Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Hírek" bejegyzések listázása
Összesen: 4728 db bejegyzés

A névadóra emlékeztek II. János Pál halálának ötödik évfordulóján a Wojtyla Házban

Feltöltés időpontja: |

Ebben az évben Nagypéntek estére esik II. János Pál halálának évfordulója, ezért a mai nap igazán különleges volt a Karol Wojtyla Barátság Központ kedvezményezettjeinek, munkatársainak és támogatóinak egyaránt, ugyanis ma tartották a Ház "kis búcsúját". Nézzék meg a Porta Tv tudósítását!
button_read_more

Dr. Bábel Balázs érsek szentbeszéde Nagypénteken - képgalériával

Feltöltés időpontja: |

Nagypéntek, megváltásunk nagy ünnepe. A Kalocsai Főszékesegyházban megünnepelték Jézus Krisztus végtelen szeretetét, életének feláldozását érettünk. Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek prédikációjában összefoglalta a szenvedés értelmét Jézus áldozatára emlékezve. Hallgassák meg a Charitas Rádió segítségével az érseki beszédet.

Napi Evangélium - „Föltekintenek arra, akit keresztülszúrtak.”

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - „Föltekintenek arra, akit keresztülszúrtak.”
Abban az időben Jézus kiment tanítványaival a Kedron völgyén túlra, ahol egy kert volt, s bement oda tanítványaival. Ezt a helyet ismerte Júdás is, aki őt elárulta, mert Jézus gyakran járt ide tanítványaival. Júdás kapott egy csapat katonát, valamint a főpapoktól és a farizeusoktól szolgákat, és kiment velük oda lámpákkal, fáklyákkal, fegyverekkel fölszerelkezve. Jézus tudott mindent, ami rá várt.
button_read_more

Dr. Bábel Balázs érsek szentbeszéde Nagycsütörtökön, az utolsó vacsorai szentmisén - képgalériával

Feltöltés időpontja: |

A Nagycsütörtök Krisztus utolsó vacsoráját, elfogatását és szenvedéseinek kezdetét idézi. Ez a nap, az Oltáriszentség szerzésének emléknapja. Az esti "utolsó vacsora miséjén" a Gloria éneklése után elnémulnak a harangok, kezdetét veszi a legmélyebb gyász. A mise végén az Oltáriszentséget őrzési helyre viszik, mindent leszednek azt oltárról ("oltárfosztás") Jézus szenvedésének és ruháitól való megfosztásának szimbolizálására. Hallgassák meg a Dr. Bábel Balázs érsek utolsó vacsorai szentbeszédét, itt a Charitas Rádió műsorán.

"Az ember egyre inkább átéli az emberi lét végességét, abszolút voltát..."

Interjú dr. Bábel Balázs Kecskemét-kalocsai érsekkel

Feltöltés időpontja: |

Közeleg húsvét. A Charitas Rádióban hagyomány hogy ilyen tájban, az egyház valamelyik jeles képviselője, hangot ad a buzdításnak, a hit megerősítésének, az evangéliumnak. Stúdiónk vendége dr.Bábel Balázs, Kalocsa-kecskeméti érsek, metropolita volt, aki Szent Pált idézve új megvilágításba helyezi a feltámadás gondolatát, mint mondotta: Jézus Krisztus feltámadása a mi életünkre is visszahatott. Farkas P. József beszélgetését szeretettel ajánljuk, minden olvasónknak, hallgatónknak.

Dr. Bábel Balázs érsek szentbeszéde az Olajszentelési szentmisén

Feltöltés időpontja: |

Ma, azaz Nagycsütörtökön délelőtt 10-kor Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek olajszentelési szentmisét mutatott be a kalocsai székesegyházban. Hallgassák meg a főpásztor prédikációját itt, a Charitas Rádión!

Napi Evangélium - „Példát adtam nektek, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg.”

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - „Példát adtam nektek, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg.”
Húsvét ünnepe előtt történt. Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor ebből a világból vissza kell térnie az Atyához. Mivel szerette övéit, akik a világban voltak, még egy végső jelét adta szeretetének. Vacsora közben történt, amikor a sátán már fölébresztette Júdásnak, Karióti Simon fiának szívében a gondolatot, hogy árulja el őt. Jézus tudta, hogy az Atya mindent a kezébe adott, s hogy Istentől jött és Istenhez tér vissza.
button_read_more

A NAP SZENTJE: GRENOBLE-I SZENT HUGÓ püspök

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: GRENOBLE-I SZENT HUGÓ püspök
*Châteauneuf d'Isčre, 1053. +Grenoble, 1132. április 1. Kevés püspök élt át olyan hosszú kormányzási időt, mint grenoble-i Hugó, méghozzá egy nehéz, viszályokkal teli időszakban. A 11. század vége és a 12. század első harmada Nyugat egyháza számára válságos időt jelentett: a pápaság, amely tudatában volt ama veszélyeknek, melyek az egyházi javakat és a papság erkölcseit fenyegették a feudális társadalmi rend részéről, megnehezült feltételek között küzdött Péter hajójának megmentéséért; a német császár pedig, aki még mindig a legfőbb világi hatalom karoling felfogását képviselte, minden fáradozását megsemmisítette.
button_read_more

Napi Evangélium - „Mit adtok nekem, ha kezetekbe juttatom Jézust?”

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - „Mit adtok nekem, ha kezetekbe juttatom Jézust?”
A betániai vacsora után a tizenkettő közül az egyik, akit karióti Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz és megkérdezte tőlük: „Mit adtok nekem, ha kezetekbe juttatom Jézust?” Azok harminc ezüstöt ígértek neki. Ettől kezdve csak a kedvező alkalmat kereste, hogy kiszolgáltassa őt nekik.
button_read_more
Összesen: 4728 db bejegyzés
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés