Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Hírek" bejegyzések listázása
Összesen: 4752 db bejegyzés

Példás összefogás a keresztfelújításoknál

Feltöltés időpontja: |

Példás összefogás a keresztfelújításoknál
Az útszéli keresztek felújítása idén is folytatódik. A Porta Keresztköre jelenleg Soltvadkerten tevékenykedik Lehoczky Ferenc polgármester meghívására, és a Történelmi Vitézi Rend Bács-Kiskun Megyei Csoportjával közösen a Zsikla-kereszt felújításán dolgozik. A közös együttműködés kettős, hiszen a vitézek kérésére a Porta bekapcsolódik Kecel után, a Kalocsai út menti kereszt megmentésébe. Ez a közös együttmunkálkodás tökéletesen fémjelzi: a szakrális értékek megmentését egyre többen érzik fontosnak, követendő példának. – A megyében már hat keresztet megmentettünk az elmúlt időszakban, melyek mindegyike a régi múltat idézi. Nagyon sok elhanyagolt keresztre találtunk, melyeket kevés ráfordítással sikerült megújítanunk, így ismét régi pompájukban díszítik az utak szélét – hangsúlyozta Vitéz Suhajda Krisztián, a Történelmi Vitézi Rend megyei csoportjának megbízott székkapitánya. – Munkánkat sokan támogatják, ki jó szóval, ki munkával, ki pénzzel. Felújítás közben többen megállnak, beszélgetnek, érdeklődnek és segítséget nyújtanak. Volt, aki a mi példánkból kiindulva saját kezdeményezésre maga is felvállalta egy-egy kereszt felújítását. Jóérzés tudni, hogy nem csak nekünk fontos a szakrális kincseink védelme. Örülünk, hogy rátaláltunk a Portára, hiszen a közös munka sikeresebb. Azt azonban sajnálom, hogy a fiatalok közül – főként vidéken – kevesen nyitottak a keresztény élet tanításaira. Reméljük, a keresztfelújításokkal részben ehhez is hozzájárulhatunk a jövőben – tette hozzá. A kelyhet is megújítják A keresztek mellett a Történelmi Vitézi Rend a kecskeméti Barátok templomának értékes kelyhét is megújítja. A nem mindennapi munkát Vitéz Hunyadi László főkapitány végzi el húsvétig, akinek eredeti foglalkozása ötvösmester.

2011 – II. János Pál pápa emlékének szól

Wojtyla-mottó „A mi oltárunk a nélkülözők böjtös asztala”

Feltöltés időpontja: |

2011 – II. János Pál pápa emlékének szól
Májusban szentté avatják II. János Pál pápát. A Karol Wojtyla néven született, s a XX. század meghatározó egyházi személyisége a kecskemétiek számára is kiemelkedő jelentőséggel bír. A róla elnevezett Karol Wojtyla Központ nap mint nap rászorulók sokaságának nyújt segítséget, és ad reményt a szebb jövőre.
button_read_more

A NAP SZENTJE: KÖLNI SZENT HERIBERT érsek

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: KÖLNI SZENT HERIBERT érsek
*Worms, 970 körül. +Köln, 1021. március 16. III. Ottó császár (983--1002) leghívebb barátja, legbefolyásosabb tanácsadója és kancellárja volt Heribert, a későbbi kölni érsek. A császár, akinek mintaképe volt Nagy Károly, világot átfogó terveket szőtt: birodalmát keresztény birodalommá akarta tenni, amelyben a császár és a pápa együttesen uralkodik. A fiatal uralkodó ókori mintaképeket is állított maga elé; Rómát az Aventinuson levő rezidenciával együtt új birodalma középpontjának tekintette. Hogy kancellárjának, Heribertnek mennyi része volt ezekben a tervekben, arról nem szólnak a források, a császár küldetésébe vetett hit azonban elevenen élhetett benne, különben aligha maradhatott volna meg mellette ilyen fontos tisztségben.
button_read_more

Napi Evangélium - "Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését."

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését.
Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk: „Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az Emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket, hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét; itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak; itt pedig nagyobb valaki van, mint Jónás.” Lk 11,29-32
button_read_more

Dr. Jeney Gábor plébános atya hirdetései - a főplébánia közösségi életéről

Feltöltés időpontja: |

Dr. Jeney Gábor plébános atya hirdetései - a főplébánia közösségi életéről
Kecskemét plébánosa, dr. Jeney Gábor atya elküldte a most következő vasárnap fölolvasandó hirdetéseit, melyeknek portálunk is szívesen ad helyet és szívből ajánl. Nagyböjt péntekjein 17 órakor keresztutat végzünk; ezeken a napokon kötelező hústilalom van, mely nem helyettesíthető imádsággal és jócselekedettel. A böjti fegyelem szabályai a betegekre nem vonatkoznak.
button_read_more

A NAP SZENTJE: OGILVIE SZENT JÁNOS jezsuita vértanú

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: OGILVIE SZENT JÁNOS jezsuita vértanú
*Banffshire, 1579. +Glasgow, 1615. március 10. Az Ogilvie-k még ma is Skócia egyik legelőkelőbb ,,klánja''. Anyja révén pedig John Ogilvie rokona volt a híres Stuart és Douglas klánnak is. A skóciai hitszakadás következtében rokonai részben katolikusok, részben protestánsok voltak. Őt magát kálvinistának nevelték. Amikor tizenhárom éves lett, apja Franciaországba küldte tanulni.
button_read_more

Napi Evangélium - "Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl mindennap a keresztjét, és úgy kövessen engem!"

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl mindennap a keresztjét, és úgy kövessen engem!
Amikor Péter apostol megvallotta, hogy Jézus a Messiás, akkor az Úr így szólt a tanítványokhoz: „Az Emberfiának sokat kell szenvednie: a vének, a főpapok és az írástudók elutasítják, megölik, de harmadnapra feltámad.” Majd így szólt mindnyájukhoz: „Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl mindennap a keresztjét, és úgy kövessen engem! Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. De aki elveszíti életét énmiattam, megmenti azt. Mit használ az embernek, ha a egész világot megnyeri is, önmagát azonban elveszíti, és romlásba dönti?” Lk 9,22-25
button_read_more

Napi evangélium: „Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené!”

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium: „Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené!”
Egyszer néhány farizeust és Heródes-párti embert küldtek Jézushoz, hogy szaván fogják őt. Azok odamentek hozzá, és megszólították: „Mester, tudjuk, hogy igazmondó vagy. Nem befolyásol a mások véleménye, és nem nézed az emberek személyét, hanem az igazsághoz híven tanítod az Isten útját. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessünk, vagy ne fizessünk?” Jézus azonban átlátott álnokságukon, és ezért így szólt: „Miért akartok tőrbe csalni? Hozzatok ide egy dénárt, hadd lássam!” Erre odavittek egyet. Ő pedig megkérdezte tőlük: „Kinek a képe és felirata ez?” Azok ezt felelték: „A császáré.” Jézus pedig így folytatta: „Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené!” Azok igen elcsodálkoztak (Jézus feleletén). Mk 12,13-17

Nap szentje: ISTENES SZENT JÁNOS

Feltöltés időpontja: |

Nap szentje: ISTENES SZENT JÁNOS
Ciudad János egyszerű, vallásos szülők fiaként Portugáliában született 1495. március 8-án. Amikor nyolc éves lett, szülei szállást adtak egy papnak, aki Madridba igyekezett és lelkesedéssel beszélt a spanyolok vallásos életéről. A fiú kipirult arccal hallgatta, s amikor a pap eltávozott, megszökött otthonról: Madridba akart menni. Miután három héten át eredménytelenül kutattak utána, édesanyja belehalt bánatába. Felesége halála után az apa belépett testvérnek a ferencesekhez.
button_read_more

Nap szentje: BOLDOG BAYS MARGIT

Feltöltés időpontja: |

Nap szentje: BOLDOG BAYS MARGIT
Svájcban, Fribourgban született földműves, vallásos szülőktől, akik vallásos nevelésben részesítették gyermekeiket. Az iskolában kitűnt tehetségével, szorgalmával. 15 éves korában ipariskolába került, a női varró szakmát sajátította el. Ebben a munkakörben dolgozott később is, közben segített otthon a házimunkában vagy a mezőn. Részt vett kisebb testvérei nevelésében is, akik szerették, ezért hajlottak szavára, akkor is, ha valami miatt hajba kaptak.
button_read_more
Összesen: 4752 db bejegyzés
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés