Augusztus 14. vasárnap, Marcell | EUR: 393; USD: 381; CHF: 405
Hírek, események 2020. június 26. 13:22

Jerikó bevételéről

Képgaléria
Jerikó bevételéről
Évek óta rendszeresen tart biblikus témájú előadásokat Szabó Antal, a bócsai Poli-Farbe festékgyár ügyvezető-tulajdonosa a Wojtyla Barátság Központban. Péntek délelőtt egyetlen téma, mégpedig Jerikó bevétele köré csoportosult a népkonyha gondozottjaival folytatott interaktív beszélgetése. (Fotók: Tódor Norbert)

A Jordán másik oldalán Jerikó népe megijedt a közeledő Izráeltől. Isten elmondta Józsuénak a tervét a város bevételéről. Az izraeli harcosoknak hat napig a város körül kellett menetelniük, a papokkal az élen, akik a Frigyládát vitték Isten parancsolataival. A hetedik napon hétszer kellett a várost körüljárniuk, miközben a papok fújták a kürtöket. Végül egy adott jelre a papok hangosan megfújták a kürtöket, és mindenki hangosan kiáltott. Ebben a pillanatban a város falai leomlottak, és a fegyveresek bevették a várost.

Jerikó bevétele a Szentírásban:

„Józsué, Nún fia tehát hívatta a papokat, és így szólt hozzájuk: Vegyétek föl a szövetség ládáját, hét pap pedig vigyen hét kosszarvból készült kürtöt az Úr ládája előtt. A népnek pedig ezt mondta: Vonuljatok föl, vegyétek körül a várost, és a fegyveresek vonuljanak az Úr ládája előtt. És úgy történt, ahogyan Józsué megmondta a népnek. A hét pap, aki a hét kosszarvból készült kürtöt vitte, az Úr előtt vonult, és fújta a kürtöket. Az Úr szövetségládája pedig utánuk haladt. A fegyveresek a kürtöket fúvó papok előtt haladtak, az utóvéd meg a láda után ment, és folyton fújták a kürtöket. A népnek ezt parancsolta Józsué: Ne kiáltsatok, a hangotokat se lehessen hallani, és egy szó se jöjjön ki a szátokból addig, amíg azt nem mondom nektek, hogy törjetek ki harci kiáltásban. Körülvitette tehát az Úr ládáját, megkerülve egyszer a várost. Azután visszatértek a táborba, és a táborban töltötték az éjszakát. Másnap korán reggel fölkelt Józsué, a papok pedig fölvették az Úr ládáját. A hét pap, aki a hét kosszarvból készült kürtöt vitte, az Úr ládája előtt ment, és folyton fújta a kürtöket. A fegyveresek előttük haladtak, az utóvéd pedig követte az Úr ládáját. Folyton fújták a kürtöket. A második napon is megkerülték egyszer a várost, azután visszatértek a táborba. Így cselekedtek hat napon át. Történt pedig a hetedik napon, hogy hajnalhasadtával fölkeltek, és az addigi szokás szerint megkerülték a várost, de hétszer. Csak ezen a napon kerülték meg hétszer a várost. Átok terhe alatt ki kell irtani a várost, az Úré az mindenestül! Csak a parázna Ráháb maradjon életben mindazokkal együtt, akik a házában vannak, mert elrejtette a követeket, akiket kiküldtünk. Hozzá ne nyúljatok a kiirtandókhoz, különben rátok száll az átok; el ne vegyetek semmit a kiirtandókból, mert felidézitek az átkot Izráel táborára, és szerencsétlenségbe döntitek! Az összes ezüstöt és aranyat meg a réz- és vastárgyakat az Úrnak szenteljétek, azok az Úr kincstárába kerüljenek. Ekkor kiáltozni kezdett a nép, és megfújták a kürtöket. És amikor meghallotta a nép a kürt szavát, hatalmas harci kiáltásban tört ki, és a kőfal leomlott. A nép pedig bevonult a városba, mindenki egyenest előre, és elfoglalták a várost.” (Józsué 6,6-20)

Kövessen minket a Facebookon is!

Címkék: Szegények Akadémiája