Július 12. péntek, Dalma, Izabella
Hírek, események 2005. november 22. 16:30

Fontos a lakók véleménye

Képgaléria
Fontos a lakók véleménye
A hulladékszállítás sorsa Kecskeméten címmel felmérést végzett a Porta Egyesület. Kérdőív segítségével kikérte a városlakók véleményét a civil szervezet: a település polgárai a rendelkezésükre álló információk, személyes tapasztalataik alapján hogy gondolják, ki és hogyan lássa el a jövőben a hulladékszállítás feladatát?
Nagy példányszámban, postaládás terjesztéssel eljutottak a háztartásokba a kérdőívek, valamint városi rendezvényeken a szervezet aktivistái kérdezték a kecskemétiek témával kapcsolatos véleményét. Összesen 733 kérdőív érkezett a Porta Egyesülethez. A felmérés megkezdésekor egy hosszabb 23 kérdésből álló kérdőívvel dolgozott az egyesület (1-es kérdéssor - ebből 78 darabot töltöttek ki), majd a lakosok javaslatai alapján tömörítette, egyszerűsítette ezeket a kérdéseket (2-es kérdéssor - ebből 655 darabot töltöttek ki). A kérdéseket elemezve 2-es kérdéssor: A Kérdőív 15 kérdést, illetve egy megjegyzés rovatot tartalmaz, ahová mindenki leírhatja saját gondolatait a témával kapcsolatosan. 1. Megfelelő-e a kecskeméti hulladékszállítás színvonala? (értékelje ötös skálán) 1 30 2 72 3 202 4 230 5 121 Nem válaszolt: 0 A hulladékszállítás színvonalát -ötös skálán értékelve- a válaszadók 18 százaléka nagyon jónak, 35 százaléka jónak, 31 százaléka átlagosnak, 11 százaléka nem túl jónak, 5 százaléka rossznak tartja. 2. Véleménye szerint Kecskeméten a hulladékszállítás színvonala összhangban áll- e a fizetendő díj összegével? (értékelje ötös skálán) 1 69 2 86 3 243 4 179 5 76 Nem válaszolt: 2 Elmondható az is, hogy a többség ezt a színvonalat és a fizetendő díj összegét összhangban látja, ez a válaszadók 37 százaléka. 12 százalék nagyon magasnak, 13 százalék magasnak tartja a fizetendő összeget. 27 százalék szerint kedvező, 11 százalék szerint nagyon kedvező a hulladékszállítási díj. 3. Ha a szemétszállítást végző Városgazdasági Kft. egyesülne a városi önkormányzat többségi tulajdonában lévő Hulladéklerakó Kft-vel, Ön szerint egy regionálisan is versenyképes, erős, minőségi szolgáltatást végző cég jönne létre? Igen 430 Nem 215 Nem válaszolt: 10 66 százalékos azoknak az értéke, akik a VG Kft. és a Hulladéklerakó Kft. egyesülésétől minőségi változást várnak, és akik nem bíznak ebben 34 százalék. 4. Ha a szemétszállítást végző Városgazdasági Kft. egyesülne a városi önkormányzat többségi tulajdonában lévő Hulladéklerakó Kft-vel, Ön szerint profitja érdekében jelentősen fogja növelni az árakat? Igen 485 Nem 163 Nem válaszolt: 7 De a többség (74%) mindenképpen áremelkedésre gondol az egyesülés kapcsán. 5. Szeretné-e azt, ha a városi önkormányzat érdemben bele tudna szólni a hulladéklerakó működésébe? Igen 573 Nem 78 Nem válaszolt : 4 6. Szeretné-e azt, ha a multinacionális társtulajdonos érdemben bele tudna szólni a szemétszállítási díj alakulásába? Igen 192 Nem 451 Nem válaszolt: 12 Csupán a megkérdezettek 13 százaléka nem szeretné, ha Önkormányzat érdemben bele tudna szólni a hulladéklerakó működésébe, és 69 százalékos azoknak az aránya, akik nem szeretnék, ha a multinacionális társtulajdonos érdemben beleszólna az ár meghatározásába. 7. Ha nő a szemétszállítás díja, elvárható-e a színvonal növekedése is? Igen 407 Nem 239 Nem válaszolt: 9 Áremelkedés esetén 62 százalék, aki a hulladékszállítás színvonalának növekedésében is bízik, 38 százalék a díj emelkedésétől függetlennek tartja a színvonal növekedését. 8. Hány százalékban legyen a multinacionális cég az Önkormányzat mellett tulajdonostárs a szemétszállítás szolgáltatásában? 25% 206 25-50% között 265 50% 104 50% fölött 46 Nem válaszolt: 28 O%: 6 A válaszadók 31 százaléka arra voksolt, hogy 25 százalékban, 40 százalék azt mondja 25-50 százalék között, 16 százalék 50 százalékot, 7 százalék 50 százalék fölötti értéket szavaz arra, hogy milyen arányban legyen a multi tulajdonostárs az Önkormányzat mellett. 9. Mindegy, kinek a tulajdonában van a szemétszállítással foglalkozó cég, csak jó munkát végezzen, és ne emelje a díjakat? Igen 439 Nem 209 Nem válaszolt: 7 67 százalék azt mondja, mindegy kinek a tulajdonában van a hulladékszállítás, csak jó munkát végezzen. 10. Amennyiben nem jön létre a két cég összeolvadás, élvezzen-e elsőbbséget, kiemelt figyelmet és kiemelt önkormányzati fejlesztési támogatást a VG Kft.? Igen 529 Nem 109 Nem válaszolt: 17 Amennyiben nem jön létre a két cég összeolvadása, 81 százalékban az a vélemény, hogy a VG Kft. kiemelt figyelmet, és fejlesztési támogatást kapjon. 11. Hogyan értékeli, ha eladja az Önkormányzat a Városgazdasági Kft-t? A város komoly bevételhez jut 123 A város vagyonát érték alatt árusítják ki 294 A szemétszállítás színvonala nő 66 A szemétszállítás színvonala nem változik 140 A Városgazdasági Kft. eladásával kapcsolatban az a többség véleménye, hogy fennáll a veszélye annak, hogy a város vagyonát érték alatt árusítják ki (45 százalék), és a szemétszállítás színvonala nem változik majd (21 százalék), 19 százalék szerint komoly bevételre tesz szert ezzel a város, 10 százalék szerint színvonal növekedése nélkül. 12. Ön szerint ki legyen nagyobb ráhatással a hulladékszállítási és hulladéklerakási díjakra? Önkormányzat 591 Multinacionális cég 46 Nem válaszolt: 18 A kérdőív végén megjelenik az a kérdés, ami összegzése az Önkormányzat és a multi ráhatásának a díjakra, 90 százalék mondja, hogy az Önkormányzat legyen ebben a meghatározó szereplő. 13. Véleménye szerint, politikai kérdés-e a szemétszállítási szolgáltatás helyzete Kecskeméten? Igen 343 Nem 303 Nem válaszolt: 9 A kecskemétiek 52 százalékban politikai ügynek gondolják a hulladékszállítást. 14. Véleménye szerint, fontos közügy-e a szemétszállítási szolgáltatás helyzete Kecskeméten? Igen 594 Nem 50 Nem válaszolt: 11 90 százalék pedig fontos közügyként határozta meg a hulladékszállítás helyzetét. 15. A felsoroltak közül Ön szerint melyekkel erősödne a szemétszállítás színvonala Kecskeméten? (osztályozza fontosságát 1-5 ig): kukaürítés hetente kétszer, 4,13 Közterületen is elhelyezett hulladéktartályok 4,18 szelektív hulladékgyűjtés mihamarabb, 4,25 közterületi szemetelők szigorú büntetése 4,25 modern kukásautók, 3,81 kukák kulturáltabb ürítése 4,19 adjunk több közpénzt a szemétszállító cég fejlesztésre 3,51 a cégvezetés javításával 3,57 a szemétszállítás nagyobb ellenőrzésével, 3,89 a díjhátralékosok elleni határozottabb fellépéssel 4,08 a szolgáltatást végző cég szervezeti-működési átalakításával 3,46 A szemétszállítás színvonalának erősödését a lakosság legnagyobb mértékben a következőktől várja: szelektív hulladékgyűjtés, a közterületi szemetelők szigorúbb büntetése közterületen elhelyezett minél több hulladéktartály, a kukák kulturáltabb ürítése, a díjhátralékosok elleni határozottabb fellépés. Megjegyzések: Tapasztalataim szerint a lakókörnyezetünkben lelkiismeretesen, becsületesen elviszik a hulladékot, és így is végzik munkájukat. Még mindig sokan nem törődnek a környezetükkel. Talán őket kellene felvilágosítani arról, hogy milyen iszonyú károkat okoznak a tudatlanságukkal, nemtörődömségükkel. Úgy érzem az eladással úgy járunk, mint a kábeltelevízió szolgáltatással. A Fibernetnél is az ár és a színvonal nincs összhangban. A szemétszállítás hatékony gazdálkodással működhet. Nem hiszem, hogy szükség lenne az eladásra. Az önkormányzat jó döntésében bízunk!!! Katasztrófa… Nem szabad eladni a VG KFT-t!!! Rendszeres közterület felügyeletet és büntetést!! Külterületeken konténerek elhelyezése, hogy a földutakon, erdőkben a szemetelés megszűnjön. Külterületi szemelőket megbüntetni!! Nagyobb figyelmet fordítani a kukák ürítésére az évenkénti lomtalanításokat jónak tartom. Jobban, hatékonyabban kellene elkérni a közterület felügyeleti ellenőrzéseket, a csikkeket eldobó, szemetelő embereket büntetni!! A közterületek rendszeres tisztántartása, ellenőrzése és szigorúan büntetni a randalírozókat, szemetelőket. A jelenlegi szolgáltatás megfelel. A szemétszállító munkások ne hagyjanak kukaürítés után szemetet maguk után és ne túrják a kukát ürítés előtt!! A szemétszállítás megfelelő, a lomtalanítás is, (félévenként nagyon fontos). A fák száraz ágait elégetni és elszállítani viszont nem tudják. A közterület felügyelő nem azért van, hogy járja az utcákat!? Miért szabad egyeseknek szétdobálni az utcán a szemetet!? Hogy lehetséges, hogy 110 l edényért közel 1 ezer Ft-ot fizettem, most 60l edényért több, mint 2700 Ft-ot?! Miért velem, egyedülálló rokkantnyugdíjassal fizettetik ki a város vezetőinek rokonságának szemetét, akik 70 év fölöttiek?! És egyéb nyugdíjasoké, akik 80.000 feletti jövedelemmel rendelkeznek? Elég a kukát hetente üríteni. Néhány elvetemült kisebbségi lakos állatdögöket és állati belsőségeket dobál más szemetesedényébe! Nehezményezem, hogy a kisebbségek által lakott területek, szemetesek, elhanyagoltak, méltatlanok. Őket a segélyen kívül némi tájékoztatásban is kéne részesíteni kötelezettségeikről!!! Egy társasház nevében kérem, hogy a szemétszállítás közben lehullott hulladékot is szedjék össze, a kukákat tegyék úgy vissza! A „kukákból élők” megrendszabályozása, „kultúrára” nevelése, a konténereket csak a bérlők használják és az teljesen idegen emberek ürítsék bele szemetüket! A hibás kukák (VG Kft. tulajdonában lévők) folyamatos ellenőrzése és ezek időbeni kicserélése. A változásokról pedig ne csak kikérjék a véleményünket, hanem meg is valósítsák számunkra megfelelő módon. Más szabályozás a kuka mellé rakott szemétszállítással kapcsolatban. Szeletív hulladék szállítást erősen fejleszteni kéne, több szelektív lerakó kellene, s azok gyakoribb ürítése. Más városokban többféle, nagyobb lerakókat láttam. Prevenció terjesztése!!! Hulladék hasznosítás tudományos eredményeinek fokozott figyelembe vétele a fejlesztésekkor. Minden hulladéklerakó megtelik egyszer! Ha nem akarunk belefulladni a piszokba, csökkentenünk kell a mennyiséget szétválogatás és újrafeldolgozás révén. Már évekkel ezelőtt el kellett volna kezdenünk. Átaludtuk a 90-es éveket. A közterületeken jogszabályellenesen lerakott szemét folyamatos elszállításával. Ha ismert a tettes, szigorúan büntetendő. A heti egyszeri kukaürítés elfogadható, illetve differenciáltan igény szerint többször is, kétszer. Nyugdíjasok és max.3 tagú család esetén elég az egyszeri ürítés, de a díjtételek kialakításakor a személyek száma elsőrendű fontosságú legyen (1, 2 vagy 3 személy stb.) A kukák ürítése után sok esetben az autó mellől egyszerűen ledobják az úttestre, jó esetben a járda és az úttest közé és főleg a régebbi (kerék nélküli) kukák ezáltal hamar elrepednek. Talán jobban kellene ezekre is vigyázni. A hulladékkal kapcsolatos egységek maradjanak a város tulajdonában, a külföldi cégeket csak a profit érdekli, a lakossági érdek nekik utolsó szempont! Megtisztelőnek tartom, hogy megkérdetik a lakosságot, hiszen mindannyian érintettek vagyunk, fontos döntést kell hozniuk, kívánok hozzá sok figyelmet, türelmet és jó egészséget – tisztelettel. Sürgősen meg kell oldani a szelektív hulladékgyűjtést az egész városban. A város többségi tulajdon fontos. Minden szemetet szállítanak, ne csak a kukákban lévőt. Sűrűbben ürítsék a közterületen lévő tartályokat! A magántőke profitéhsége kielégíthetetlen! Tegyék lehetővé évente 1 alkalommal konténer kiadását 1 család részére, vagy utcánkénti konténerek ingyenes kiadása. Legalább egy év racionalizálási türelmi időt kell adni a VG KFT-nek!! A város alkupozíciója ezalatt megőrizhető, sőt javítható, annyira, hogy egy egyesüléssel létrehozható hatékonyabb, de monopol cégben ne lehessen multinacionális dominancia! Nem úgy érzem, hogy a VG KFT-nek meg kellene szűnni. Kérdés az, hogy hogyan áll anyagilag fenn tud-e maradni? Kívülálló személy nem ismeri a problémát, hogy ezért nem igazán tud igazi választ adni. Érdemes lenne nem csak tavasszal és ősszel csak kétszer, hanem többször szemét összegyűjtést hirdetni a meghibásodott, használhatatlan tárgyakra és holmikra, hogy ne szegjék meg egyesek ennek kirakási idejét és helyét. Megfigyelésem az, hogy a „kukakotrók” a kenyérhajat keresik a kukákban és emiatt hagynak maguk után rendetlenséget időnként, kellene valamit kitalálni, hogy hamarabb rátaláljanak és ne forgassák össze a kuka tartalmát. Javaslatom, hogy az iskolákban kellene plakátokat kifüggeszteni, melyeken ösztönzik a fiatalokat, hogy ők is akarjanak tisztább országban élni és tartsák be szemeteléssel kapcsolatos tiltó előírásokat. Gyerekből lesz a felnőtt! Más szabályozás a kuka mellé rakott szemétszállítással kapcsolatban. Szerveshulladék feldolgozó telepítése!! A hulladékkezelés (szelektálás) és felhasználás lehetőségeinek kihasználása. Biogáztelep létrehozása (villany és hőkezelésre) Teljesen elégedettek vagyunk a jelenlegi Városgazdasági KFT-vel. Munkatársaik udvariasak, tisztelettudók. Külön köszönet a vezetőknek a gyors, pontos munkáért. Az utcák takarítása rendszeresen. Buszvárókat. Az önkormányzat kötelessége a lakosság érdekében egy profi céget megbízni és felügyelni a szemétszállítást. Ez egyébként UNIO-s elvárás is! Véleményem szerint a közintézmények (iskolák, kórház, óvoda) mihamarabb szelektív hulladékgyűjtését kellene megoldani. Jómagam egy iskolában takarítok, és elképesztő az a vegyes szemét (műanyag flakon, papír, konyhai hulladék) ami edényekbe kerül. A szemétszállítás ne csak abból álljon a szállító részéről, hogy a száz literes kuka magasabban megrakva, vagy a konténer púpos a szeméttől, akkor a földre dobják és ott marad. 1989 óta tapasztalom az előzőekben leírtakat. A szállítók maguk után szemetet hagynak. Büdösek a szemétszállító autók, folyik a piszkos lé az autókból. Dobják a kukákat, konténereket. Valamennyi szemetet elvigyék a konténerek, kukák mellé lerakottat is. Az illegális lerakókat sajnos nem lehet kiszűrni. De az állampolgárok a sok adóbefizetéssel joggal elvárja a környezete tiszta, egészséges legyen. A garázsboltok, kocsmák, a lakossági hulladék többszörösét „termelik”. Általában éjjel a környék hulladékgyűjtőjébe ürítik a szemetet. Teremtse meg a VG a jogi lehetőséget ennek megszüntetésére. Közülük sokan nem is fizetnek szemétdíjat. A szemétszállító Kft alkalmazottai is tarthatnának maguknál seprűt és lapátot, hogy az általuk szépszórt szemetet maguk után feltakaríthatnák, gondolom rájuk is vonatkozik a szemetelési tilalom. Akkor talán jobban vigyáznának, hogy ne szórják szét az edények tartalmát a felöntésük alkalmával. A kérdőívet nagyon hasznosnak találtam, a férjem a VG kft alkalmazottja, ő nap mint nap szembesül problémákkal: az emberek szemetelnek, tönkreteszik a csikkbedobókat, a szelektív hulladékgyűjtést sem tudják a célnak megfelelően használni. Az emberek viselkedésen kellene változtatni, a gondolkozásukban. Nem az összevonás vagy a külön működtetés a lényeg, hanem szerezzen a város tulajdoni részarányának megfelelő szavazati arányt, de mindenképpen többségi irányító szavazati arányt. Ne dobja a gyeplőt a lovak közé, vállalja fel e fontos közügyet. A profit ne cél legyen, hanem eszköz a megfelelő színvonalú ellátási (gyűjtés, szállítás, tárolás, értékesítés) megvalósításához. A multikat egyáltalán ne támogassuk, amikor a magyaroknak sincs munkájuk. A miáltalunk befizetett adót ne a multik élvezzék. Nekünk ki ad adókedvezményt, ha nem tudunk fizetni elárverezik a vagyonunkat is! Jobban oda kellene figyelni a külterület szemetelőkre is. Rengeteg a kutyapiszok és a városrészbe ne hozzák a nyakunkba a szemetüket. A kuka kiürítése nem mindig megfelelő, mert ami mellette van zsákokban, az t nem viszik el, és nyáron a kukák fertőtlenítése sem kielégítő, büdös, koszos. A szakemberek jobban meg tudják ítélni, mi előnyösebb a lakosságnak. Társasházban lakom. Nem volt probléma a szemétszállítással. Ha úgy látják, hogy az összevonás jobb, akkor mellette kell szavazni. Én bízom a többség szavazatában. A hulladékszállítás és tárolás ill. kezelés témaköre kapcsolódhatna-e valamilyen módon a hulladékégetés, és így energiatermelés kérdéséhez, a megfelelő módon történő átválogatás és természetesen ellenértékkel való átadás formájában, vagy visszacsatolt, így nyert energiaféleség felhasználásával. Szigorúbb ellenőrzés és büntetés kellene a külterületi illegális szemétlerakók elkövetői számára (árkok, erdő, út széle, parlagterületeken) Amíg maszek szállította a szemetet, nem maradt a szemét szanaszét az utcán, ha véletlen nem tettük ki a kukát, észrevette, ha tudta, elvitte, most pedig még azt sem viszik el, amit kiteszünk, mondván, nincs kifizetve és csodálkoznak, hogy szemetes a város. Ezen is érdemes elgondolkozni, nem csak az állampolgárnak kell mindig tejelni, hogy legyen miből végkielégítést vagy prémiumot fizetni. Régen szeretném tudni, hogy a szeletív hulladékot hova szállítják? Később is szelektíven kezelik-e? Kérem odafigyelni, hogy a Nyíri úton a volt buszpályaudvar helyén ne parkoljanak teherautók, kamionok, akik a levegőt a gyönyörű parkot szennyezik, s az éjszakáinkat is zavarják. Kukázók által kidobott szemetet a konténerek mellett nem viszik el, mikor jönnek a kukásautók, nem takarítják össze. Nem értem a városnak miért kell minden vagyonát elherdálni a költségvetési lyukak tömködése érdekében. Az eladás nem a kecskeméti polgárok érdekeit szolgálná, lásd: Telemozi Kft, Fibernet, KTE pálya. A kiürített kukákat rendesebben kellene visszarakni a helyükre. Kukák mellől is vigyék el a hulladékot. Minél hamarabb meg kellene valósítani ezeket az ötleteket. Szerintem a társasházak esetén vagy hetente háromszor kellene üríteni a kukákat, vagy több konténer kellene ennyi lakáshoz, mert kukaürítés előtt egy nappal már nem fér bele a szemét. Kuka melletti szemét elszállítása. Az önkormányzat saját erőből is meg tudja oldani a hulladékszállítást és így száz százalékos tulajdonos lehetne. Jobb lenne, ha nem lenne olyan sok szemét az utcán. A kiürített kukákat rendesebben kellene visszahelyezni a helyükre. Miért nem lehet ingyenessé tenni a szemétszállítást? Milliókat költenek „semmire”. A szemetelőket büntetni komolyan „dohányzók”. Talán soha nem lesz rend e területen! Mi mindig összegyűjtjük a műanyagot, üveget, papírt és elvisszük a szelektív hulladékgyűjtőbe a Rossmannal szembe autóval. Sokkal több kellene a városba az ilyen kukákból, akkor biztos többen válogatnák szét a szemetet. Uniós elvárásoknak megfelelően. A Kft. csak árat tud emelni, negyedévenként. Munkavégzése elégtelen. Dolgozó durvák, heti egyszeri ürítés a kertes övezetben felháborító. Évente 2x kellene lim-lom akciót tartani. A szemét szállításra nincs panaszom, a szemétszállítási díjat tartom magasnak. Több kérdés kapcsán nem kellő tájékozottságom, s így a válasz sem lehet korrekt. Fontos lenne, h. az Önkormányzat tulajdonában maradna a cég és ezért nem emelni az árakat, Mert nem a profit lenne (reményeink szerint) az elődleges szempont. Ha az Önkormányzatnak a Hulladéklerakó Kft-.ben 51% tulajdonrésze van, a döntéseknél miért csak 25% szavazati jog illeti meg? Nem vagyok jogász, de a józan ész ezt diktálná! A hírek szólnak ( nem az Önök tájékoztatójában) bizonyos Hírösgazda Kft.-ről is. Ki ez a cég és mivel foglalkozik: A lakosság igen keveset hallott eddig róla! Nagy örömet érzünk , hogy a vezetés odafigyel a város tisztaságára, és akar is tenni ezért, hogy ne kelljen olyat hallani más városokban, hogy szép Kecskemét, de piszkos. 15.ös pont ’egyéb’ pontjához írták: Minden helyi autóbuszmegállóba korszerű hulladékgyűjtő elhelyezése! Közterület-felügyelő büntesse meg azt , aki a füves területen (park) átjár, kiültetett növényekre tapos! A MALOM Centernél nem terveznek a járdáról átjárást az autóbusz-állomás felé, a kiültetett évelők felét máris letaposták! Több szemétgyűjtőnt a Főtér padjai mellé! Jó lenne, ha a Márvány utcában is menjen végig a kukásautó. Visszaállítani az évi 4 grátisz szemeteszsák-rendszert. Vigyék el a közterületen a lakosság által összegyűjtött faleveleket.! Vigyék el a kuka mellé kitett faleveles zsákokat is! A kérdőívet hasznosnak találtam, segít megismertetni a VG.Kft. helyzetével. Rámutat a problémákra és a megoldásra. Ingyenes Köztisztasági munkával, ha kell büntetéssel , s határozott szigorral! Amíg a lakosság többsége nem veszi komolyan a kultúrált szemétszállítást, gyűjtést, sok javulás nem várható! A közterületen szelektív hulladék –gyűjtés és higiénikusabb környezet kialakítása! A szemetes-konténerek gyakoribb fertőtlenítése, tisztántartása Igen, jó ötlet volt a kérdőív megvalósítása. Komoly intézkedés kellene , de én csak versenyzést látok, meg azt ,hogy valaki zsebébe megy a pénz, érdek az egész. Konténer-szemetes elhelyzésére lenne szükség a játszótér területére is! Amíg nincs szelektív hulladék!, hulladékgyűjtés! a háztartásokban / szemeteszsák, zárható/, addig nem várják el a hulladék-szállítóktól, hogy tiszta munkát végezzenek! Néha tócsák, amik bűzösek , jelzik útvonalukat! Szemléletváltás kell! A szemészállítás közügy legyen és ne politika, ne akarják már azt is az MSZP-sek maguknak, ELÉG volt! A szemétszállítás azóta drágult, amióta van Hulladéklerakó Kft! Nem szabad mindent eladni! Szelektív hulladékgyűjtés átgondolt megszervezése, nemcsak hulladéksziget megoldással! Tárolókuka óvatos kezelése! A szemétszállítás színvonala differenciált feltételekkel erősödne Kecskeméten. 10%-ban kellene legyen a multinacionális cég tulajdonostárs az Önkormányzat mellett a szemétszállítás szolgáltatásában. Multinacionális cég csak rentábilis céget vásárol, azaz a város ellenérdekelt az eladásban, mert a tulajdon mellett a hasznot is elveszíti .- kivéve persze a korrupciós pénzeket. Őszi és nyári időben a falevelek és a virágágyazatok hulladékát műanyag zsákokban is kifogás nélkül vigyék el, mert ezek az utcák rendjét, tisztaságát szolgálják, segítik elő: A rengeteg lehullott falevél elszállítását kérjük, mert a leeső hónak nem lesz hely. A kereszt felszentelése óta a park rendezetlen. Kértük a bokrok lemetszését, mert rendetlen emberek teledobálják háztartási szeméttel. Nem csak a városközpontban vannak adófizető emberek „polgárok”! Számtalan család kibújik a díjfizetés alól. A Széchényi- és a Belváros társasházi részén heti 3x-i ürítés bevezetése4 108ezer fős városra legalább 108 szelektív sziget kellene! Talán a szemétszállítási díj ingatlanonként csökkenne, ha emberhez közelebb lennének a szigetek! Mielőbbi szétválás a Hírösgazda Kft-től , a VG Kft.-nek külön igazgatója legyen! Ki kellene zárni minden politikai érdeket- hovatartozást- a város vezetésének a szemétügyből is!!! A szemétszállítás színvonala erősödne, ha újrahasznosítás is lenne. A hulladékszállítást csak a feldolgozókhoz engedném, nem a lerakodókba! Tessék szíves kimenni Kisfáiba és szétnézni! Mit tettek sok milliárdnyi pénzből a környezetben. Hosszú időre tönkretették a termőföldet, szennyezve és megmérgezve. AKIK EZT TESZIK, SZERVEZIK ÉS KIAGYALTÁK ŐK AZ IGAZI BŰNÖZŐK!! Állítsák vissza az utcafronti lakások részére adható műanyag zsákok díjtalan díjtalan kiadását és elszállítását, - ez által az utcai porták- takarítását javítanák. Tragédia, hogy sokan – tisztelet a kivételnek- csak a saját területükre (magán) igényesek, de a közterület tele van szeméttel, csikkekkel a feltakarítás után 5 perccel!!! Tegyék lehetővé ,hogy a kukásautón a sorőrnél lehessen venni sárga színű szemeteszsákot!!!! Nyári időszámítás kezdetével legalább 3hetente mosni- fertőtleníteni a kukákat, ha lenne rá lehetőség, egészen az őszi hónapok kezdetéig. A szemétszállítás díjának növekedése, ösztönözné a lakosságot a szelektív hulladékgyűjtő használatára???? Szemléletbeli változás kellene! Ne csak az anyagiak, hanem a város tisztaságát tekintsék feladatnak. A polgármester tartsa be a választási ígéretét! Tekintse haszonnak a város tisztaságát! Ne az üvegzsebű nyugdíjasokkal fizettesse meg a kintlévőséget. A háztartási hulladék mennyisége csökken a szelektív hulladékgyűjtés gyarapításával!!!! Akkor a háztartási hulladék szállítási díját miért emelné???? A VG Kft-nek ott van a hasznot teremtő köztemető fenntartása! Ha kevesebb pénzt kellene fizetni a szállításért, lehet hogy a díjhátralékosok száma is csökkenne. A szemétszállítás színvonala erősödne a dolgozók munkájának jobbításával. Több kukát kellene kihelyezni, mert kicsi az űrtartalma és , ha megtelt a kukák mellé rakják le a szemetet pl. Szimferopol tér. Ürítési napon a kuka mellől is vigyék el a szemetet. Néha az ott hagyott szemét félig megtölti a kukát. A mérgező hulladék külön gyűjtése, figyelem felhívása a lakosság körében. Külterület fokozatos ellenőrzése, az illegális lerakóhelyek felszámolása ill szigorú büntetése! Minden erőt és összefogást a TISZTA ( TISZTÍOTT) KECSKEMÉTÉRT! A szemétszállítás színvonalának növeléséhez hozzátartozik a fiatalok tudatosabb nevelése! Ha a kukákból kiszóródik a hulladék, ne hagyják ott! Az iskolákban több hulladékgyűjtő kihelyezése és mi tanulók gyűjtést szereveznénk, hogy tele legyen mihamarabb. Nagyobb gondosságot fordíthatnának a kutyaürülék eltakarításának ellenőrzésére! A tulajdonosokat kötelezném a zacskó használatára. Véleményem szerint a szemétszállítás tipikusan Önkormányzati feladat kell legyen, a lakosság érdekeit figyelembe kell venni. Nem szabadpiaci termék! A szelektív hulladékokat gyakrabban elszállíthatnák Katonatelepről! A szemétszállítás színvonala erősödne az utcai hulladék mielőbbi elszállításával. Mi a peremkerületekben a házunk előtt levő lombot saját költségünkön szállítatjuk el míg az „ elit városrészekben” a VG Kft. takarítja össze és szállítatja el pl. a faleveleket. 1-es kérdéssor: 1. Megfelelő-e a kecskeméti hulladékszállítás színvonala? (értékelje ötös skálán) 1 4 2 11 3 24 4 32 5 7 2. Véleménye szerint Kecskeméten a hulladékszállítás színvonala összhangban áll- e a fizetendő díj összegével? (értékelje ötös skálán) 1 7 2 17 3 33 4 16 5 4 3. Ha a szemétszállítást végző Városgazdasági Kft. egyesülne a városi önkormányzat többségi tulajdonában lévő Hulladéklerakó Kft-vel, Ön szerint egy regionálisan is versenyképes, erős, minőségi szolgáltatást végző cég jönne létre? Igen 56 Nem 16 4. Ha a szemétszállítást végző Városgazdasági Kft. egyesülne a városi önkormányzat többségi tulajdonában lévő Hulladéklerakó Kft-vel, Ön szerint profitja érdekében jelentősen fogja növelni az árakat? Igen 48 Nem 28 5. Szeretné-e azt, ha a városi önkormányzat érdemben bele tudna szólni a hulladéklerakó működésébe? Igen 69 Nem 8 6. Szeretné-e azt, ha a multinacionális társtulajdonos érdemben bele tudna szólni a szemétszállítási díj alakulásába? Igen 20 Nem 55 7. Ha nő a szemétszállítás díja, elvárható-e a színvonal növekedése is? Igen 61 Nem 17 8. Egyetért-e Ön azzal, hogy a szemétszállítás színvonala erősödjön akár úgy is, hogy a Városgazdasági Kft. egyesül a város többségi tulajdonában lévő Hulladéklerakó Kft-vel? Igen 59 Nem 17 9. Egyetért-e Ön azzal, hogy a szemétszállítás színvonala erősödése mellett úgy nőjön a díj, hogy közben a multinacionális társtulajdonos profitja is növekedjen? Igen 15 Nem 62 10. Egyetért-e azzal, hogy ismét a város többségi tulajdonába kerüljön a szemétszállítás és hulladéklerakás szolgáltatása? Igen 59 Nem 18 11. Egyetért-e azzal, hogy részben egy multinacionális cég tulajdonába kerüljön a szemétszállítás szolgáltatása? Igen 21 Nem 56 12. Véleménye szerint változna a hulladékszállítás minősége, ha Kecskeméten a hulladékszállítási, valamint a hulladéklerakási feladatot egy többségi önkormányzati tulajdonú cég látná el? Igen 49 Nem 29 13. Véleménye szerint változna a hulladékszállítás díja, ha Kecskeméten a hulladékszállítási, valamint a hulladéklerakási feladatot egy olyan cég látná el, amelyben a döntést jelentős mértékben egy multinacionális cég látná el? Igen 44 Nem 31 14. Mindegy, kinek a tulajdonában van a szemétszállítással foglalkozó cég, csak jó munkát végezzen, és ne emelje a díjakat? Igen 48 Nem 28 15. Amennyiben nem jön létre a két cég összeolvadás, élvezzen-e elsőbbséget, kiemelt figyelmet és kiemelt önkormányzati fejlesztési támogatást a VG Kft.? Igen 62 Nem 15 16. Adja-e el az önkormányzat a Városgazdasági Kft-t abban a reményben, hogy a szemétszállítás színvonala majd nő és az eladással a város komoly bevételhez jut? Igen 15 Nem 62 17. Adja-e el az önkormányzat a Városgazdasági Kft-t azon veszély mellett, hogy a szemétszállítás díja majd nő és az eladással a város vagyonát veszti el? Igen 8 Nem 68 18. Be kell-e vonni külső magántőkét a szemétszállítás színvonalának növelésére? Igen 29 Nem 43 19.Szeretné-e Ön, ha a városnak az eddigieknél nagyobb ráhatása lenne a hulladéklerakási díjakra? Igen 61 Nem 13 20. Szeretné-e Ön, ha egy multinacionális cégnek ráhatása lenne a szemétszállítási díjakra? Igen 6 Nem 67 21. Véleménye szerint, politikai kérdés-e a szemétszállítási szolgáltatás helyzete Kecskeméten? Igen 45 Nem 30 22. Véleménye szerint, fontos közügy-e a szemétszállítási szolgáltatás helyzete Kecskeméten? Igen 64 Nem 5 23. Fontossági sorrendbe állítva: 1. Közterületen is elhelyezett hulladéktartályok 2. szelektív hulladékgyűjtés mihamarabb 3. kukaürítés hetente kétszer 4. közterületi szemetelők szigorú büntetése 5. kukák kulturáltabb ürítése 6. a szemétszállítás nagyobb ellenőrzése 7. a díjhátralékosok elleni határozottabb fellépés 8. modern kukásautók 9. több közpénz a szemétszállító cég fejlesztésére 10. a szolgáltatást végző cég szervezeti átalakításával 11. a cégvezetés javításával

Kövessen minket a Facebookon is!