Kezdőlap
YouTube
Facebook
RSS csatorna
E-mail küldése
Kezdőlap » Rólunk

A BOLDOG KAROL WOJTYLA BARÁTSÁG KÖZPONT KÜLDETÉSI NYILATKOZATA

A Szent Wojtyla Barátság Központ segély-szervezet. Keresztény alapértékekre, mindenek előtt az Evangéliumra, illetve Szent János Pál tanítására épül.

Jelszavunk: A MI OLTÁRUNK A SZEGÉNYEK BÖJTÖS ASZTALA!

Legfőbb küldetésünk: a közösség építés, a gyengékkel, a megkeserítettekkel, az árvákkal, a betegekkel közös imádság és munka; a szegény testvéreink iránti való elkötelezettség. A szegények földi és égi jókkal való ellátása. A magunk humanitárius eszközeivel, a tudásunk legjavát adva, - fajra, nemre, vallásra, politikai hovatartozásra való tekintet nélkül - igazából életeket/lelkeket mentünk. Hisszük, hogy az átláthatóan felhasznált anyagi támogatást, a kiosztott segélyeket, az alkalmazott orvosi segítséget, és egyebeket - Támogatóinkkal együtt - képesek vagyunk Életté, közvetlen kegyelemmé változtatni!

Alapelvünk, hogy alacsony működési költségek mellett, a lehető leghatékonyabban végezzük a caritas munkát. Költségeink minimalizálását átgondoltan szervezzük, azért, hogy optimalizáljuk a házunk működési folyamatait.

Hisszük, hogy szakmai felkészültségünk, magas minőségi törekvéseink és az erőforrások optimális felhasználása elősegítik az élet- és lélekmentés hatékonyságát.

Bízunk az önkéntes munka alkotó erejében. Lehetőséget biztosítunk az önkéntesek számára, hogy alapértékeink elfogadása mellett, saját tehetségüket is kamatoztathassák és kibontakozhatnak a segítő és fejlesztő munka területén.

XVI. Benedek pápa azt mondta:

„Megerősítem, amit nagy Elődöm, II. János Pál enciklikájában írt, amikor kifejezte a katolikus Egyház együttműködési készségét más egyházak és közösségek karitatív szervezeteivel. Hiszen valamennyien azonos alapmotivációból kiindulva tevékenykedünk, és ugyanazt a célt tartjuk szemünk előtt: egy igaz humanizmust, mely az emberben fölismeri Isten képmását, és segíteni akar neki, hogy életét ezen méltóságának megfelelően valósítsa meg.”

A Jóistennek, a társaságában, a Mennyben lakó Karol Wojtyla atyánknak, fővédnökeinknek és támogatóinknak köszönhetően – a 2005-ös intézményalapítás után – 2009. május 24-én végre teljes pompájában megnyithatta kapuit a Wojtyla Károlyról elnevezett szociális központ, közművelődési intézmény, találkozóhely, és barátságház. A szalagot a bejárat előtt többek között: Ewa Filipiak, Wadowice város polgármester asszonya, Dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskemét érseke, dr. Zombor Gábor, Kecskemét polgármestere vágta el.

Ewa Filipiak, Wadowice (volt) polgármestere közvetítésünkkel lett városunk jeles barátja.

Lengyelországban és Hazánkban a két nép harcos támogatója. Ma már nem dolgozik a városházán. Azonban az új városvezető, tovább folytatja az előbbiek aktivitását.

Ettől a naptól kezdve folyamatosan gazdagítva a szolgáltatásainkat immár valódi otthonban fogadjuk azt a másfél száz embert, akik szükségét szenvedik ételnek, ruhának, a normális, célszerű élet legfontosabb elemeinek is. Immár kiteljesedhet az Alapító Dokumentumban megfogalmazott program, cselekvés.

A Mű – amelynek létrehozását csodás módon segítette az égből Wadowice szülötte – törekvéseivel kifejezni kívánja a lélekből élő, de földi erőforrásokra, táplálékra szoruló ember és a gondoskodó Atya, a kenyeret és halat az éheseknek megszaporító Jézus misztériumát; de bizonyság a Ház elé került Szent szobra is.

A létesítmény egyszerre/együtt szociális intézmény, rehabilitációs központ, imaház, kiállító terem és művelődési ház. Az alapítók és munkatársaik lelkesedésükkel méltó emléket kívántak állítani a Szent II. János Pál pápa Istentől megáldott világjavító szolgálatának. A „Non abbiate, paura! Ne féljetek!” teológiájának.

Már a kezdeményező ötlet is, majd később a szervezés és az építkezés üteme és menete felkeltette az ország, a város, illetve a határokon kívül élő Karol Wojtylát tisztelő hívek érdeklődését, szimpátiáját. Az építés stációit is zarándokok követték, figyelték, sokasodtak a donátorok, segítők és támogatók. A forráshiányos beruházás egy percig sem akadt meg az anyagiak hiányában. Azóta is minden anyag, eszköz megérkezett a szükséges időben, csodával határos módon. Kialakult egy imaközösség is, és egy szociális munkaközösség.

Az intézmény jelenleg 120 embernek ad naponta térítésmentesen meleg ebédet, és szükség szerint reggelit. Egyre kiteljesültebbek a különböző közművelődési, szabadidős, ismeretterjesztő foglalkozások. Orvosi, életmódbeli, jogi tanácsadások/előadássorozatok. Lelki kurzus – Kirándulások – kiállítások, rehabilitációs tanácsadás. A Ház animátorai, személyi referensei párbeszédet folytatnak a beutaltakkal, hogy mindennapi gondjaikhoz, bajaikhoz adjanak útmutatást, segítséget, kínáljanak lelki támaszt, vigaszt; konkrét segítséget.

Az intézet gondozotti körébe a Családsegítő Szolgálaton keresztül, illetve a plébániai Katolikus Charitas Csoportok ajánlásával lehet bejutni. Házunknak van három kistárgyalója, egy díszterme, és egy tágas ebédlője, amelyekben a patronáltakkal tudnak foglalkozni a szakemberek. Az intézmény főbb tervei között szerepel, hogy egy szomszédos ingatlan megvásárlásával újabb tereket nyerjen szeretet teljes munkálataihoz.

Végül Ferenc pápát idézem:

A világias gondolkodás nem ismeri, nem akarja hallani, elrejti a szegénység szót, nem szeméremből, hanem mert lenézi azt. A világi gondolkodás nem szereti Isten Fiának útját, aki lealacsonyodott, szegénnyé lett, hogy egy legyen közülünk. Az evangéliumi gazdag ifjú megtartotta az összes parancsolatot, de félt a szegénységtől, és szomorúan távozott.

Szükség van arra, hogy jól kezeljük a javakat, ez kötelességünk, mert a javak Isten ajándékai. Azonban amikor ezek a javak szívünkbe lépnek és irányítanak bennünket, akkor elveszítjük életünket.

A mi Anyaszentegyházunk szegény, Isten szereti a szegényeket. Tegyük fel tehát a kérdést: Milyen az én lelkületem a szegénységet illetően?

Ne feledjük, hogy a nyolc boldogság közül az első: „boldogok a lélekben szegények”, akik nem ragaszkodnak a gazdagsághoz, az e világi hatalmakhoz.

Szolgálatunkban maga Jézus ragyog fel.

Hirdetés
A szervezetet a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjahirdetés
PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése PDF letöltése hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés hirdetés