Május 23. csütörtök, Dezső
Hírek, események 2011. április 28. 23:57

Közeleg II. János Pál boldoggá avatása Rómában - a kecskeméti Wojtyla Ház delegációja hamarosan indul

Közeleg II. János Pál boldoggá avatása Rómában - a kecskeméti Wojtyla Ház delegációja hamarosan indul
Szent Péter téren már az utolsó simításokat végzik, hogy május elsején ragyogó szépségében fogadhassa a II. János Pál boldoggá avatására érkező zarándokok sokaságát. A balodali kolonnádok oszlopsorai között II. János Pál híres szavai díszelegnek: „Tárjátok ki a kapukat Krisztus előtt.” Szemben a jobboldali kolonnádok között 26 éves pápaságának leghíresebb jelenetei láthatók, két-két évet egy jelenet eleveníti fel, pl. amely a jeruzsálemi szentély siratófala előtt ábrázolja Őt, egy másik képen Teréz anyával látjuk, az utolsók között szerepel az olasz parlamentben tett látogatása és végül földi élete végének dátuma: 2005. április 2. 21 óra 37 perc. Az immár valóban küszöbön álló szertartást számos apró és nagy gesztus előzi meg. Eddig 2200 újságíró kért akkreditációt, hogy kísérje az eseményeket. A hírt a Szentszék sajtóirodája közölte ezekben a napokban.

Április 29-étől kezdve a boldoggá avatásra érkező hívek a busz és földalatti 1 eurós jegyeken az imádkozó pápa képével találkozhatnak. 500 ezer ilyen busz-jegy kerül forgalomba a római tömegközlekedési vállalat, az ATAC kezdemé-nyezésére. A jegyek az újságárusoknál és a metrómegállókban kaphatók főként a Vatikán környékén. Az ATAC ezzel egyben szeretné a figyelmet arra is fel-hívni, hogy lehetőleg mindenki személygépkocsi helyett buszra szálljon, nehogy teljesen megbénuljon ezekben a napokban a város forgalma.
A Vatikáni Könyvkiadó engedélyt adott arra, hogy II. János Pál eredeti szavai dalszöveggé váljanak. „Ne féljetek, kérlek benneteket, alázattal és bizalommal könyörögök, engedjétek meg Krisztusnak, hogy beszéljen az emberekhez… Az Ő szavai az élet, igen az örökélet szavai.” Ez a beszédrész II. János Pál pápasá-gának kezdetén, 1978. október 22-én hangzott el és mindjárt világhírű vált. Ezek a szavak most „Ne féljetek” címmel egy dal szövegét alkotják, az előadó egy olasz fiatal, Matteo Setti, nemzetközi hírnevű musical énekes. „Az élet ritka ajándékai közé tartozik, hogy olyan dalt adok elő, amelynek szövegét Wojtyla pápa beszéde tartalmazza. Ez a dal tisztelgés II. János Pál nagy kommunikációs ereje és karizmája előtt” – mondta Matteo Setti. A Ne féljetek c. dalt a nagy rá-dióállomások rendelkezésére bocsátották és készülnek a különböző nyelvű vál-tozatok.
II. János Pál ezer gondolata a világhálón. A boldoggá avatásra készülve a Lélek-ben Megújulás mozgalom a világhálón, IPhone-on és IPad-en is hozzáférhetővé teszi „A Szentlélek evangéliuma II. János Pálnál” c. könyvet, amely a pápa ezer reflexióját, gondolatát, imádságát tartalmazza. Az összeállítást Salvatore Martinez a Lélekben Megújulás elnökének neve fémjelzi. „II. János Pál nagysá-ga Istennel való kapcsolatának spirituális erejében rejtőzik. Ő igaz ember volt, igazi hívő, Isten igazi barátja. A könyv II. János Pál páságából a szív gondolata-inak állít emléket - mondta Salvatore Martinez.
A Szentföld katolikus püspökeinek szavai szerint II. János pápa a hit, a párbe-széd, a béke, és az emberi szenvedés törhetetlen tanúja volt. A püspökök arra kérik papjaikat, hogy tájékoztassák a híveket a boldoggá avatásról, amelyet Je-ruzsálemben és Betlehemben a II. János Pál Alapítvány épületében élő TV köz-vetítésben is követhetnek május elsején. Ezen jelen lesz Szalám Fájjad palesztin miniszterelnök is, míg Fouad Twal jeruzsálemi római katolikus pátriárka május elsején ünnepi hálaadó szentmisét mutat be Boldog II. János Pál tiszteletére.
Lengyelországban a hagyományos május elsejei ünnepségeket ezúttal Varsóból átteszik Szczecinbe, mivel az országban most ezt a napot főként a „boldog” len-gyel pápának szentelik. A szertartás megelőző éjszakán az egész országban a fiatalok imavirrasztást tartanak és hangversenyekkel és hálaadó szentmisékkel ünneplik nagy honfitársuk boldoggá avatását. A pápa szülővárosában, Wadowicében szabadtéri szentmisét mondanak, amelyen jelen lesz Donald Tust miniszterelnök. Május elsején Varsóban a művészek belvárosi templomában le-leplezik a Boldog II. János Pálnak dedikált első oltárt. A pápa egykori magántit-kára, Stanislaw Dziwisz bíboros húsvéthétfőn Gniezóban azt mondta, hogy II. János Pál Lengyelország nagy védőszentjeinek sorába illeszkedik, ő a hit, a re-mény, a szeretet és a nemzeti identitás új tartóoszlopa.
Végül egy 2001-ből származó érdekes tanúbizonyság. Rádiónk olasz nyelvű munkatársa, Joseph Ratzinger bíborost kérdezte II. János Pál 20 éves pápaságá-ról, amely egybeesett azzal, hogy ő 20 éve állt akkor a Hittani Kongregáció élén. „
A Szentatyával való hétköznapi találkozások jelentik számomra a legszebb él-ményt, azt amikor a szív beszél a szívhez azzal a közös akarattal, hogy együtt szolgáljuk az Úr Jézust… A pápa mindenekelőtt nagyon jó ember. Nyitott szívű, viccelődő ember, akivel jókedvűen, fesztelenül lehet beszélgetni. Ám nem va-gyunk mindig rózsaszín felhők szárnyán, a valós élet talaján járunk….A pápa jósága újból és újból lenyűgöz. Tudom azt is, hogy milyen nagy a műveltsége, de a legnagyobb hatást az teszi rám, hogy mennyire közvetlen és mennyire jó-zan, két lábbal jár ezen a földön.”
 

Kövessen minket a Facebookon is!

Címkék: Karol Wojtyla