Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Hírek" bejegyzések listázása
Összesen: 4771 db bejegyzés

Kisboldogasszony napján a Nemzetőrök főztek a Wojtyla családra

Feltöltés időpontja: |

Kisboldogasszony napján a Nemzetőrök főztek a Wojtyla családra
Mai nap ünnepeltük Kisboldogasszony napját. A Wojtyla családra ezúttal a Nemzetőrök főztek, akik akkor segítenek, amikor tudnak. Ha kell főznek, ha kell takarítanak. A várost elárasztó eső ellenére is elkészült az ínycsiklandozó babgulyás. A Nemzetőrök csapata hősként állták a sarat, vagyis az esőt. A Ház fővédnöke Molnár Ferenc is megtisztelt bennünket jelenlétével.
button_read_more

HIRDETÉSEK Szentcsalád Plébánia 2010.09.12.

Feltöltés időpontja: |

HIRDETÉSEK Szentcsalád Plébánia 2010.09.12.
1. A hét ünnepei, szentjei: hétfő: Aranyszájú Szent János püspök és egyháztanító kedd:A Szent Kereszt Felmagasztalása szerda: A Fájdalmas Szűz csütörtök: Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök vértanúk szombat: Bellarmin Szent Róbert püspök és egyháztanító
button_read_more

Napi evangélium "Vajon vezethet-e vak világtalant? Nem esnek-e bele mind a ketten a gödörbe?"

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium Vajon vezethet-e vak világtalant? Nem esnek-e bele mind a ketten a gödörbe?
Jézus a hegyi beszédben ezeket a hasonlatokat mondta tanítványainak: Vajon vezethet-e vak világtalant? Nem esnek-e bele mind a ketten a gödörbe? Nem nagyobb a tanítvány mesterénél: Akkor tökéletes az ember, amikor már olyan, mint a mestere. Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magad szemében a gerendát sem veszed észre? Hogyan mondhatod embertársadnak: Barátom, hadd vegyem ki szemedb?l a szálkát, holott saját szemedben nem látod meg a gerendát? Képmutató! Vedd ki el?bb a magad szeméb?l a gerendát, s aztán tör?dj azzal, hogy kivedd a szálkát embertársad szeméb?l. Lk 6,39-42
button_read_more

PÁLOS KOLOSTOR: Kisasszony-napi búcsú Szentkúton

Feltöltés időpontja: |

PÁLOS KOLOSTOR: Kisasszony-napi búcsú Szentkúton
Szombaton és vasárnap tartották az idei hagyományos Kisboldogasszony-búcsút a Petőfiszálláshoz tartozó Pálosszentkúton. A Szűzanya születésnapja tiszteletére meghirdetett kétnapos egyházi eseményen ezúttal is részt vettek a kecskeméti Piarista Gimnázium diákjai, akik hetedik alkalommal zarándokoltak el a szentkúti pálos kegyhelyre.
button_read_more

Újabb képek! - WOJTYLÁS VENDÉGSÉG A PIÁROS KECSKEMÉT/PÁLOSSZENTKÚT-ZARÁNDOKLATON - BÜSZKÉK VAGYUNK RÁTOK!

A FACEBOOK - BARÁTSÁG KÖZPON-on élő közvetítés adtunk reggel 6-ótától

Feltöltés időpontja: |

Újabb képek! - WOJTYLÁS VENDÉGSÉG A PIÁROS KECSKEMÉT/PÁLOSSZENTKÚT-ZARÁNDOKLATON - BÜSZKÉK VAGYUNK RÁTOK!
Pénteken nulla-órakor indult a kisasszonynapi piarista gyalogos zarándoklat Kecskemét-Helvécia-Fölöpjakab-Pálosszentkút vonalon. A Wojtyla Ház misszió illetve a Porta Katolikus Munkacsoport ez évben aktív távgyalóglót/megfigyelőt delegált a csoportba Molnár Zoltán intézményvezető személyében. 6:10-kor kaptuk a jelentést Molnár úrtól, hogy a csapat - lehetnek vagy százan - elérte Fölöpjakab határát. Gyakorlatilag fél úton jár. A kedvük jó, lelkesek és úgy érzik, hogy probléma nélkül lelépik asz előttük levő 25 kilómétert. Portálunk olvasóinak jelezzük: a nap folyamán többször is adunk hírt a piár diákok/és tanárok, no és a Portások (tesszük hozzá büszkén!) e derék vállalásáról. Kívánjuk, hogy a Szűzanya védelmezze a századot. Ők pedig győztesen énekeljék uti céljuk elérésekor: ÁVE MÁRIA! Megjöttünk a pálos testvérek ősi kultusz-központjába....
button_read_more

A NAP SZENTJE: Kisboldogasszony

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: Kisboldogasszony
Mária születése hajnalcsillag az emberiség egén. A megváltás művének kezdete. Isten kegyelmét, szeretetét ünnepeljük, amely Máriában megjelent a világban. Mária születése öröm, ahogy minden születés öröm, mert a reményt erősíti bennünk. Valami szép, valami szent kezdődik. Szűz Mária az Egyház ősmintája. Benne fog fellobbanni a világ Világossága. Élő Vízforrás fakad majd benne. Ő lesz az akol, ahová érkezik a jó Pásztor. Nemzedékek várakozása teljesedett be azzal, hogy az idők teljességében Isten egyszülött Fia „megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett” De ma még csak az üdvösség hajnalát, Szent Anna és Joakim leányának születését ünnepeljük. Szeplőtelenül fogantatott, szeplőtelenül élt. Közbenjárása újítsa meg Egyházunkat! (Adoremusz 2004)
button_read_more

A NAP SZENTJE: SZENT KORBINIÁNUSZ püspök

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: SZENT KORBINIÁNUSZ püspök
*Châtres, Melun mellett, 680 körül. +730 (?) szeptember 8. München-Freising érseksége eredetét Korbiniánusz tevékenységére vezeti vissza, aki a 8. század elején hozzáfogott, hogy megszervezze az Egyházat Bajorországban. Életéről jól tudósít Arbeo, aki 764-től 784-ig Freising negyedik püspöke volt, és Korbiniánusz csontjait Freisingbe vitette, hogy ott ébren tartsa az első püspök emlékét. Arbeo ezzel személyes háláját is lerótta, mert gyermekkorában a szent mentette meg a vízbefulladástól.
button_read_more

Napi evangélium "Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg a népét bűneitől."

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg a népét bűneitől.
Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Miel?tt azonban egybekeltek volna, kit?nt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélekt?l. A férje, József igaz ember volt, nem akarta ?t megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ? váltja meg a népét bőneitől. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt jelenti: Velünk az Isten. Mt 1,18-23
button_read_more

A NAP SZENTJE: SZENT MÁRK, ISTVÁN és MENYHÉRT KASSAI VÉRTANÚK

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: SZENT MÁRK, ISTVÁN és MENYHÉRT KASSAI VÉRTANÚK
Körösi Márk: * Krizevac (Horvátország), 1588. Grodziecki Menyhért: * Czeszyn (Szilézia), 1584. Pongrácz István: * Alvinc (Erdély), 1582. Meghaltak: Kassa, 1619. szeptember 7. Neveik sorrendje, a régebben föltételezett születési sorrendet tükrözi. Az újabb kutatások szerint azonban valószínű, hogy éppen Márk az (születési helyéről nevezték Körösinek), aki hármuk közül a legfiatalabb volt. 1611-ben, huszonhárom éves korában iratkozott be a római Collegium Germanico-Hungaricumba, s eszerint születési éve: 1588. Születési helye a horvátországi Krizevac (= Körös). Családi neve valószínűleg Stjepinac. Középiskolai tanulmányait Grazban végezte, ugyanott hallgatott bölcsészetet is. Majd a zágrábi egyházmegye papnövendékeként került Rómába, ahonnan pappá szentelve 1615-ben tért haza. Rövid körösi tevékenysége után Pázmány érsekprímás fölfigyelt rá, és meghívta elöljárónak az Oláh Miklós prímás által létesített nagyszombati papnevelő intézetbe. 1618-ban már esztergomi kanonok, komáromi főesperes, valamint a káptalan Széplakon levő birtokának uradalmi igazgatója. Itt is kapcsolatban maradt nevelőinek és tanárainak szerzetesrendjével, a jezsuitákkal. Széplaki jószágigazatósága idején részt vett 1619 júliusában azon a nyolcnapos lelkigyakorlaton, amelyet Homonnán tartottak, s amelynek végén későbbi vértanútársa, Grodecz Menyhért letette utolsó szerzetesi fogadalmát.
button_read_more

Napi evangélium "Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van."

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van.
Abban az id?ben Jézus ezt mondta apostolainak: Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak? És mégsem hull a földre egy se közülük Atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják! Ne féljetek hát: sokkal többet értek ti a verebeknél! Ha valaki megvall engem az emberek el?tt, én is megvallom ?t Atyám el?tt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek el?tt, én is megtagadom ?t Atyám el?tt, aki a mennyekben van. Mt 10,28-33
button_read_more
Összesen: 4771 db bejegyzés
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés