Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Hírek" bejegyzések listázása
Összesen: 4753 db bejegyzés

Napi Evangélium - "Bizony, mondom nektek: A gazdag nehezen jut be a mennyek országába."

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - Bizony, mondom nektek: A gazdag nehezen jut be a mennyek országába.
A gazdag ifjú távozása után Jézus így szólt tanítványaihoz: Bizony, mondom nektek: A gazdag nehezen jut be a mennyek országába. Újra mondom nektek: Könnyebb a tevének átmenni a t? fokán, mint a gazdagnak bejutnia Isten országába. Ennek hallatára a tanítványok igen megdöbbentek, és azt kérdezték: Hát akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és így szólt: Embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Ekkor Péter megkérdezte: Nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged. Mi lesz a jutalmunk? Jézus így válaszolt: Bizony, mondom nektek: ti, akik követtetek engem: a világ megújulásakor, amikor az Emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele tizenkét trónon, hogy ítélkezzetek Izrael tizenkét törzse felett. S?t mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, n?véreit, atyját, anyját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, és elnyeri majd az örök életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók, és az utolsókból elsők. Mt 19,23-30
button_read_more

A NAP SZENTJE: SZENT PONTIANUS PÁPA és SZENT HIPPOLITUS PAP

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: SZENT PONTIANUS PÁPA és SZENT HIPPOLITUS PAP
+Szardínia szigete, 235. Nyolc évvel Callistus pápa vértanúsága után I. Orbán pápát követte a római püspöki székben Pontianus. Öt évig volt pápa (230--235). Maximus Thrax császár (235--238) -- elődjének kereszténybarát politikájától eltérően -- törvényekkel fordult a keresztények ellen, és elsősorban a papokat, a püspököket és a pápát vette célba. Ennek az üldözésnek lett áldozata Pontianus pápa is.
button_read_more

Napi Evangélium - "Mester, mi jót kell tennem, hogy eljussak az örök életre?"

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - Mester, mi jót kell tennem, hogy eljussak az örök életre?
Egy alkalommal Jézushoz járult egy gazdag ifjú, és megkérdezte: Mester, mi jót kell tennem, hogy eljussak az örök életre? Jézus így válaszolt neki: Miért kérdezel engem a jóról? Csak egyedül Isten a jó. Ha pedig el akarsz jutni az életre, tartsd meg a parancsokat! Az ifjú tovább kérdezte: Melyeket? Jézus felsorolta: Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, hamisan ne tanúskodjál, atyádat és anyádat tiszteld, és szeresd felebarátodat úgy, mint önmagadat! Az ifjú erre kijelentette: Ezt mind megtartottam. Mit kell még tennem? Jézus így felelt: Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el mindenedet, és árát oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj, és kövess engem! Ennek hallatára az ifjú szomorúan eltávozott, mert nagy vagyona volt. Mt 19,16-22
button_read_more

Szent István hete: Sándor atya levele a Széchenyivárosból

Feltöltés időpontja: |

Szent István hete: Sándor  atya levele a Széchenyivárosból
Szeretettel hirdetem a következőket: a hét ünnepei, szentjei: szerda: Eudes Szent János áldozópap csütörtök: Szent Bernát apát és egyháztanító péntek: Szent István király, Magyarország fővédőszentje szombat: Szent X.Piusz pápa Szent István király ünnepén, pénteken reggel 9 órakor lesz szentmise a Hazáért és kenyérmegáldás is lesz.
button_read_more

Vízözön péntek 13-án!

Feltöltés időpontja: |

Vízözön péntek 13-án!
Tavasszal párnacsatát rendezett a KÁEFTÉ csapata, augusztus 13-án vízicsatára hívja az érdeklődőket Kecskemét központjába. Délután 4 órakor rajtol a mega-locsolkodás.
button_read_more

A Mercedesnek képeznek mérnököt a GAMF-on

Feltöltés időpontja: |

A Mercedesnek képeznek mérnököt a GAMF-on
A Daimler cég letelepedése okán egy év múlva jármű- és mobilgép mérnöki alapszak beindítását tervezik a Kecskeméti Főiskola GAMF karán. Erről Belina Károly, a kar dékánja tájékoztatta a Petőfi Népét.
button_read_more

A NAP SZENTJE: BOLDOG XI. INCE PÁPA

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: BOLDOG XI. INCE PÁPA
*Como, 1611. május 19. +Róma, 1689. augusztus 12. A Comóból származó Odeschalchi Benedek nagyon gyors és sikerekben gazdag egyházi pályát futott be. Kezdetben katonatiszt akart lenni, Nápolyban jogi doktorátust szerzett, majd elhatározta, hogy pap lesz. 1645-ben, mindössze harmincnégy esztendősen bíboros lett. Közismert volt példás élete: tisztasága, egyszerűsége, fáradhatatlan jótékonysága. A harmincéves háború utolsó éveiben Ferrarában volt pápai követ. Miközben a mindenfajta népből való csapatok átvonultak a velencei köztársaság területén és nyomorgatták az egyébként is éhező népet, Benedek ,,a szegények atyja'' nevet vívta ki magának. XIV. Lajos királlyal és udvarával szemben mindvégig a pápa oldalán állt, amit a király nem felejtett el neki. 1670-ben ugyanis, mikor a pápaválasztáson Odeschalchi kapta a legtöbb szavazatot, vétót jelentett be és megakadályozta megválasztását. Hat évvel később, mikor ismét konklávét tartottak, a választás újra Odeschalchira esett. Két hónapig tartottak a tárgyalások, míg XIV. Lajos hozzájárult a koronázáshoz. XI. Ince ilyen körülmények között foglalta el Szent Péter székét.
button_read_more

Napi Evangélium - "Szabad-e a férfinak bármilyen okból elbocsátania a feleségét?"

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - Szabad-e a férfinak bármilyen okból elbocsátania a feleségét?
Egy alkalommal a farizeusok próbára akarták tenni Jézust. Megkérdezték t?le: "Szabad-e a férfinak bármilyen okból elbocsátania a feleségét? Jézus ezt felelte: "Nem olvastátok-e, hogy a Teremt? kezdetben férfinak és n?nek teremtette az embert, és azt mondta: A férfi ezért elhagyja atyját és anyját, feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek" Így már nem ketten vannak, hanem csak egy test. Amit tehát Isten egybekötött, ember szét ne válassza." A farizeusok azonban er?sködtek: "Miért írta hát el? Mózes, hogy válólevelet kell kiállítani, és úgy kell elbocsátani a feleséget?" Jézus kijelentette: "Mózes a keményszív?ségtek miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de kezdetben nem így volt. Mondom nektek: aki elbocsátja feleségét - hacsak nem a paráznasága miatt - és mást vesz el, házasságtörést követ el." Erre a tanítványok megjegyezték: "Ha így áll a dolog férj és feleség között, akkor nem érdemes megházasodni." Jézus így válaszolt: "Nem mindenki tudja ezt felfogni, hanem csak az, akinek Isten megadja. Mert van, aki úgy született, hogy alkalmatlan a házasságra, és van, akit az emberek tettek ilyenné, de van, aki a mennyek országáért önként lemond róla. Aki fel tudja fogni, fogja fel!" Mt 19,3-12
button_read_more

LELKIGYAKORLAT 6: érseki elmélkedés a TÍZ PARANCSOLATRÓL

Feltöltés időpontja: |

Dr.Bábel Balázs érsek úr elmélkedése az ötödik parancsolatról."Ne ölj" Kérem hallgassa meg a Charitas Rádió felvételét.
Összesen: 4753 db bejegyzés
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés