Július 14. vasárnap, Örs, Stella
Hírek, események 2024. január 3. 10:16

Farkas P. József a Csodabogár Nappali Intézményben

Farkas P. József a Csodabogár Nappali Intézményben
A Wojtyla Barátság Központ gondozottjai közül többen is mutatják viselkedésükben – vélhetően – az autizmus jeleit. Ennek okán az ismeretszerzés szándéka vitte Farkas P. Józsefet, az Egressy utcai szociális-közművelődési intézmény alapító-igazgatóját november 24-én a homokbányai Csodabogár Nappali Intézménybe. (Fotó: internet)

Az autizmus szociális, kommunikációs kognitív készségek minőségi fejlődési zavara, amely az egész életen át tartó fogyatékos állapotot eredményezhet. Ez lehet igen súlyos, járulékos fogyatékosságokkal halmozott sérülés, illetve többé-kevésbé kompenzált (ritkán jól kompenzált) állapot. A súlyosan érintettek egész életen át teljes ellátásra, a jó képességűek egyénileg változó támogatásra szorulnak.

A 48 férőhelyes, 24 fő értelmileg akadályozott-, és 24 fő autizmussal élő személy számára nappali ellátást kínáló Csodabogár Autizmussal és Fogyatékkal Élő Személyek Nappali Intézménye 2019. december 2-án kezdte meg működését a Homokbánya városrész csendes, zöld környezetében.

Mint Soltész Veronika intézményvezető a látogatás során kifejtette, az akadálymentes épületben átlagosnál magasabb szintű személyi és tárgyi feltételekkel működő intézmény feladatát elsősorban a 18. életévüket betöltött, önellátásra részben képes, értelmi fogyatékossággal élők és autizmussal élők napközbeni tartózkodásának megszervezése, számukra társas kapcsolatok biztosítása, alapvető szükségleteik kielégítése képezi.

Elsődleges cél minden ellátott vonatkozásában a számukra egyénenként lehetséges legmagasabb önállósági szint elérése – derült ki Soltész Veronika szavaiból a beszélgetés közben.

Milyen szolgáltatásokkal igyekeznek ezt elérni? Mindenekelőtt az önkiszolgálás, a munkakészségek és munkaviselkedés, a szabadidős készségek fejlesztésével, egyéni- és kiscsoportos szociális- és kommunikációs fejlesztő foglalkozásokkal, alternatív kommunikációs eszközök használatával, sport-, valamint szabadidős tevékenységekkel, a társadalmi integráció elősegítésével, vagyis intézményi programokkal, továbbá városi rendezvényeken és közművelődési programokon való részvétellel – tudta meg Farkas P. József.

Az intézményvezető elmondta továbbá, hogy létesítményük szabad férőhelyeire folyamatosan várják értelmileg akadályozott és autizmussal élő személyek jelentkezését. A nappali ellátás igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselőjének kérelmére történik. Az intézménybe ellátottat próbaidővel vesznek fel, ennek időtartama 3 hónapot tesz ki.

A kötetlen társalgásban Csonka Imre, az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóságának szociális- és gyermekvédelmi igazgatója is részt vett, aki hangsúlyozta, hogy a Csodabogár az országban azért is egyedülálló, mert sehol másutt nincs hazánkban olyan, autizmussal élő felnőtt korúaknak nappali ellátást biztosító intézmény, melyet önkormányzat tartana fenn, állami támogatással kiegészítve. A létesítményben 18 terápiás munkatárs és gondozó dolgozik. Létszámuk a jogszabályi előírásnál jóval magasabb, de az egyénre szabott ellátás érdekében szükség is van ennyi munkatársra.

A Csodabogár szakembereinek munkája egy táblázaton alapul, amit naponta módosítanak. Ebben minden autista ellátott napirendje szerepel, de a tevékenységeiket össze is kell hangolni a kiszámíthatóság, a napirend, a nyugodt környezet biztosítása jegyében.

A vizitáció végén Farkas P. József az intézmény helyiségeibe – például a tornaszobába, a közös étkezőbe – is betekintett.

 

 

Kövessen minket a Facebookon is!