Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Hírek" bejegyzések listázása
Összesen: 4752 db bejegyzés

Napi Evangélium - "A hír hallatára Jézus így bátorította a zsinagóga elöljáróját: Ne félj, csak higgy!"

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - A hír hallatára Jézus így bátorította a zsinagóga elöljáróját: Ne félj, csak higgy!
Abban az időben, amikor Jézus a bárkával ismét átkelt a Genezáreti-tó túlsó partjára, a parton nagy tömeg sereglett köréje. Ekkor odajött egy Jairus nevű férfi, a zsinagóga elöljárója, s mihelyt meglátta őt, a lába elé borult, és nagyon kérte: „Halálán van a lányom. Jöjj, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen!” Erre ő elment vele. Nagy tömeg kísérte, és tolongott körülötte. Volt ott egy asszony, aki már tizenkét éve vérfolyásban szenvedett. Sok orvos sokféle kellemetlen kezelésnek vetette alá: Mindenét rájuk költötte, de hasztalan, egyre rosszabbul lett. Hallott Jézusról, ezért átfurakodott a tömegen, és hátulról megérintette a ruháját, így gondolkodott magában: „Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok.” És azonmód megszűnt a vérfolyása. Érezte testében, hogy meggyógyult bajából. Jézus nyomban észrevette, hogy erő ment ki belőle. Megfordult a tömegben, és megkérdezte: „Ki érintette meg a ruhámat?” Tanítványai ezt válaszolták: „Látod, hogy szorongat a tömeg, mégis azt kérdezed: Ki érintett meg?” De ő mégis körülnézett, hogy lássa, ki volt az. Az asszony félve, remegve előlépett – mert hisz tudta, hogy mi történt vele –, odaborult eléje, és őszintén bevallotta neki az igazságot. Ő így szólt hozzá: „Leányom, hited meggyógyított téged. Menj békével, és bajodtól megszabadulva légy egészséges!” Még beszélt, amikor jöttek a zsinagóga elöljárójának házából és közölték: „Meghalt a lányod. Miért fárasztanád a Mestert?” A hír hallatára Jézus így bátorította a zsinagóga elöljáróját: „Ne félj, csak higgy!” Péteren, Jakabon és Jánoson, Jakab testvérén kívül senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen. Amikor odaértek az elöljáró házához, nagy riadalmat, sok siratót és jajgatót látott. Bement és így szólt hozzájuk: „Mit lármáztok itt, miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik.” Azok kinevették. Ő azonban mindenkit kiparancsolt, maga mellé vette a gyermek apját, anyját, s kísérőivel együtt bement (a helyiségbe), ahol a gyermek volt. Megfogta a kislány kezét, és azt mondta neki: „Talita kúm”, ami annyit jelent: „Kislány, mondom neked, kelj föl!” A kislány azonnal fölkelt, és járni kezdett. Tizenkét éves volt. Azok pedig magukon kívül voltak a csodálkozástól. De ő szigorúan meghagyta, hogy ezt a dolgot senki meg ne tudja. Azután szólt nekik, hogy adjanak enni a kislánynak. Mk 5,21-43
button_read_more

II. János Pál pápa életéről szóló filmet néztek a Wojtyla Házban

Feltöltés időpontja: |

II. János Pál pápa életéről szóló filmet néztek a Wojtyla Házban
A Wojtyla Barátság Központ Molnár termében hétfőn délelőtt bemutatásra került II. János Pál pápa életét bemutató filmsorozatunk második része. Karol Wojtyla Atyánk életéről és munkásságáról szóló öt részes film második fejezete is nagyon meghatotta a jelenlévőket. A központ aktivistái a vetítés alatt zsíros kenyérrel és forró teával is vendégül látták az érdeklődőket.
button_read_more

Dr Jeney Gábor plébános atya hirdetései - a főplébánia közösségi életéről

Feltöltés időpontja: |

Dr Jeney Gábor plébános atya hirdetései - a főplébánia közösségi életéről
Kecskemét plébánosa, dr. Jeney Gábor atya elküldte a most következő vasárnap fölolvasandó hirdetéseit, melyeknek portálunk is szívesen ad helyet és szívből ajánl. Február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén este 6 órakor ünnepi szentmise és gyertyaszentelés lesz templomunkban. Jövő héten első csütörtök és első péntek lesz. Csütörtökön este 5 órakor szentségimádás, 6 órakor szentmise lesz.
button_read_more

Sándor atya heti-levele a Széchenyivárosból

Feltöltés időpontja: |

Sándor atya heti-levele a Széchenyivárosból
A széchenyivárosi Szent Család Plébánia vezetője Mons. Menyhárt Sándor ismét megküldte heti lelki-program tervüket, melyet örömmel osztunk meg olvasóinkkal. A hét ünnepei, szentjei: hétfő: Bosco Szent János áldozópap szerda: Urunk Bemutatásának ünnepe (Gyertyaszentelő Boldogasszony) csütörtök: Szent Balázs püspök és vértanú szombat: Szent Ágota szűz, vértanú Szeretettel köszöntjük azokat, akiknek a héten lesz névnapja vagy születésnapja. A jó Isten áldása legyen életükön!
button_read_more

Kerékpárral a fekete kontinensen át – 1931-1936

Feltöltés időpontja: |

Kerékpárral a fekete kontinensen át – 1931-1936
Sovány úti felszereléssel, mindössze egy hétéves kerékpárral, néhány tartalék gumival, egy sátorral, egy Contax típusú kisképes fényképezőgéppel és néhány személyes holmival vágott neki Kazimierz Nowak, a Poznańi Biztosító Társaság szerény fizetésű hivatalnoka élete nagy útjának. Az idegen kultúrák iránt olthatatlan lelkesedést érző, kalandos kedvű utazó, korábban már tett egy „kisebb” biciklitúrát az európai kontinensen, átszelve Magyarországot, Ausztriát, Olaszországot, Belgiumot Hollandiát, Romániát, Görögországot és Törökországot, majd ’28-ban eljutott egészen az észak-afrikai Tripoliig. Felfedező kedve kiváló üzleti érzékkel párosult, képes úti beszámolói bejárták Lengyelországot, s a turisztikai és földrajzi lapoknak készített feljegyzések lehetővé tették családja eltartását, és további úticéljainak elérését. Az 1931-ben útnak induló Nowak nem sokáig élvezte a komfortos közlekedés előnyeit. Mindössze Rómáig ment vonattal ahonnan már kerékpárral közelítette meg a következő megállót, Nápolyt, s innen hajóval jutott el Tripoliig, nagy kalandja első állomásáig. Biciklivel, ló-, vagy épp teveháton, csónakkal és gyalogszerrel vezetett útja északtól délig, Szudánon, Belga Kongón, Ruandán, Délnyugat-Afrikán át a Tű-fokig (Agulhas-fok), ahova 1934-ben jutott el. Visszaútja Délnyugat-Afrikán, Angolán, Belga Kongón, Francia Nyugat-Afrikán át vezetett és 1936 novemberében ért véget Algírban.
button_read_more

A NAP SZENTJE: AQUINÓI SZENT TAMÁS

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: AQUINÓI SZENT TAMÁS
*Roccasecca, 1226. +Fossanuova, 1274. március 7. Tamás a nápolyi Aquinói grófok nemzetségéből származott. Már öt éves korában a közeli montecassinói bencés kolostorba adták nevelésre. A kor fölfogása szerint családja és háza fényét kellett volna növelnie, ha nem házasság útján, legalább mint tekintélyes püspök, apát, bíboros vagy mint pápa. A nemes ifjúnak azonban nem ilyesmi forgott a fejében. Tizennégy éves korában magasabb tanulmányokra Nápolyba küldték, és itt megismerte az akkoriban kivirágzó dominikánusok prédikátor rendjét. Elhatározása, hogy életét a szent tudományoknak áldozza, 1244- ben a nápolyi domonkos kolostorba vezette, ahol a rendbe való fölvételét kérte, bár családja hevesen ellenezte, hogy kolduló szerzetbe lépjen. Rendi elöljárói még ugyanabban az évben továbbirányították tudományos kiképzésre: Rómán és Bolognán át Párizsba kellett volna mennie. Útközben, Rómától északra, testvérei útját állták, az atyai várba hurcolták és ott fogva tartották. Tamás végig ellenállt minden csábításnak, amellyel életre szóló elhatározásának visszavonására akarták bírni. Az imádságnak és a tanulásnak élt, míg végül is tizenöt hónap után a domonkosok segítségével kiszabadult. Johannes Teutonicus általános rendfőnök személyesen kísérte Párizsba.
button_read_more

Napi Evangélium - "Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Milyen példabeszéddel szemléltessük?"

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Milyen példabeszéddel szemléltessük?
Abban az időben Jézus ezt mondta a tömegnek: „Isten országa olyan, mint amikor az ember magot vet a földbe. Utána akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba szökken, maga sem tudja hogyan. A föld magától hoz termést: Először szárat, aztán kalászt, majd telt szemet a kalászban. Mikor pedig a termés engedi, az ember mindjárt fogja a sarlót, mert itt az aratás.” Majd folytatta: „Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Milyen példabeszéddel szemléltessük? Olyan, mint a mustármag, amely, amikor elvetik a földbe, kisebb minden más magnál a földön. Mikor azonban elvetik, kikel és minden kerti veteménynél nagyobb lesz. Nagy ágakat hajt, úgyhogy az ég madarai az árnyékában laknak.” Sok hasonló példabeszédben hirdette nekik az igét, mert így tudták megérteni. Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Mikor azonban egyedül volt tanítványaival, mindent megmagyarázott nekik. Mk 4,26-34
button_read_more

A NAP SZENTJE: MERICI SZENT ANGÉLA

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: MERICI SZENT ANGÉLA
*Desenzano, 1474. március 1. +Brescia, 1540. január 27. Angéla 1474-ben a Garda-tó melletti Desenzanóban született egyszerű emberek gyermekeként. Már tíz éves korában elveszítette szüleit, ezért a szomszédos Salóban élő nagybátyja vette magához nővérével együtt. A két kislány elválaszthatatlanul ragaszkodott egymáshoz. Szívesen játszottak ,,kolostort'', és két ,,karban'' imádkozták ilyenkor a zsoltárokat. Annál súlyosabb csapás volt Angéla számára nővérének váratlan halála. A gyerekes játékokat lassan fölváltották a komoly, a tökéletességre törekvést szolgáló gyakorlatok. Először, hogy remete lehessen, megszökött otthonról, de nagybátyja hazavitte. Akkor belépett Szent Ferenc harmadrendjébe, és azon volt, hogy az evangéliumi tanácsokat minél tökéletesebben valóra váltsa.
button_read_more

Napi Evangélium - "Vajon azért gyújtanak-e lámpát, hogy a véka alá vagy az ágy alá rejtsék? "

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - Vajon azért gyújtanak-e lámpát, hogy a véka alá vagy az ágy alá rejtsék?
Egy alkalommal Jézus így beszélt hallgatóihoz: „Vajon azért gyújtanak-e lámpát, hogy a véka alá vagy az ágy alá rejtsék? Nem azért-e, hogy a lámpatartóra tegyék? Semmi sincs elrejtve, hacsak nem azért, hogy nyilvánosságra jusson; és semmi sem történik titokban, hacsak nem azért, hogy napfényre kerüljön. Akinek füle van a hallásra, hallja meg!” Majd így folytatta: „Figyeljetek arra, amit hallotok! Amilyen mértékkel mértek, olyan mértékkel mérnek majd nektek is. Sőt ráadást is adnak hozzá. Mert akinek van, még kap; akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amije van.” Mk 4,21-25
button_read_more

Minden napi kenyerünket a Kiskunfélegyházi Malom adja

Feltöltés időpontja: |

Minden napi kenyerünket a Kiskunfélegyházi Malom adja
A Wojtyla Barátság Központot számtalan cég, magánszemély támogatja 2005-ös megalakulása óta. Így tesz Gulyás István a Kiskunfélegyházi Malom Kft. ügyvezető igazgatója is, aki a házunk rászorulóinak naponta 6 kg friss kenyeret küld és munkatársunk az ebédosztáskor kioszt számukra. A 2010–es évben mintegy 1600 kg finom pékáru került az éhezők asztalára. Kimondani is hihetetlen, hogy az elmúlt 5 és fél évben 8800 kg friss kenyér fogyott el. A több tonnányi pékáru nemcsak a szürke hétköznapokon segíti a nálunk étkező embereket -akiknek sok esetben még kenyérre sem telik - hanem az ünnepeket is szebbé teszi. Kis statisztikánk a ház dolgozóit igencsak meglepte. Ezúton is szeretnénk ezt a sok segítséget megköszönni és Karol Wojtyla atyánk égi áldását kérni Gulyás István igazgató úrra, aki minden nap támogatja a város szegényeit... Ahogyan imánkban nap, mint nap el is mondjuk, beteljesedik rajta keresztül is az áldás: "...Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma..."
button_read_more
Összesen: 4752 db bejegyzés
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés