméti Hajléktalan Műhely. Jelen volt többek között Rémán Csongor, elnök, Rigóné Kiss Éva, a Máltai Szeretet Szolgálat helyi vezetője, Borsos Béla, alezredes a rendőrség képviselője. A résztvevők tájékoztatást hallhattak meg a Karol Wojtyla Ház munkájáról, működéséről. Fényképes beszámolót tartott Farkas P. József a Ház alapítója a felújítás óta eltelt más félév tevékenységéről, eseményeiről. Ezt követően "A koordináció jelentősége a hajléktalan gondozásban; az utcai szolgálatok lehetőségei" címmel előterjesztés hangzott el, melyet beszélgetés, tapasztalatcsere követett.
button_read_more

Királyi ebéd Király József módra

Feltöltés időpontja: |

Királyi ebéd Király József módra
A Karol Wojtyla Barátság házban rendszeresek a vendégebédeltetések. Ez nálunk azt jelenti hogy a vendégek hozzák az ételt, barátaikkal közösen főznek, finomabbnál finomabb ételeket. Szent Vencel napján is ez történt. Király József, és Kis Tibor volt a vendéglátónk. Egyik személyiséget sem kell különösképp bemutatni. A házban mindenki személyesen köszöntötte, a régi visszatérő ismerősöket. Király úr a ház felújításában is aktívan részt vett, az összes festő munkát ő vállalta el. Azóta is támogat, segít. Pártolta a Porta Egyesület, és a Karol Wojtyla ház szakrális törekvéseit, éppen ezért hazajöttek. Átérezhették, hogy a család mit jelent a Wojtyla házban. A finom étel marhalábszár pörkölt tarhonyával, savanyúsággal volt. Természetesen nem erről volt szó, hanem a barátságról, amely árad minden belépőből. Mindenkit elkap az az érzés, hogy barátok közé jön, baráti szívvel. A ház nevében többen köszönetet is mondtak a pártolóknak, és visszavárjuk őket. Nem feltétlenül csak akkor, amikor ételt hoznak, hanem barátságból bármikor.
button_read_more
Összesen: 4728 db bejegyzés
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés