Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Hírek" bejegyzések listázása
Összesen: 4753 db bejegyzés

A NAP SZENTJE: BELLARMIN SZENT RÓBERT

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: BELLARMIN SZENT RÓBERT
*Montepulciano (Toszkána), 1542. október 4. +Róma, 1621. szeptember 17. ,,1542. október 4-én született. Szülei jámbor emberek voltak, különösen az édesanyja, akit Cinthiának hívtak és II. Marcellus pápa egyik nővére volt. Cinthia a jezsuita renddel páter Broët Paschasius révén ismerkedett meg. Paschasius atya a rend első tíz tagjának egyike volt, és betegsége miatt gyógyfürdő-kúrára jött Montepulcianóba. Ezt az atyát Cinthia nagyon tisztelte és szerette, s általa a jezsuitákat is, olyannyira, hogy az volt a kívánsága: bárcsak mind az öt fia beléphetne a rendbe.''
button_read_more

Napi evangélium "Vele volt a tizenkettő és néhány asszony, akiket a gonosz lelkektől és a különféle betegségektől megszabadított."

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium Vele volt a tizenkettő és néhány asszony, akiket a gonosz lelkektől és a különféle betegségektől megszabadított.
Abban az időben Jézus bejárta a városokat és a falvakat, tanított és hirdette az Isten országát. Vele volt a tizenkettő és néhány asszony, akiket a gonosz lelkektől és a különféle betegségektől megszabadított: Mária, melléknevén Magdalai, akiből hét ördög ment ki; Johanna, Heródes intézőjének, Kuzának a felesége; Zsuzsanna és még sokan mások, akik vagyonukból gondoskodtak róla. Lk 8,1-3
button_read_more

A NAP SZENTJE: SZENT KORNÉL PÁPA

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: SZENT KORNÉL PÁPA
+Centumcellae, 253. szeptember A 3. század elején mintegy ötven esztendeig a keresztények aránylag nyugodt körülmények között élhettek, de a váratlanul kitört Decius- féle üldözés ismét nehéz időket hozott az Egyházra. Fábián pápa vértanúsága után csak egy év elteltével került sor az új pápa megválasztására: 251-et írtak, amikor Kornélt a római papság köréből megválasztották. Nehéz örökséget vett át. Ráadásul Novatianus, ez a nagyon tehetséges római pap ellenpápaként lépett föl, és minden befolyását latba vetette Kornéllal szemben. Róma város hívő népe is megoszlott. A különbséget egy gyakorlati kérdés oldása okozta kettőjük között: hogyan kell az Egyháznak viselkednie azokkal szemben, akik az üldözés idején gyengének bizonyultak, megtagadták a hitüket, de most vissza akarnak térni az Egyház közösségébe? Kornél a szelídebb véleményen volt, mely szerint a bűnbánók előtt meg kell nyitni az Egyház kapuját; Novatianus ellenben a szigorú nézetet képviselte, és elutasította e bűnbánókat. A pápa zsinatot hívott össze a kérdés tisztázására, s amikor Novatianus makacsul ragaszkodott merev álláspontjához, kiközösítették.
button_read_more

Napi evangélium "Azt mondom hát neked, sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett."

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium Azt mondom hát neked, sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett.
Abban az időben egy farizeus meghívta Jézust, hogy étkezzék nála. Betért hát a farizeus házába, és ott asztalhoz ült. Élt a városban egy bűnös nő. Amikor megtudta, hogy Jézus a farizeus házában van vendégségben, alabástromedényben illatos olajat hozott. Megállt hátul Jézus lábánál. Sírt, könnyeivel öntözte Jézus lábát, majd hajával megtörölte, és csókolgatta. Végül pedig megkente illatos olajjal. Ennek láttára a vendéglátó farizeus így szólt magában: Ha ez próféta volna, tudná, hogy ki és miféle, aki érinti őt: hogy ez egy bűnös nő. Jézus akkor hozzá fordult: Simon, mondanék neked valamit. Az így válaszolt: Mester, beszélj! Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik ötszáz dénárral tartozott neki, a másik ötvennel. Nem volt miből fizetniük, hát elengedte tartozását mindkettőnek. Melyikük szereti most jobban? Úgy gondolom az, akinek többet engedett el ? felelte Simon. Helyesen ítéltél ? válaszolta Jézus. Majd az asszony felé fordulva így szólt Simonhoz: Látod ezt az asszonyt? Betértem házadba, s te nem adtál vizet a lábamra. Ez viszont könnyeivel öntözte a lábamat, és hajával törölgette. Csókot sem adtál nekem, ez meg szüntelenül csókolgatja lábamat, amióta csak bejött. Aztán te nem kented meg fejemet olajjal. Ez meg kenetet öntött a lábamra. Azt mondom hát neked, sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett. Akinek keveset bocsátanak meg, az kevésbé szeret. Aztán így szólt az asszonyhoz: Bocsánatot nyertek bűneid. Menj békével! Lk 7,36-50
button_read_more

A NAP SZENTJE: GENOVAI SZENT KATALIN özvegy

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: GENOVAI SZENT KATALIN özvegy
*Genova, 1447 április/május. +Genova, 1510. szeptember 14/15. Caterina dei Fieschi 1447 áprilisában vagy májusában született Genovában. Apja, a hatalmas Fieschi családból származó Giacomo, aki 1438--1439-ben Nápoly alkirálya volt, Katalin születése előtt meghalt. Anyja, a genovai nemes Francesca di Negro nevelte fel Katalint négy testvérével együtt.
button_read_more

Napi evangélium "Asszony, íme, a te fiad!"

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium Asszony, íme, a te fiad!
Nagypénteken: Jézus keresztje mellett ott állt anyja, valamint anyjának nővére, Mária, aki Kleofás felesége volt, és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához: Asszony, íme, a te fiad! Azután a tanítványhoz szólt: Íme, a te anyád! Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány. Jn 19,25-27
button_read_more

BETAKARÍTÁS: PORTA KÖNYV-PREMIER AZ AKADÉMIA FÖLOLVASÓTERMÉBEN

Tálasi István professzorra, a Kiskunság jeles néprajtudósára emlékeztek

Feltöltés időpontja: |

BETAKARÍTÁS: PORTA KÖNYV-PREMIER  AZ AKADÉMIA FÖLOLVASÓTERMÉBEN
Magyar néprajztudomány a 20. század derekán címmel centenáriumi néprajzi konferenciát rendezett Ortutay Gyula és Tálasi István emlékére a Magyar Tudományos Akadémia. A fölolvasó ülésen előadás hangzott el egyebek mellett a népköltészet szövegkutatási módszereiről, a magyar népmesekutatásról, a néphagyomány népszerűsítéséről, a településtörténet és a településnéprajz kapcsolatáról. A rendezvényen, a kecskeméti Porta-Barátság Könyv-műhelyben megjelent Betakarítás című, Tálasi István emlékkönyvről - melyet dr. Bárth János, a SZOTE Néprajzi Tanszékének tanára szerkesztett és amely tizenegy remek tanulmányt hordoz a tudományszervező Mester tanítványaitól - Farkas P. József főszerkesztő beszélt. (A szép és tartalmas KÖTET MEGRENDELHETŐ a Porta Egyesület címén - Kecskemét, Kossuth tér 5. - illetve megvásárolható a Budapesten, a Múzeum körút 35. szám alatti antikváriumban.)
button_read_more

MUNKATÁRSAKAT! Önkénteseket keresünk!

Feltöltés időpontja: |

MUNKATÁRSAKAT! Önkénteseket keresünk!
Legyél Te is a szegényeket-segítő programunk munkatársa. Legyél a Karol Wojtyla Barátság Központ barátja. Keresünk recepcióst, konyhai kisegítőt, családlátogatót illetve (bárhol is élhetsz! csak interneted legyen!) lengyel, angol, német illetve olasz nyelven jól beszélő nemzetközi... kapcsolattartót, levelezőt. Valamint non -profit projekt menedzsert. Ha szereted az izgalmas, érdekes kihívásokat: jelentkezz, érdeklődj, segíts! SEGÍTS! titkarsag@wojtyla.hu. Honlapunk: www.wojtyla.hu

Napi evangélium "Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ."

Feltöltés időpontja: |

Napi evangélium Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ.
Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott: az Emberfia, aki a mennyben van. Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Jn 3,13-17
button_read_more

A NAP SZENTJE: ARANYSZÁJÚ SZENT JÁNOS

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: ARANYSZÁJÚ SZENT JÁNOS
*Antiochia, 344--347 között +Komana, 407. szeptember 14. János ugyanabban az Antiochiában született, amelyben Szent Lukács és Antiochiai Szent Ignác. Családja gazdag volt, de apja, a magas rangú császári katonatiszt korán meghalt. Jánost az édesanyja nevelte, aki húszévesen maradt özvegy, és nem ment újra férjhez. Teljesen a fiának szentelte életét. Gondoskodott róla, hogy János a világi kultúrát éppúgy elsajátítsa, mint a vallási műveltséget, megóvta a nagyvárosi élet veszedelmeitől, s fia egyébként szigorú életét egy kevés kényeztetéssel ellensúlyozta. Nagy hatással volt Jánosra, aki tizennyolc éves volt, amikor megkeresztelkedett.
button_read_more
Összesen: 4753 db bejegyzés
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés