Május 21. kedd, Konstantin
Hírek, események 2017. szeptember 26. 12:06

Újra rendben Révész István síremléke

Képgaléria
Újra rendben Révész István síremléke
Ismét útra kelt a Wojtyla Barátság Központ Szent Ferenc Környezetbarát Köre Varga Brigitta szervező munkatárs vezetésével, hogy néhány hét elmúltával szokás szerint ismét rendbe tegyék Révész István tábori püspök sírhelyét és környezetét a Szentháromság temetőben. Kapáltak, megöntözték a virágokat, összegyűjtötték az időközben lehullott faleveleket, ágakat és az ott eldobált háztartási szemetet. Munkájuk eredményességét dicséri a zöld zsák is, mely alig másfél óra alatt színültig megtelt mindenféle hulladékkal. (Fotók: Varga Brigitta)

Révész István tábori püspök (1862 - 1929) 

1862. november 12-én Vácon született földműves szülők gyermekeként. 

Elemi és középiskoláit Vácott a piaristáknál, illetve Kassán a premontreieknél végezte, utóbbiaknál érettségizett.

Vácon végezte teológiai tanulmányait, és itt szentelték pappá is 1885. július 18-án.

Két évig káplán volt Fóton, majd Dunakeszin lett plébániai adminisztrátor, illetve plébános. Dunakeszin négy tantermes katolikus iskolát (ma Szent István Általános Iskola), hitelszövetkezetet és egy 400 tagot számláló katolikus kört szervezett. A 26 éves plébános pár év alatt rendbe hozatta az 1756-ban épült, lepusztult templomot és az 1769-ben létesült plébániát. Kopolyatetőn a bronzkori urnatemető feltárásában érdemlegesen is segédkezett. 1889-ben a Károlyi család segítségével hitelszövetkezetet alapított. Kiváló szervezőképesség és jó szónoki képesség jellemezte, ugyanakkor a társadalmi és politikai életbe is aktívan bekapcsolódott. 1903-ban pápai kamarássá nevezték ki.

Kecskeméten először adminisztrátorként, majd  plébánosként működött 1906-tól, ahol a tanyavilág lelki és szellemi életével, a felemelkedés nehézségeivel foglalkozott. A városban ő telepítette le az angolkisasszonyokat, a Jó Pásztor Nővéreket és a Népleányokat. Megszervezte az angolkisasszonyok gimnáziumát. Öt tanyai lelkészséget és rengeteg tanyai iskolát szervezett.

1909-ben préposti címet, 1912-ben pápai prelátusi címet kapott. Közéleti tevékenységért és a politikai életben betöltött szerepéért megkapta a magyar polgári érdemkereszt II. osztályú fokozatát 1926. október 4-én. 1927-ben Kecskemét városa felsőházi taggá választotta.

66 éves korában XI. Pius pápa 1928. március 3-án kelt 137/titk. K. J. számú leiratával trebennai címzetes püspöknek, Horthy Miklós kormányzó  március 20-án tábori püspöknek nevezte ki. 1928. június 13-án szentelték püspökké Kecskeméten. Az új püspök köszöntőjében a következőket mondta: „Atyjuk akarok lenni lelkészeimnek, és arra fogok mindenkor törekedni, hogy együttes erővel, a Szentlélek kegyeinek fölhasználásával munkálkodjunk hadseregünk lelki gondozásán”.

1929. január 18-án hunyt el. Temetése a budavári Kapisztrán-templomból 1929. január 21-én volt, sírhelye Kecskeméten, a Szentháromság temetőben található.

Dunakeszin 2002-től a Helytörténeti Gyűjtemény az ő nevét viseli, valamint Dunakeszi Város képviselőtestülete tiszteletének jeléül 2005-ben utcát nevezett el róla.

REQUIEM aeternam dona ei, Domine, et lux perpetua luceat ei.  Requiescat in pace. Amen.

Kövessen minket a Facebookon is!

Címkék: Szent Ferenc Környezetbarát Kör