Április 21. vasárnap, Konrád
Hírek, események 2020. december 13. 21:08

Hálával tartozunk Istennek, hogy egyáltalán élünk

Hálával tartozunk Istennek, hogy egyáltalán élünk
A 2020. évet kétségkívül a koronavírus-járvány és annak következményei határozták meg. Értékelte az esztendőt és aktualitásokról is nyilatkozott lapunknak dr. Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érseke.

– Mindenekelőtt engedje meg, hogy gratuláljak a minap átvett „Pest megye díszpolgára” kitüntető címéhez. Sokan fejezték ki elismerésüket?

– Igen, telefonon és Facebookon egyaránt. Noha az utóbbit nem használom, mert túlságosan lekötné a figyelmemet. Akik követik a közösségi média híreit, tőlük értesültem a gratulációk tényéről. Pest megyében születtem, sokáig ott is szolgáltam. Ugyanakkor, ha a történelmi vonatkozásokat nézzük, Kalocsa egykor részét képezte a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyének, amely ünnepéhez kapcsolódik ez a díjátadás. 1659-ben alapították a vármegyét, utána 300 esztendeig Kalocsa is benne volt. Tehát e tekintetben szintén fellehető némi átfedés.

– Vajon miért gondoltak éppen Önre? Talán, mert irgalmas szamaritánusként éli mindennapjait?

– A laudáció szövege szerint a kultúra ápolását, a keresztény értékek megőrzését, az oktatásügyet, valamint a közéleti megnyilatkozásaimat írták a javamra. Ezek szerepelnek az oklevélen.

– A kalocsai érsekségen végzi feladatait. Ki tud mozdulni onnan? Fogad vendégeket?

– Általánosságban nem fogadunk látogatókat, papjaink is szájmaszkban, kellő távolságtartás mellett léphetnek az épületbe. Ügyintézés telefonon, illetve interneten keresztül, továbbá postai úton történik. Az érseki hittanórákon sincs hallgatóság, csak a technikusok vannak jelen. Vasárnaponként ugyan átmegyek a templomba misézni, de a járványügyi előírásokat szigorúan betartom és ezt másoktól is elvárom.

– Ami az egyházi ingatlanokat illeti, a téli időszakban folytatják a felújításokat? E tekintetben mi a 2020. év hozadéka?

– Ugyan lassan, de készül a drágszéli templom. Kecskeméten, a Nagytemplom felújítási munkálatai úgyszintén zajlanak. A kalocsai érsekség területén sem állt meg az élet e tekintetben. Ha az időjárás engedi, a szakemberek dolgozni fognak.

– Milyen nagyobb projektek váratnak még magukra?

– Kalocsán be kell fejeznünk a feltárásokat. Amennyiben hozzájutunk némi anyagi támogatáshoz, ez komoly tennivaló lesz. És természetesen a Nagytemplom is tartogat még kihívásokat, mivel a katolikus templomok felújítása jóval munka- és költségigényesebb a társfelekezetek szakrális helyeivel összemérve. Gondolok itt a szobrokra, a festett üvegablakokra, az ornamentikára.

– Miként alakul az egyházi iskolák helyzete a pandémia idején?

– A jogszabályi kötelezettségek megtartásával folyik bennük a mindennapi élet. A felsős diákok és a gimnazisták online oktatásban részesülnek, a többiek osztálytermekben sajátítják el a szükséges ismereteket. A jellemző tünetek észlelése esetén pedagógusaink azonnal hazaküldik az illető tanulót.

– Lassacskán egy éve elmaradnak a megszokott közösségi rendezvények az iskolákban. Hogyan lehet így motiválni a gyerekeket?

– A mai fiatalok már az online világban nőttek fel. Aki el akarja érni a másikat, képes rá. A járványhelyzet miatti kényszerintézkedéseket pedig tudomásul kell vennünk.

– A fennálló egészségügyi viszonyokat tekintve mit tud mondani a híveknek?

– Elsődlegesen imádkozom a betegekért, a halálos áldozatokért, az orvosokért, ápolókért, gyógyszerkutatókért. Emellett minden szentmisét e tárgykörben ajánlom fel. Megszólalásaimban kivétel nélkül helyet kap a téma. Nem múlik el vasárnap, hogy ne tegyek említést a koronavírus okozta nehézségek biblikus értelmezéséről.

– Az okokra viszont senki sem talál magyarázatot…

– A történelem során megannyi csapás sújtotta az emberiséget. A földi élet nem a gondtalanságról szól, ezt mindenki tudja, tapasztalja. Jézus Krisztus felvállalta helyettünk a szenvedést, ezzel pedig szolidáris lett az emberrel. Jézus sem királyi palotában született, hanem méltatlan körülmények között. Utána pedig mindvégig üldözte Heródes. Krisztus élete és szolgálata nem menekülés a szenvedéstől, mindinkább sorsközösségvállalás. Megpróbáltatásaink értelmét gyakran nem tudjuk pontosan szavakba önteni. Hányattatásainkat azonban hittel kell elfogadnunk, ami üdvösségünk szempontjából mindenképpen a javunkra válik. Hálával tartozunk Istennek, hogy egyáltalán élünk.

– Adventben vagyunk, közeleg a karácsony. Miként fogalmazza meg az ünnepi mise zárógondolatát?

– A karácsony végsősoron egyet jelent azzal, hogy az Ige Krisztus megszületésével testté lett. Emánuelnek fogják hívni, mondja az angyal, ami annyit jelent: velünk az Isten. Gondjaink közepette se feledkezzünk meg erről! Ennek tudatosítása napjainkban különösen is időszerű.

Kövessen minket a Facebookon is!

Címkék: Wojtyla Ház