Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Hírek" bejegyzések listázása
Összesen: 4752 db bejegyzés

Napi evangélium "Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség."

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség.
Egy alkalommal: Amikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik hozzá, így szólt: Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség. Nátánáel megkérdezte: Honnan ismersz engem? Jézus így felelt: Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt. Nátánáel erre elismerte: Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael Királya. Jézus így szólt: Azért hiszel, mert azt mondtam: Láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél. Majd így folytatta: Bizony, bizony, mondom nektek: látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel-alá szállnak az Emberfia felett. Jn 1,47-51
button_read_more

Ökumené - ahogy a Wojtyla Házban megvalósul - Református gondolatok egy katolikus pápa házában

Feltöltés időpontja: |

Ökumené - ahogy a Wojtyla Házban megvalósul -  Református gondolatok egy katolikus pápa házában
Nagytiszteletű Varga Nándor. a kecskeméti református gyülekezet vezető lelkésze jött el látogatóba a Karol Wojtyla Barátság Központba. A vizit önmagában is egy nagyon szép történet, hiszen református vezető jön egy katolikus pápáról elnevezett intézménybe. Így is kifejezve az ökumenét, a felekezetek közötti együtt munkálkodás testvériség eszméjét. A Hét Pecsétes Titkos Könyvről, a látomások fontos gondolatairól szólt a Biblia magyarázatában. Felhívta az emberek figyelmét, hogy a legnehezebb pillanatokban is megoldást jelenthet a hit, a remény, és a szeretet . A mai napi ebédet a Halász Gábor Húsüzem és a Holló ház felajánlásaként vehettük magunkhoz. Finom babgulyás volt és alma. A P&P cég felajánlásaként pizza-szelet is gazdagította a menűt. Szép nap volt megint a Wojtylában, kiáradt az Isten szeretete, és megmutatkozott ismét, hogy testvérek vagyunk; így jó élni.
button_read_more

Hajléktalan Műhely tanácskozás a Wojtyla Házban

Feltöltés időpontja: |

Hajléktalan Műhely tanácskozás a Wojtyla Házban
A Karol Wojtyla Barátság Központban tartotta szerdán délelőtt, aktuális tél előkészítő ülését a Kecskeméti Hajléktalan Műhely. Jelen volt többek között Rémán Csongor, elnök, Rigóné Kiss Éva, a Máltai Szeretet Szolgálat helyi vezetője, Borsos Béla, alezredes a rendőrség képviselője. A résztvevők tájékoztatást hallhattak meg a Karol Wojtyla Ház munkájáról, működéséről. Fényképes beszámolót tartott Farkas P. József a Ház alapítója a felújítás óta eltelt más félév tevékenységéről, eseményeiről. Ezt követően "A koordináció jelentősége a hajléktalan gondozásban; az utcai szolgálatok lehetőségei" címmel előterjesztés hangzott el, melyet beszélgetés, tapasztalatcsere követett.
button_read_more

Királyi ebéd Király József módra

Feltöltés időpontja: |

Királyi ebéd Király József módra
A Karol Wojtyla Barátság házban rendszeresek a vendégebédeltetések. Ez nálunk azt jelenti hogy a vendégek hozzák az ételt, barátaikkal közösen főznek, finomabbnál finomabb ételeket. Szent Vencel napján is ez történt. Király József, és Kis Tibor volt a vendéglátónk. Egyik személyiséget sem kell különösképp bemutatni. A házban mindenki személyesen köszöntötte, a régi visszatérő ismerősöket. Király úr a ház felújításában is aktívan részt vett, az összes festő munkát ő vállalta el. Azóta is támogat, segít. Pártolta a Porta Egyesület, és a Karol Wojtyla ház szakrális törekvéseit, éppen ezért hazajöttek. Átérezhették, hogy a család mit jelent a Wojtyla házban. A finom étel marhalábszár pörkölt tarhonyával, savanyúsággal volt. Természetesen nem erről volt szó, hanem a barátságról, amely árad minden belépőből. Mindenkit elkap az az érzés, hogy barátok közé jön, baráti szívvel. A ház nevében többen köszönetet is mondtak a pártolóknak, és visszavárjuk őket. Nem feltétlenül csak akkor, amikor ételt hoznak, hanem barátságból bármikor.
button_read_more

"Pro Regno Dei - Isten Országáért"- Kecskemét- Kalocsa érseke 60 éves az idén

Feltöltés időpontja: |

Pro Regno Dei - Isten Országáért- Kecskemét- Kalocsa érseke 60 éves az idén
Krisztusban Kedves Hívek! Ezzel a jelmondattal vállalta el Főpásztorunk a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye javára történő koadjutor érseki kinevezését, az akkor már nagybeteg Dankó László érsek mellé. 1999. április 10-i püspökké szentelése, majd 1999. június 25-i székfoglalása után a Szent Koronát hozó Asztrik apát 90.-ik utódaként vezet bennünket, papjait és híveit Isten Országútján. De nem csak minket, hanem egyenes, tiszta beszédével határainkon innen és túl is sokakat kapcsol Krisztushoz és erősít meg a jóban, nemzettudatban, a tenni akarásban. Dr. Bábel Balázs érsek úr 2010. október 18-án 60 éves. Ez a kerek évszám alkalmat ad arra, hogy őt születésnapja alkalmából idén nagyobb ünnepélyességgel köszöntsük, mint ahogy azt egyébként szűk körben tenni szoktuk. Ezért tisztelettel és szeretettel meghívom a Főegyházmegye papjait, diakónusait, szerzeteseit és híveit Kalocsára, a Főszékesegyházban 2010. október 18-án délelőtt 10.00 órakor kezdődő ünnepi szentmisére, ahol együtt köszöntjük és ünnepeljük Főpásztorunkat. Reménykedem abban, hogy minél nagyobb számban osztozunk a saját Főpásztorunk iránti örömben és érte Istennek mondott hálaadásban! Krisztusban szeretettel: Dr. Mészáros István s.k. általános helynök

A NAP SZENTJE: SZENT VENCEL

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: SZENT VENCEL
*903/905. +Altbunzlau, 929/935. szeptember 28. Vencel herceg a cseh Premysl uralkodóház gyermekeként született 903- ban vagy 905-ben. Atyja, Vratiszláv herceg volt a csehek második keresztény uralkodója; anyja, Drahomira hercegnő keresztény volt ugyan, de lelkületében még a pogány szellem élt. Vencel fejlődésére igen nagy hatással volt Vratiszláv édesanyja, Ludmilla, akit később szentként tisztelt az Egyház.
button_read_more

Napi evangélium "Uram, akarod-e, hogy lehívjuk az égből a villámot, hadd pusztítsa el őket?"

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium Uram, akarod-e, hogy lehívjuk az égből a villámot, hadd pusztítsa el őket?
Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai, elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött maga előtt. Ezek elindultak, betértek a szamaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De azok nem fogadták be Jézust, mert Jeruzsálembe tartott. Ennek láttán a tanítványok, Jakab és János felháborodtak: Uram, akarod-e, hogy lehívjuk az égből a villámot, hadd pusztítsa el őket? De ő hozzájuk fordult és megfeddte őket: Nem tudjátok, hogy milyen lelkület van bennetek. Az Emberfia nem azért jött, hogy az embereket elpusztítsa, hanem hogy megmentse. Ezután másik faluba mentek. Lk 9,51-56
button_read_more

A NAP SZENTJE: PÁLI SZENT VINCE

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: PÁLI SZENT VINCE
*Ranquine, 1581. április 24. +Párizs, 1660. szeptember 27. Szülei, Jean de Paul és Bertrande de Moras szegényparasztok voltak, akik szerződéses szolgálattal keresték a kenyerüket. Ranquine-ban éltek. Ezt a Pouy melletti kis falut 1828-ban a szent iránti tiszteletből St. Vincent de Paul-nak nevezték el. Vince gyermek- és ifjúkoráról semmi rendkívülit nem jegyeztek föl az életrajzírók, csak annyit tudunk, hogy szülei egészen kicsi korától fogva papnak szánták. Tizenöt éves lehetett, amikor a daxi kollégiumban megkezdte tanulmányait, mert itt akadt egy jótevő M. de Comet személyében, aki vállalta taníttatásának költségeit. Daxból áttelepült Toulouse-ba. A perigeux-i püspök 1600. október 12-én szentelte pappá Chateaul'Eveque-ben. Négy évvel később bakkalaureátust szerzett teológiában. Pályázott egy plébániára, s még Rómába is elment megszerzése érdekében, de valaki más kapta meg helyette a kívánt állást. Nagy szüksége lett volna valami javadalomra, mert nemcsak szegényen élt, hanem sok adóssága is volt. Ennek tulajdonítható, hogy 1605 elején két évre eltűnt, anélkül, hogy hitelezőit kielégítette volna.
button_read_more

Napi Evangélium - "Aki befogadja ezt a gyermeket az én nevemben, engem fogad be."

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - Aki befogadja ezt a gyermeket az én nevemben, engem fogad be.
Egyszer az a kérdés merült fel a tanítványok között, hogy ki a legnagyobb közülük. Mivel Jézus ismerte szívük gondolatait, odahívott egy gyermeket, maga mellé állította, és így szólt tanítványaihoz: Aki befogadja ezt a gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Mert aki a legkisebb köztetek, az a legnagyobb. Ekkor János vette át a szót: Mester, láttunk valakit, aki ördögöt űzött ki a te nevedben. Megtiltottuk neki, mert nem követ téged velünk együtt. Jézus így válaszolt: Ne tiltsátok meg, mert aki nincs ellenetek, az veletek van. Lk 9,46-50
button_read_more

Sándor atya heti-levele a Széchenyivárosból

Feltöltés időpontja: |

Sándor atya heti-levele a Széchenyivárosból
A széchenyivárosi Szent Család Plébánia vezetője ismét megküldte heti lelki-program tervüket, melyet örömmel osztunk meg olvasóinkkal.A hét ünnepei, szentjei: Hétfő: Páli szent Vince áldozópap, Kedd: Szent Vencel vértanú, Szerda: Szent Mihály, Gábor és Rafael Főangyalok, Csütörtök: Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító, Péntek: Lisieux-i Szent Teréz szűz és egyháztanító, Szombat: Szent Őrzőangyalok.
button_read_more
Összesen: 4752 db bejegyzés
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés