Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Hírek" bejegyzések listázása
Összesen: 4752 db bejegyzés

A Nagytemplom új plébánosa

Feltöltés időpontja: |

A Nagytemplom új plébánosa
Augusztus elsején új plébános kezdi meg munkáját Kecskeméten, a főplébánián. Dr. Jeney Gábor Mons. Farkas László címzetes apát helyét veszi át, aki az egyházi rendelkezések előírásai szerint – életkorára tekintettel – nyújtotta be lemondását. Az egyházjogi végzettséggel rendelkező plébánost eddigi tevékenységéről és terveiről kérdezte a Petőfi Népe Szerkesztősége.
button_read_more

A NAP SZENTJE: ANTIÓCHIAI SZENT MARGIT szűz, vértanú

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: ANTIÓCHIAI SZENT MARGIT szűz, vértanú
A 6. század után készült legendája így beszéli el életét: 290 esztendő telt el üdvözítő Urunk megtestesülése óta, amikor Diocletianus, a dalmáciai írnok fia kegyetlen kézzel ragadta meg a római birodalom kormányát. Uralkodásának első évében ugyanis társként maga mellé vette a gonosz és elvetemült Maximianust. Mindketten gyűlölettel fordultak a keresztények ellen. Diocletianus az üldözésben felülmúlta a korábbi császárokat, mert elrendelte, hogy az egész birodalomban állítsák bíróság elé a keresztényeket, s tűzzel-vassal irtsák őket, hogy még a nevük is eltöröltessék a földről. Uralkodásának 19. esztendejében ő maga keleten, Maximianus nyugaton irtotta az Egyházat. De a mindenható Isten ítélete szerint az üldözés második évében Diocletianus Nikomédiában, Maximianus pedig Milánóban letette a császári méltóságot. A kegyetlen üldözés ezután még egyszer föllángolt és Konstantin hetedik évéig tartott. Ekkor Marcellus volt a pápa, aki maga is vértanú lett (304. április 26-án).
button_read_more

Napi Evangélium - "Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám."

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám.
Egy alkalommal Jézus éppen a népsokaságot tanította. Eközben anyja és rokonai odaérkeztek, és kint várakoztak rá, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt is Jézusnak: „Anyád és rokonaid kint várnak, és beszélni akarnak veled.” Jézus erre így válaszolt annak, aki szólt neki: „Ki az én anyám, és kik az én rokonaim?” Majd kitárta kezét tanítványai felé, és így szólt: „Ezek az én anyám és rokonaim. Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám.” Mt 12,46-50
button_read_more

A NAP SZENTJE: FIATALABB SZENT MAKRINA szűz

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: FIATALABB SZENT MAKRINA szűz
*Cézárea, 327 körül +Irisz, 379/80 körül. A 4. évszázad rossz hírű Kappadókiájában nőtt fel Makrina előkelő és tehetős, de a hitben is kipróbált nagyszülők és szülők kedvelt gyermekeként. Apai nagyanyja az idősebb Szent Makrina volt, akinek a Maximianus (245--310) alatti üldözés idején férjével együtt éveken át kellett ide-oda bujdosnia a pontusi erdőkben, és egy ediktum következtében elvesztette a vagyonát. Ennek az idősebb Makrinának az egyik fia, az idősebb Szent Vazul (Bazileiosz) eljegyezte Szent Emmeliát, aki az üldözések során elveszítette a szüleit, és eredetileg szűzi életet akart élni. Abban az időben az Istennek szentelt szüzek többnyire családjuk oltalma alatt éltek, és mivel a teljesen árva Emmeliának nélkülöznie kellett ezt az oltalmat, s emiatt ezerféle veszély leselkedett rá, férjhez ment a feddhetetlen Vazulhoz, hogy megtalálja benne élete védelmezőjét.
button_read_more

Napi Evangélium - „Mester, jelet szeretnénk tőled látni.”

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - „Mester, jelet szeretnénk tőled látni.”
Néhány írástudó és farizeus így szólt egyszer Jézushoz: „Mester, jelet szeretnénk tőled látni.” Jézus így válaszolt: „Ez a gonosz és hűtlen nemzedék jelet kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Amint ugyanis Jónás próféta három nap és három éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az Emberfia három nap és három éjjel a föld szívében. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására. Ámde itt nagyobb van, mint Jónás. Dél királynője feltámad az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítéli ezt a nemzedéket, hiszen ő a föld végső határáról is eljött, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. Itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon.” Mt 12,38-42
button_read_more

A HEGEDŰS CSODATEVŐ NÉGYSZÁZ ÉVE HUNYT EL

Feltöltés időpontja: |

A HEGEDŰS CSODATEVŐ NÉGYSZÁZ ÉVE HUNYT EL
A pasaréti ferences templom a rend szentjeinek arcképcsarnoka is. Az egyik freskó egy hegedűt tartó szerzeteset ábrázol. Ő Szolánói Ferenc, a sok száz ferences szent egyik legnépszerűbbike, aki 1610. július 14-én halt meg, vagyis éppen négyszáz esztendeje. Ő a ferences missziók védőszentje.
button_read_more

Napi Evangélium - "Irgalmasságot akarok és nem áldozatot!"

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - Irgalmasságot akarok és nem áldozatot!
Húsvét táján az egyik szombaton Jézus vetések között járt tanítványaival együtt. Tanítványai megéheztek, tépdesni kezdték a kalászokat, és eszegették. Ennek láttára a farizeusok megjegyezték: „Nézd, tanítványaid olyant tesznek, amit szombaton tilos cselekedni!” Jézus erre megkérdezte: „Nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, amikor társaival együtt megéhezett? Hogyan ment be Isten házába, és hogyan ette meg a kitett kenyereket, amelyeket sem neki, sem a kíséretének nem lett volna szabad megennie, csak a papoknak? Vagy nem olvastátok-e a törvényben, hogy a papok szombatonként a templomban megszegik a szombati nyugalmat, anélkül hogy vétkeznének? Mondom nektek: a templomnál is nagyobb van itt. Ha pedig értenétek, mit jelent a mondás: „Irgalmasságot akarok és nem áldozatot!”, akkor sohasem ítéltétek volna el az ártatlanokat. Mert az Emberfia ura a szombatnak is.” Mt 12,1-8
button_read_more

A NAP SZENTJE: SZENT BONAVENTURA

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: SZENT BONAVENTURA
*Bagnoregio, 1217/18. +Lyon, 1274. július 15. Szülővárosa, Civita akkoriban püspöki székhely volt, ma Bagnoregio egyik kerülete. Atyja, Giovanni di Fidanza híres orvos volt, édesanyját Maria di Ritellónak hívták. Születésének évét a források pontosan nem közlik, de olyan adatokat tudunk, hogy 53 éves korában halt meg, vagy -- és ez látszik a legpontosabbnak -- hogy harmincöt éves volt, amikor 1253-ban Párizsban teológiai doktor lett. Ez utóbbi adat alapján visszafelé számolva jutunk az 1217/18-as születési évhez. A keresztségben a János nevet kapta.
button_read_more

Napi Evangélium - "Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok!"

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok!
Jézus egy alkalommal így fejezte be tanítását: Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű. Mt 11,28-30
button_read_more

Fényes kecskeméti borsiker a Vinagorán

Feltöltés időpontja: |

Fényes kecskeméti borsiker a Vinagorán
Az Önkormányzat által kiírt megmérettetéseken évek óta kimagaslóan szereplő kecskeméti Dimenzió Borászat hatalmas sikert ért el a világ egyik legrangosabb nemzetközi versenyén: „Bűbáj” száraz kékfrankos rozé boruk arányérmet kapott, és emellett a „VinAgora legjobb fajtabora” címet is elnyerte.
button_read_more
Összesen: 4752 db bejegyzés
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés