Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » "Hírek" bejegyzések listázása
Összesen: 4752 db bejegyzés

A NAP SZENTJE: AVILAI NAGY SZENT TERÉZ

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: AVILAI NAGY SZENT TERÉZ
*Avila, 1515. március 28. +Alba de Torres, 1582. október 4. Teréz abban a történeti korszakban élt, amikor a spanyol királyság kultúrája fénykorában és hatalma csúcsán állt. A család ősei oroszlánként harcoltak a mórok ellen, és ismételten inkább felgyújtották a várukat, mintsem átadják az ellenség kezére. Teréz szintén harcra született.
button_read_more

Napi Evangélium - "Féljetek attól, akinek hatalma van, hogy kárhozatra vessen."

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - Féljetek attól, akinek hatalma van, hogy kárhozatra vessen.
Egyszer olyan nagy tömeg gyűlt Jézus köré, hogy csaknem agyontaposták egymást. Így beszélt akkor tanítványaihoz: Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól! Nincs olyan rejtett dolog, amely napfényre ne kerülne; sem olyan titok, amely ki ne tudódnék. Amit szűk körben bizalmasan mondtatok, nyilvánosan elbeszélik, és amit zárt ajtók mögött fülbe súgtatok, szájról szájra adják. Mint barátaimnak, azt mondom nektek: ne tartsatok azoktól, akik megölik a testet, de többre nincs hatalmuk. Megmondom nektek, kitől féljetek. Féljetek attól, akinek - azonfelül, hogy megöl - arra is hatalma van, hogy kárhozatra vessen. Újból mondom: ettől féljetek! Nemde öt veréb sem ér többet, mint két krajcár? Isten mégsem feledkezik meg egyetlenegyről sem. Sőt, számon tartja fejetek minden hajszálát is. Ne féljetek tehát! Sokkal többet értek ti, mint a verebek. Lk 12,1-7
button_read_more

A Városházáról jelentjük: megalakult Kecskemét új közgyűlése

Feltöltés időpontja: |

A Városházáról jelentjük: megalakult Kecskemét új közgyűlése
Megtartotta első, alakuló ülését Kecskemét újonnan megválasztott képviselő-testülete. A közgyűlésnek a következő négy évben a polgármesterrel együtt 22 tagja lesz. Dr. Zombor Gábor munkáját négy alpolgármester segíti. Ennek egyik oka a korábbiakhoz képest sokkal több feladat, hiszen a testület tagjainak száma csak kétharmada a korábbinak, a bizottságok száma pedig kilencről ötre csökkent. Ma reggel ökumenikus áldásra gyűlt össze Kecskemét új képviselőtestülete a Nagytemplomban. Ezt követően, kilenc órakor kezdődött a Városháza Dísztermében az alakuló ülés, amelyen levetítették Schmidt Pál köztársasági elnök videóüzenetét, aki arra biztatta a testületet: tegyék félre a pártpolitikát, és helyezzék előtérbe az önkormányzati érdekeket. A vetítés után dr. Erdei Attila, a Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatta a jelenlévőket a választás eredményéről, és átadta a polgármester és a képviselők bársonybevonatú megbízóleveleit.
button_read_more

A NAP SZENTJE: SZENT I. CALLISTUS PÁPA

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: SZENT I. CALLISTUS PÁPA
+ Vsz. 222. A pápák életéről a 2. századig meglehetősen keveset tudunk. Legtöbbjüknek csak a neve maradt fenn, sőt néha az is nehezen követhető a hagyomány folyamatában. A 3. századtól azonban a pápák egyre határozottabb alakot öltenek mint az egyháztörténelem főszereplői. Közéjük tartozik Callistus pápa is.
button_read_more

Napi Evangélium - "Jaj nektek, törvénytudók! Lefoglaltátok a tudás kulcsát."

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - Jaj nektek, törvénytudók! Lefoglaltátok a tudás kulcsát.
Jézus egy lakomán így korholta a farizeusokat: Jaj nektek, akik síremléket építetek azoknak a prófétáknak, akiket a ti atyáitok megöltek! Ezzel is csak azt igazoljátok, hogy helyeslitek atyáitok cselekedeteit, és egyetértetek velük: azok megölték őket, ti meg sírt készítetek nekik. Nem hiába mondja Isten bölcsessége: Prófétákat és apostolokat küldök hozzájuk. Némelyeket közülük megölnek, másokat üldözni fognak. E nemzedéknek számot kell adnia minden próféta véréről, amelyet kiontottak a világ kezdetétől, Ábel vérétől egészen Zakariás véréig, akit az oltár és a templomépület között megöltek. Igenis, mondom nektek: felelősségre vonják mindezért ezt a nemzedéket. Jaj nektek, törvénytudók! Lefoglaltátok a tudás kulcsát. Magatok nem mentetek be vele, az odaigyekvőket pedig megakadályozzátok. Amikor ezeket elmondta nekik, az írástudók és a farizeusok nagy felháborodásukban különféle kérdésekkel kezdték faggatni. Azon fondorkodtak, hogy rajtakapják valami olyan kijelentésén, amellyel vádolhatják. Lk 11,47-54
button_read_more

Napi Evangélium - "Elhanyagoljátok az igazságosságot és az Isten szeretetét."

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - Elhanyagoljátok az igazságosságot és az Isten szeretetét.
Egy farizeus lakomáján így beszélt Jézus az asztalnál ülőkhöz: Jaj nektek, farizeusok! Tizedet adtok mentából, rutából és minden apró veteményből, de elhanyagoljátok az igazságosságot és az Isten szeretetét. Ezt meg kell tenni, azt meg nem szabad elhagyni! Jaj nektek, farizeusok! Szeretitek a főhelyeket a zsinagógában, és a köszöntéseket a nyilvános tereken. Jaj nektek! Olyanok vagytok, mint azok a sírok, amelyeket kívülről nem lehet észrevenni. Az emberek fölöttük járnak ? anélkül, hogy tudnák. Erre egy törvénytudó méltatlankodni kezdett: Mester, ha ilyeneket mondasz, minket is gyalázol. Ő azonban így folytatta: Jaj nektek is, törvénytudók! Elviselhetetlen terheket raktok az emberekre, ti magatok azonban még egy ujjal sem segítetek azokat a terheket hordozni. Lk 11,42-46
button_read_more

Napi Evangélium - "Adjátok inkább oda a rászorulóknak azt, amitek van, és akkor majd mindjárt tiszták lesztek egészen!"

Feltöltés időpontja: |

Napi Evangélium - Adjátok inkább oda a rászorulóknak azt, amitek van, és akkor majd mindjárt tiszták lesztek egészen!
Egyik beszéde alkalmával meghívta Jézust egy farizeus, hogy étkezzék nála. Ő el is ment, és asztalhoz telepedett. Amikor a farizeus látta, hogy Jézus étkezés előtt nem mosott kezet, megütközött rajta. Az Úr ekkor így szólt hozzá: Ti, farizeusok, tisztán tartjátok ugyan a pohár és a tál külsejét, de belül tele vagytok rablással és gonoszsággal. Esztelenek! Hát nem az alkotta a belsőt, aki a külsőt is? Adjátok inkább oda a rászorulóknak azt, amitek van, és akkor majd mindjárt tiszták lesztek egészen! Lk 11,37-41
button_read_more

Napi Evangélium - "Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét."

Feltöltés időpontja: |

Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk: Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az Emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket, hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét; itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak; itt pedig nagyobb valaki van, mint Jónás. Lk 11,29-32
button_read_more

A NAP SZENTJE: BOLDOG GRIESINGER JAKAB

Feltöltés időpontja: |

A NAP SZENTJE: BOLDOG GRIESINGER JAKAB
*Ulm, 1407. +Bologna, 1491. október 11. Dietrich Griesinger tehetős molnár volt Ulmban. Feleségével együtt kitűnt élő hitével, nagy jótékonyságával, erkölcsi szigorúságával és jámborságával. Második gyermekük volt az 1407-ben született Jakab. Testileg és lelkileg apjára hasonlított s kedvence is lett. Alapos kiképzést kapott az olvasásban, írásban, számolásban és a latinban, de nem a kereskedői vagy a papi hivatást választotta. Az Ulmban meghonosodott üvegfestészet vonzotta. Tanulóideje alatt gazdag technikai tudást sajátított el.
button_read_more

Sándor atya heti-levele a Széchenyivárosból

Feltöltés időpontja: |

Sándor atya heti-levele a Széchenyivárosból
A széchenyivárosi Szent Család Plébánia vezetője ismét megküldte heti lelki-program tervüket, melyet örömmel osztunk meg olvasóinkkal. A hét ünnepei, szentjei: Csütörtök: Szent I. Kallixtusz pápa és vértanú péntek: Avilai Szent Teréz szűz és egyháztanító szombat: Alacoque Szent Margit Mária szűz, Szent Hedvig szerzetesnő
button_read_more
Összesen: 4752 db bejegyzés
Hirdetés PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés