Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Hírek" bejegyzések listázása
Összesen: 4752 db bejegyzés

A NAP SZENTJE: SZENT LŐRINC

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: SZENT LŐRINC
+Róma, 258. Szent Lőrinc vértanú diákonus a legnagyobb tisztelettel körülvett szentek közé tartozik. A szentmise római kánonjában is helyet kapott, s a régi római naptárban kiemelt ünnep volt vértanúságának napja. Életéről azonban semmi, haláláról is csak néhány megbízható történeti adat maradt ránk. Szent Ciprián karthagói püspök a nyolcvanadik levelében beszél Sixtus pápa és négy diákonusának vértanúságáról, de Lőrincről nem mond semmit. A későbbi hagyomány a pápa fődiákonusát látja benne, aki néhány nappal Sixtus pápa után csodálatos győzelmet aratott az üldözők felett. E későbbi hagyomány legnevesebb tanúja Szent Ambrus, aki ezeket mondja: ,,Amikor Lőrinc látta, hogy a püspökét halálba viszik, sírni kezdett. Nem azért, mintha sajnálta vagy féltette volna, hanem mert ő nem kísérhette a vértanúságba. Ezért így szólt hozzá: ťAtyám, hová mégy a fiad nélkül? Szent püspököm, hová sietsz a diákonusod nélkül? Az áldozatot soha nem mutattad be nélkülem! Valami kivetnivalót találsz bennem? Méltatlannak tartasz arra, hogy magaddal vigyél? Vizsgálj csak meg, hogy mindig hűségesen szolgáltalak! Szolgádra rábíztad Krisztus vérét, és most meg akarod tagadni tőle, hogy a te véredben is része legyen? Vigyázz, nehogy szó érje a bátorságodat, hiszen elutasítottad tanítványodat, s ez a mesternek nem válik dicsőségére! A nagy férfiak tanítványaik harcában legalább úgy győztek, mint a sajátjukéban. Így ajánlotta fel a fiát áldozatul Ábrahám, s így bocsátotta maga előtt a vértanúságba Péter Istvánt...Ť -- Akkor Sixtus pápa így válaszolt: ťNem, fiam, nem mellőzlek, és nem is hagylak magadra. Előtted keményebb küzdelem áll. Én, az öreg, a könnyebb harc útját járom, reád azonban, aki fiatalabb vagy, dicsőbb győzelem vár a zsarnok felett. Hamarosan jössz majd utánam, hagyd abba a sírást! Három nap múlva követni fogsz. Ez az idő méltányos a pap és a diákonus között. Nem illik, hogy a mester oldalán harcolj, mintha segítségre szorulnál. Miért akarsz az én testi halálomban részesedni? Rád hagyom teljes örökségemet. Miért vágyódsz testi jelenlétem után? A gyenge tanítványok megelőzik mesterüket, az erősek a nyomában járnak. Mesterük nélkül győznek már, mert nincs többé szükségük a tanításra. Ezért hagyta maga után Illés Elizeust. Most rád hagyom, hogy kövess engem a férfias erényekben...Ť'' (De officiis I. 41.)
button_read_more

Napi Evangélium - "Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is."

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is.
Abban az időben Jézus így beszélt tanítványaihoz: "Bizony, bizony, mondom nektek: Ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad, ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt becsülni fogja az Atya." Jn 12,24-26
button_read_more

LELKIGYAKORLAT 4.: érseki elmélkedés a TÍZ PARANCSOLATRÓL

Feltöltés időpontja: |

Kedves olvasóink! Folytatjuk az elmúlt héten elkezdett sorozatunkat amelyben Dr.Bábel Balázs érsek úr elmélkedik a szívbe írott törvényről. Ezúttal a harmadik parancsolatról szóló tanítást hallgathatja meg a Charitas Rádió felvételében."Az Úr napját szenteld meg"

LELKIGYAKORLAT 3: érseki elmélkedés a TÍZ PARANCSOLATRÓL

Feltöltés időpontja: |

Dr.Bábel Balázs érsek úr elmélkedése a második parancsolatról."Ne vedd hiába a te Uradnak, Istenednek Nevét" Kérem hallgassa meg a Charitas Rádió felvételét.

LELKIGYAKORLAT 2: érseki elmélkedés a TÍZ PARANCSOLATRÓL

Feltöltés időpontja: |

Dr.Bábel Balázs érsek úr elmélkedése az első parancsolatról. Uradat Istenedet imádd és csak neki szolgálj.Kérem hallgassa meg a Charitas Rádió felvételét.

Akár a piros riasztást is kiadhatják ma

Feltöltés időpontja: |

Akár a piros riasztást is kiadhatják ma
Narancsriasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat, de a nap folyamán akár piros riasztás is érvénybe léphet egyes régiókban. A közép-dunántúli régióra narancssárga riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ), ugyanis heves zivatar várható, amelyet intenzív csapadék, erős vihar (90 km/h fölötti széllökés) vagy legalább 2 cm nagyságú jég is kísérhet.A nyugat-, dél-dunántúli és a közép-magyarországi régiókban is eőfordulhat zivatar, amit viharos széllökés, és jégeső kísérhet. A rövid idő alatt lehulló eső mennyisége meghaladhatja a 30 mm-t.

Napi Evangélium - "Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az Emberfia a holtak közül fel nem támad!"

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az Emberfia a holtak közül fel nem támad!
Abban az id?ben: Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott el?ttük: az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme, megjelent nekik Mózes és Illés: Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: Uram, jó nekünk itt lennünk! Ha akarod, készítek itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet! Még beszélt, amikor íme, fényes felh? borította el ?ket, és a felh?b?l egy hang hallatszott: Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. ?t hallgassátok! Ennek hallatára a tanítványok földre borultak és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette ?ket, és ezt mondta: Keljetek fel és ne féljetek! Amikor szemüket fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát. A hegyr?l lejövet Jézus a lelkükre kötötte: Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az Emberfia a holtak közül fel nem támad! Mt 17,1-9
button_read_more

A NAP SZENTJE: SZENT NONNA asszony

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: SZENT NONNA asszony
*Cézárea, 285 körül. +Nazianz, 374. Fiában, Nazianzi Szent Gergelyben (lásd: A szentek élete, 29. o.), a nagy kappadókiai teológusban talált ,,életrajzírójára''. Gergely ugyan nem készített életrajzot anyjáról, de beszédeiben és sírfelirataiban eleven képet alkotott erről a ,,Krisztus-hordozó'' és ,,a keresztet tisztelő asszonyról''. Nonna keresztény szülők gyermeke volt, Pontusznak arról a vidékéről, amelynek lakóit az emberiség söpredékének tekintették, s akiknek vadsága és gonoszsága szinte közmondásossá vált. A felnövekvő Nonna ebben a környezetben is megőrizte hitét szülei oltalma alatt. Átélte keresztségét; tudta, hogy általa kivált a gonosz világából és Istennek szentelték. A nem keresztény, de később szentté vált Gergely városi tisztviselővel kötött házasságot; abban az időben ez nem volt rendkívüli, és egyházilag sem tekintették tiltottnak. Gergely nemzetsége a hüpszisztariusok szektájához tartozott, amelyben a pogányság keveredett a zsidósággal. Fia, Gergely szerint azok közé tartozott, akik jóllehet a látható Egyházon kívül élnek, mégis benne vannak. Nonna által azután teljesen odatalált Krisztushoz.
button_read_more

Napi Evangélium - "Isten ments, Uram! Ez nem történhet veled!"

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - Isten ments, Uram! Ez nem történhet veled!
Abban az időben: Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: Kinek tartják az emberek az Emberfiát? Ezt válaszolták: Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának. ő tovább kérdezte őket: Hát ti, kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia. Erre Jézus azt mondta neki: Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait: Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Akkor lelkére kötötte a tanítványoknak, el ne mondják senkinek, hogy ? a Messiás. Ettől kezdve Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól; megölik, de a harmadik napon feltámad a halálból. Erre Péter félrevonta ?t, és óva intette: Isten ments, Uram! Ez nem történhet veled! Mire ő Péterhez fordult: Távozz tőlem, sátán! Botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére! Mt 16,13-23
button_read_more

Ismét indul a Hírös Hét Fesztivál

Feltöltés időpontja: |

Ismét indul a Hírös Hét Fesztivál
A kecskemétiek örömére ismét itt a Hírös Hét ideje. A város legrangosabb fesztiválja augusztus 16-án kezdődik, számtalan különlegességet tartogatva a kultúra, a hagyományok és a gasztronómia lelkes híveinek egyaránt.
button_read_more
Összesen: 4752 db bejegyzés
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés